Gebz:V1.0 FHIR IG V2.3 transaction prio1 vorige zwangerschap

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum Prio1 vorige zwangerschap

prio1_vorige_zwangerschap

PWD 2.3 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Example Search URL
Container.png 1 Zorgverlener/Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization | Practitioner example
Container.png 10020    Zorginstelling 1 .. 1 nl-core-organization Organization example
 • GET [base]/Organization/[zorginstellingid]
 • GET [base]/Organization?identifier=[lvrid]
II.png 10021       Zorginstelling OID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10022       Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10023       Zorginstelling LVR-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10024       Zorginstelling URA 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 10026       Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 10027       Adres zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address example
ST.png 10032          Straatnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10033          Huisnummer 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10034          Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10041          Postcode 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.postalCode example
ST.png 10036          Plaatsnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.city example
ST.png 10037          Gemeentenaam 0 .. 1
ST.png 10038          Land 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.country example
CD.png 10039          Adrestype 0 .. 1
CD.png 10029       Type zorginstelling 0 .. 1
CD.png 82019       Type zorginstelling (bij verwijzing) 0 .. 1
Container.png 2 Vrouw 1 .. 1 bc-Woman Patient example
 • GET [base]/Patient/[vrouwid]
 • GET [base]/Patient?identifier=[bsn]
II.png 10030    Burgerservicenummer 1 .. 1 bc-Woman Patient.identifier example
Container.png 10035    Naamgegevens 0 .. 1 bc-Woman Patient.name example
ST.png 10042       Voornamen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82359       Initialen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82360       Roepnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
Container.png 82361       Achternaam 1 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
CD.png 82362          Soort naam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 82363          Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 10043          Achternaam 1 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
Container.png 3 Zwangerschap 0 .. 1 zib-pregnancy Condition example
 • GET [base]/Condition/[zwangerschapid]
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=active
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=inactive&_sort=_-id&_count=1
 • GET [base]/Condition?subject=[patientid]&_revinclude=Observation:focus
INT.png 20010    Graviditeit 0 .. 1 zib-pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11996-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 20150    Pariteit (vóór deze zwangerschap) 0 .. 1 zib-pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11977-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
CD.png 80625    Wijze einde zwangerschap 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=EindeZw{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 20540    Datum einde zwangerschap 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=code=118951000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
Container.png 6 Bevalling 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=236973005{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&reasonReference=[zwangerschapid]}
TS.png 20590    Tijdstip begin actieve ontsluiting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249120008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
PQ.png 82869    Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) 0 .. 1
PQ.png 82870    Duur uitdrijving vanaf actief meepersen 0 .. 1
PQ.png 20640    Hoeveelheid bloedverlies 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=64332008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
CD.png 80673    Conditie perineum postpartum 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=364297003{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
Container.png 7 Uitkomst (per kind) 0 .. *
Container.png 40002    Baring 1 .. 1 bc-Birth Procedure example
 • GET [base]/Procedure?code=3950001{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]&focus=[kindid]}
Container.png 40006       Demografische gegevens 0 .. 1 bc-Child Patient
 • GET [base]/Patient/[kindid]
TS.png 40050          Geboortedatum 0 .. 1 bc-Child Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) example
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 71       Kindspecifieke maternale gegevens 0 .. 1
TS.png 30030          Tijdstip actief meepersen 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249163006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
Container.png 72       Kindspecifieke uitkomstgegevens 0 .. 1
CD.png 80626          Type partus 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCode example
 • GET [base]/Observation?code=364336006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
PQ.png 20062          Zwangerschapsduur 0 .. 1
Container.png 40189          Vaginale kunstverlossing (groep) 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 40190             Vaginale kunstverlossing 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=3311000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&partof=[bevallingid,uitdrijvingsfaseid]}
Container.png 80766          Lichamelijk onderzoek kind 0 .. 1 DiagnosticReport
INT.png 40071             Apgarscore na 5 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=9274-2{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
PQ.png 40060             Geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=8339-4{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}