Geboortezorg - kwalificatie - Kernset Geboortezorg 2.3

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • GeboortezorgKernsetSturend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.

De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor meer informatie zie Testen met ART-DECOR.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder uit te voeren scenario (zie Scenario's) – de volgende stappen uit:

 1. Voor de gegevens uit het addendum (ook opgenomen hieronder) in in de te kwalificeren applicatie.
 2. Stuur een kernset geboortezorg bericht naar de Nictiz kwalificatiesimulator. Dit mag via een web service, maar ook met een handmatige upload.
 3. Koppel het bericht aan het juiste scenario in de test suite in de Nictiz kwalificatiesimulator.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario's uit de technische uitgaande berichten.

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario’s.

5 Inhoudelijke controle Kernset bericht

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem gegevens juist in het bericht zet Het systeem genereert technisch en functioneel correcte berichten met inhoudelijk de juiste gegevens.

Voor het beschikbaarstellende systeem gaat het om de gegevens die ingevoerd dienen te worden. Hierbij geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

 • Lokale identificaties: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). Denk hierbij aan lokale identificatie voor vrouw en/of kind. Maar ook het dossiernummer.
 • Instellingsspecifieke LVR-id. Hiervoor mag ook een eigen 'test'-LVR-id gekozen worden.
 • Niet bestaande postcode - als het beschikbaarstellende systeem dit niet toestaat mag een andere postcode gekozen worden.
 • Partusnummer. In het test script staat 000000- dit kan gezien worden als een invalide voorbeeld waarde. Het systeem geeft hier bij voorkeur een eigen 'echte' waarde mee.
 • Vrouw/Lokale persoonsidentificatie. Deze concepten zijn bedoeld voor zorgverleners. Deze kunnen hiermee, bijvoorbeeld in Insight, gemakkelijker gegevens vinden. Als het kwalificerende systeem geen ondersteuning heeft voor dit concept, hoeft deze ook niet meegestuurd te worden met de Kernset.
 • Zwangerschap/Voornemens/Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen? In de scenario's staan gegevens van een fictief ziekenhuis. Hier mag gekozen worden voor een al dan niet bestaande instelling van eigen keuze.

Onderstaande test scenario's noemen ook het 'dossiernummer'. Dit is een verplicht item in de HL7v3-berichten, en nodig voor zowel RIVM als Perined. Het is beschouwd als een technisch item dat niet begrepen werd door zorgverleners en is daarom verwijderd uit de dataset. Echter, dit was niet handig voor leveranciers. Daarom is er een issue ingediend om dit item weer beschikbaar te maken. Het dossiernummer bevat de identificatie van de 'zorgepisode', waarop gerapporteerd wordt. De belangrijkste functie is dat wanneer een nieuw bericht gestuurd wordt over hetzelfde dossier dat de ontvanger (Perined) weet dat het voorgaande bericht overschreven moet worden. Net als bij lokale identificaties verwachten we hier een 'eigen' identificatie in een eigen identificatiesysteem (eigen OID).

5.1.1 Afgeleide gegevens

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan dat er extra gegevens in het bericht komen die zijn afgeleid uit de gegevens die volgens het testscenario ingevoerd dienen te worden:

 • Afleiding volgt op een duidelijke beslisregel. De leverancier levert deze beslisregel aan bij kwalificatie.
 • De softwareleverancier moet kunnen aantonen dat de zorgverlener weet welke gegevens zijn afgeleid én dat de zorgverlener dit kan aanpassen. De leverancier levert hiertoe schermafdrukken aan bij kwalificatie.
 • De extra gegevens zijn technisch in orde en de inhoud volgt logischerwijs op de beslisregel.

Een voorbeeld: indien het aantal milliliter bloedverlies bekend is, kan op basis daarvan de diagnose (of de ontkenning van de diagnose) fluxus worden afgeleid.

5.2 Scenario's

De inhoudelijke gegevens van de scenario's zijn opgenomen in het addendum, maar ook hieronder op deze pagina geïncludeerd. T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken, bijvoorbeeld 1 januari 2019. Als ergens staat T – 100 dagen betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

De test scenario's zijn opgesteld met onderscheid voor systemen die in een bepaald echelon actief zijn: de 1e en/of 2e lijn. Leveranciers die beide doelgroepen bedienen moeten alle scenario's uitvoeren. Leveranciers die zich uitsluitend op één van de twee echelons richten, mogen de scenario's voor het andere echelon overslaan. Onderstaande tabel maakt dit onderscheid duidelijk.

Scenario Beschrijving Echelon
1 Zorg volledig 1e lijn, herpes, strippen, gezonde eenling 1e lijn
2-1 Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling 1e lijn
2-2 Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling 2e lijn
3 Zorg volledig in 2e lijn, meerling, 1 kind overleden 2e lijn
4-1 Zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden 1e lijn
4-2 Zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden 2e lijn
5 Zorg volledig 2e lijn, vrouw overleden 2e lijn
6 2de lijn met comorbiditeit 2e lijn


5.3 Scenario 1. Zorg volledig 1e lijn, herpes, strippen, gezonde eenling. (voor vrouw met BSN: 999910413)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 999910413 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 2 mei in het jaar: (jaar van T) - 39 jaar
Adres - postcode 4563 AB
Etniciteit Turks (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 170 cm

5.3.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Oncologische aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Infectieziekte Herpes (code = '23513009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Orthopedisch (code = '112697007' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.3.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 306 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 50 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')

5.3.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 1808 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.3.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum T - 1127 dagen
Irregulaire antistoffen? Nee
Eerdere bevalling
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 550 ml
Vorige uitkomst per kind - vorige baring
Geboortedatum T - 1120 dagen
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Spontaan (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Percentiel van het geboortegewicht p50 tot p90 (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 8
Congenitale afwijkingen? Nee

5.3.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Definitieve a terme datum T - 84 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Thuis (code = '169813005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen?
Zorginstelling agbid 00000010 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorginstelling lvrid 1999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Naam zorginstelling UMC Papendorp
Prenatale controle
Datum controle T - 305 dagen
Zwangerschapsduur 59 dagen
Leven voelen goed (code = '289431008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 70 kg
Diagnose
Datum T - 305 dagen
Zwangerschapsduur 59 dagen
Infectie Urineweg infectie (code = '307534009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.3.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Interventies begin baring
Interventie begin baring Strippen (code = '236960006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie interventie begin baring wens patiënt (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Wijze waarop de baring begon Interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 86 dagen om 14:30 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Oxytocine (code = 'H01BB02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 615 ml
Conditie perineum postpartum 1e graads perineumruptuur (code = '199916005' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.3.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Geboortecentrum (code = '23' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7')
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 999910383 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie vrouwelijk (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 85 dagen
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 85 dagen om 09:15 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 85 dagen om 12:13 uur
Episiotomie? Nee
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Nee
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Spontaan (code = '177184002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Achterhoofd-achter (code = '37235006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor 1e lijns verloskundige (code = '11' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 3450 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Nee

5.3.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

5.3.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind 1
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 81 dagen
Substantie voeding kind borstvoeding (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

5.4 Scenario 2. 1e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling. (voor vrouw met BSN: 961921821)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 961921821 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 11 sep in het jaar: (jaar van T) - 41 jaar
Adres - postcode 5689 CZ
Etniciteit Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 184 cm

5.4.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Nee

5.4.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 332 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 240 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 1e lijn (VIL A) (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Verwijsdetails
Datum verwijzing T - 240 dagen
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 1504 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Verwijzing naar
Zorginstelling
Specialisme gynaecoloog 2e lijn (code = '02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.15.1')
Type verwijzing Consult (code = '11429006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Redenen van verwijzing
Van 1e naar 2e lijn
Zwangerschap
Hypertensieve aandoening Zwangerschapshypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Perinatale periode voor 28e week (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52')

5.4.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 1504 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.4.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Miskraam (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum T - 575 dagen
Diagnose
Bloedverlies? Ja
Hyperemesis gravidarum? Ja
Irregulaire antistoffen? Ja

5.4.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum T - 115 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Nog niet bepaald (code = '05' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.8.7')
Prenatale controle
Datum controle T - 240 dagen
Zwangerschapsduur 155 dagen
Leven voelen weinig (code = '276372004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 85 kg
Diagnose
Datum T - 240 dagen
Zwangerschapsduur 155 dagen
Hypertensieve aandoening Zwangerschapshypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Maternale sterfte? Nee

5.5 Scenario 2. 2e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling. (voor vrouw met BSN: 961921821)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 961921821 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 11 sep in het jaar: (jaar van T) - 41 jaar
Adres - postcode 5689 CZ
Etniciteit Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 184 cm

5.5.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Nee

5.5.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 234 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 84 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Verwijsdetails
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 1504 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Verwijzing naar
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Redenen van verwijzing
Van 1e naar 2e lijn
Zwangerschap
Hypertensieve aandoening Preeclampsie (code = '398254007' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.5.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.5.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Miskraam (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum T - 575 dagen
Diagnose
Gynaecologische aandoening Uterus anomalie (code = '37849005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bloedverlies? Ja
Hyperemesis gravidarum? Ja
Irregulaire antistoffen? Ja

5.5.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum T - 115 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum controle T - 234 dagen
Zwangerschapsduur 161 dagen
Leven voelen verminderd (code = '276369006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 85 kg
Diagnose
Datum T - 234 dagen
Zwangerschapsduur 161 dagen
Gynaecologische aandoening Uterus anomalie (code = '37849005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Partiele mola? Ja
Hypertensieve aandoening Preeclampsie (code = '398254007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.5.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Interventies begin baring
Interventie begin baring Primaire sectio caesarea (code = '80771000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie interventie begin baring acuut levensbedreigend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Wijze waarop de baring begon Interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 124 dagen om 14:09 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Oxytocine (code = 'H01BB02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta Placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 980 ml
Conditie perineum postpartum Gaaf (code = '289854007' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.5.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 951847624 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie mannelijk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 122 dagen om 02:34 uur
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 124 dagen om 23:04 uur
Kleur en consistentie vruchtwater geen informatie (code = 'NI' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Epidurale analgesie (code = '18946005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens sectio (code = 'Sectio' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Sectio Caesarea (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind gynaecoloog in opleiding (code = '22' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Sectio caesarea group
Indicatie primaire sectio verdenking foetale nood (code = '444433005:246090004=130955003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie primaire sectio maternale conditie (code = '418138009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 3620 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 122 dagen
Reden betrokkenheid overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Type betrokkenheid Consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0003 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.5.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Ja
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig Rhesus D (code = '112162009' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.5.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnoseinterventie postnataal
Datum T - 120 dagen
Pathologie vrouw Urineweginfectie (code = '68566005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind 1
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 86 dagen
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

5.6 Scenario 3. zorg volledig in 2e lijn, meerling, 1 kind overleden. (voor vrouw met BSN: 895623146)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 895623146 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 5 aug in het jaar: (jaar van T) - 30 jaar
Adres - postcode 5421 JG
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 167 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Type 2 (code = '130621000119105' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.6.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening Hartritmestoornis (code = '698247007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Schildklier aandoening Hyperthyreoidie (code = '34486009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anemie IJzergebrek (code = '87522002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bloedtransfusie? Ja
Type operatie Hart (code = '64915003' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.6.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 297 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 59 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')

5.6.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.6.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum T - 101 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum controle T - 225 dagen
Zwangerschapsduur 156 dagen
Leven voelen goed (code = '289431008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 67 kg
Diagnose
Datum T - 225 dagen
Zwangerschapsduur 156 dagen
Bloedverlies? Ja
Infectie Urineweg infectie (code = '307534009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Afwijkende groei foetus Dysmaturiteit (code = '267258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Abruptio placentae? Ja
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.6.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Diagnose bevalling
Pprom? Ja
Verdenking foetale nood? Ja
Aantal geboren kinderen 2
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon Spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 127 dagen om 22:09 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Nee
Placenta - geboorte placenta Controlled cord traction (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1740 ml
Conditie perineum postpartum Episiotomiewond (code = '609344008' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.6.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 847035116 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie vrouwelijk (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 126 dagen om 06:30 uur
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 127 dagen om 22:09 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 127 dagen om 23:49 uur
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig middel (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Overig middel
Middel Morfinometica (code = '52685006:363701004=404642006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toediening Intraveneus (code = '431215000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens uitdrijving (code = 'Uitdr' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Aangezicht (code = '21882006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind arts-assistent (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps (code = '302383004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 2040 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Geboortetrauma (code = '56110009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 126 dagen
Reden betrokkenheid kunstverlossing (code = '8571000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type betrokkenheid Consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.6.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 9999 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 847035128 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie mannelijk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 126 dagen om 07:02 uur
Rangnummer kind 2
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Ja
Fase perinatale sterfte Postpartum (code = '276506001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Datumtijd vaststelling perinatale sterfte T - 126 dagen om 08:10 uur
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 127 dagen om 23:13 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 126 dagen om 06:45 uur
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig middel (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Overig middel
Middel Entonox (code = '426060003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toediening Inhalatie (code = '241717009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens uitdrijving (code = 'Uitdr' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Volkomen stuit (code = '49168004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind arts-assistent (code = '24' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Stuitextractie (code = '416055001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Overige interventies Opheffen schouderdystocie (code = '237008007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 1580 gram
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking spina bifida occulta (code = '76916001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking gecompliceerd vitium (code = '94702005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Chromosomale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Subdurale bloeding (code = '126941005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 126 dagen
Reden betrokkenheid overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Type betrokkenheid Overdracht (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0001 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.6.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

5.6.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind 1
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 120 dagen
Substantie voeding kind borstvoeding (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

5.7 Scenario 4. 1e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden. (voor vrouw met BSN: 850810711)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 850810711 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 6 aug in het jaar: (jaar van T) - 28 jaar
Adres - postcode 4589 BA
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 162 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Type 1 (code = '130631000119108' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.7.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening Reuma (code = '396332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Urogenitale aandoening Bacteriurie (code = '61373006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diabetes mellitus? Ja
Mdl aandoening Chronische leveraandoeningen (code = '328383001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Longaandoening Astma (code = '195967001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Orthopedisch (code = '112697007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Appendectomie (code = '80146002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')

5.7.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 147 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 108 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 3e lijns zorg (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Verwijsdetails
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Verwijzing naar
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 1410 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Redenen van verwijzing
Van 2e naar 1e lijn Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')

5.7.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 1410 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.7.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum T - 136 dagen
Maternale sterfte? Ja
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.7.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon Spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 151 dagen om 21:09 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Prostaglandine (code = 'G02AD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1120 ml
Conditie perineum postpartum 3e graads ruptuur (code = '199930000' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.7.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 840736526 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie vrouwelijk (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 150 dagen om 23:35 uur
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 151 dagen om 07:04 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Bloederig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 150 dagen om 22:15 uur
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig middel (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Overig middel
Middel Entonox (code = '426060003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toediening Inhalatie (code = '241717009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens ontsluitingsperiode <= 3 cm (code = 'OntLt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Kruin (code = '249079005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind co-assistent (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps (code = '302383004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 4205 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 150 dagen
Reden betrokkenheid kunstverlossing (code = '8571000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type betrokkenheid Consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.7.7 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnoseinterventie postnataal
Datum T - 146 dagen
Pathologie vrouw Embolie (code = '414086009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diagnoseinterventie postnataal
Datum T - 146 dagen
Pathologie vrouw Ontstoken episiotomie (code = '300927001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 108 dagen
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

5.8 Scenario 4. 2e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden (voor vrouw met BSN: 850810711)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 850810711 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 6 aug in het jaar: (jaar van T) - 28 jaar
Adres - postcode 4589 BA
Etniciteit Overig Afrikaans (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 162 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Ja
Type vrouwelijke genitale verminking Type 1 (code = '130631000119108' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.8.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening Reuma (code = '396332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Urogenitale aandoening Bacteriurie (code = '61373006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diabetes mellitus? Ja
Mdl aandoening Chronische leveraandoeningen (code = '328383001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Longaandoening Astma (code = '195967001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Orthopedisch (code = '112697007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Appendectomie (code = '80146002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')

5.8.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 332 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 148 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 3e lijns zorg (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')
Verwijsdetails
Datum verwijzing T - 148 dagen
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Verwijzing naar
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer 1410 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Redenen van verwijzing
Van 2e naar 1e lijn Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Perinatale periode 2e t/m 7e dag (code = '92' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.52')

5.8.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.8.4 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 1
Pariteit voor deze zwangerschap 0
Definitieve a terme datum T - 136 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum controle T - 239 dagen
Zwangerschapsduur 177 dagen
Leven voelen goed (code = '289431008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag niet gerookt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 82 kg
Diagnose
Datum T - 239 dagen
Zwangerschapsduur 177 dagen
Infectie Urineweg infectie (code = '307534009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.8.5 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Diagnose bevalling
Niet vorderende ontsluiting? Ja
Niet vorderende uitdrijving? Ja
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Wijze waarop de baring begon Spontane vliesscheur (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 151 dagen om 21:09 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Prostaglandine (code = 'G02AD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1120 ml
Conditie perineum postpartum 3e graads ruptuur (code = '199930000' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.8.6 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 840736526 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie vrouwelijk (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 150 dagen om 23:35 uur
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Tijdstip breken vliezen T - 151 dagen om 07:04 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Bloederig (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 150 dagen om 22:15 uur
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig middel (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Overig middel
Middel Entonox (code = '426060003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toediening Inhalatie (code = '241717009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens ontsluitingsperiode <= 3 cm (code = 'OntLt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Nee
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Kruin (code = '249079005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind co-assistent (code = '13' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Forceps (code = '302383004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 4205 gram
Congenitale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Nee
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 150 dagen
Reden betrokkenheid kunstverlossing (code = '8571000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type betrokkenheid Consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0010 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.8.7 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

5.9 Scenario 5. zorg volledig 2e lijn, vrouw overleden. (voor vrouw met BSN: 912345676)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 912345676 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 4 maa in het jaar: (jaar van T) - 22 jaar
Adres - postcode 9562 GF
Etniciteit Latijns Amerikaans (code = '14' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 186 cm

5.9.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Cardiovasculaire aandoening Hypertensie (code = '38341003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diabetes mellitus? Ja
Neurologische aandoening Epilepsie (code = '84757009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Longaandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Orthopedische afwijking Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Type stollingsprobleem Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Psychiatrie? Ja

5.9.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 388 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 150 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')

5.9.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling lvrid 0179 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.9.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum T - 940 dagen
Diagnose
Infectie Urineweg infectie (code = '307534009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zwangerschapscholestase? Ja
Afwijkende groei foetus Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Irregulaire antistoffen? Ja
Eerdere bevalling
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Vorige uitkomst per kind - vorige baring
Geboortedatum T - 936 dagen
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Percentiel van het geboortegewicht p10 tot p50 (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 10
Congenitale afwijkingen? Nee

5.9.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Definitieve a terme datum T - 163 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Geen informatie (code = 'NI' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Prenatale controle
Datum controle T - 357 dagen
Zwangerschapsduur 86 dagen
Leven voelen geen (code = '289432001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag gestopt tijdens huidige zwangerschap (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Ja
Gewicht gemeten 89 kg
Diagnose
Datum T - 357 dagen
Zwangerschapsduur 86 dagen
Afwijkende groei foetus Macrosomie (code = '199616008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Abruptio placentae? Ja
Intrauteriene behandeling Selectieve foeticide (code = '265633004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Maternale sterfte? Ja
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.9.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Interventies begin baring
Interventie begin baring Primaire sectio caesarea (code = '80771000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie interventie begin baring acuut levensbedreigend (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Wijze waarop de baring begon Interventie om baring op gang te brengen (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Nee
Placenta - geboorte placenta Placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1500 ml
Conditie perineum postpartum Gaaf (code = '289854007' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.9.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0179 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 528741913 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie niet conclusief (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 161 dagen om 02:30 uur
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Kleur en consistentie vruchtwater Meconium (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Episiotomie? Nee
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Nee
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Algehele anesthesie (code = '50697003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens sectio (code = 'Sectio' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Secundair (code = '274130007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Onbekend (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Vacuüm (code = '61586001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Nee
Sectio caesarea group
Beslismoment sectio caesarea Tijdens uitdrijving besloten (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.5')
Indicatie secundaire sectio maternale conditie (code = '418138009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichamelijk onderzoek kind
Geboortegewicht 3750 gram
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Chromosomale afwijkingen? Ja
Specificatie chromosomale afwijking groep
Specificatie chromosomale afwijking trisomie 21 (code = '41040004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Gehoor (code = '95827002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kinderarts betrokken? Nee

5.9.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Ja
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig Kell (code = '405844003' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.9.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnoseinterventie postnataal
Datum T - 161 dagen
Pathologie vrouw Trombose diep veneuze postpartum (code = '56272000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kindspecifieke gegevens
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 161 dagen
Substantie voeding kind kunstvoeding (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')

5.10 Scenario 6. 2de lijn met comorbiditeit. (voor vrouw met BSN: 100202020)

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer 100202020 (in identificerend systeem: BSN)
Lokale persoonsidentificatie * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Geboortedatum 1 jan in het jaar: (jaar van T) - 31 jaar
Adres - postcode 1234 AB
Etniciteit Kaukasisch (code = '12' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.28')
Lengte gemeten 172 cm
Vrouwelijke genitale verminking? Nee

5.10.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest? Ja
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening Reuma (code = '396332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Cardiovasculaire aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Overig, niet nader omschreven
Urogenitale aandoening Pyelonefritis (code = '45816000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Oncologische aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Overig, niet nader omschreven
Schildklier aandoening Hypothyreoidie (code = '40930008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diabetes mellitus? Nee
Neurologische aandoening Hernia nuclei pulposi (code = '84857004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Neurologische aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Overig, niet nader omschreven
Mdl aandoening M. Crohn (code = '34000006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anemie IJzergebrek (code = '87522002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Longaandoening Astma (code = '195967001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Orthopedische afwijking Trauma bekken (code = '282771003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bloedtransfusie? Nee
Type operatie Sectio (code = '11466000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type operatie Rug (code = '129152004:260686004=129284003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Psychiatrie? Nee
Overige aandoening? Nee

5.10.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid T - 306 dagen
Datum einde zorgverantwoordelijkheid T - 78 dagen
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start /intake zwangerschapszorg (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? zwangerschap vervolg (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? start baring/ontsluiting (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? uitdrijving (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? nageboortetijdperk (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 1e 24 uur postpartum (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? 2e - 7e dag postpartum (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode? follow-up eerste 6 wkn postpartum (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.20')
Conclusie risicostatus na intake 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.26')

5.10.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling agbid 12345678 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Zorginstelling lvrid 0110 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.10.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')
Definitieve a terme datum T - 1064 dagen
Diagnose
Bloedverlies? Ja
Cervixinsufficientie? Nee
Infectie Intra-uterien (code = '301775005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hyperemesis gravidarum? Nee
Hypertensieve aandoening Zwangerschapshypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zwangerschapscholestase? Nee
Diabetes gravidarum met insuline? Nee
Afwijkende groei foetus Macrosomie (code = '199616008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Dreigende partus immaturus? Nee
Dreigende partus prematurus? Nee
Abruptio placentae? Ja
Irregulaire antistoffen? Nee
Eerdere bevalling
Placenta - geboorte placenta Placentaverwijdering bij SC (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 895 ml
Vorige uitkomst per kind - vorige baring
Geboortedatum T - 1112 dagen
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus Secundair (code = '274130007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Percentiel van het geboortegewicht p2,3 tot p10 (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.50')
Apgarscore na 5 min 8
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Chromosomale afwijkingen? Nee

5.10.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Graviditeit 2
Pariteit voor deze zwangerschap 1
Definitieve a terme datum T - 91 dagen
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prenatale controle
Datum controle T - 306 dagen
Zwangerschapsduur 65 dagen
Leven voelen geen (code = '289432001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Rookgedrag gestopt vóór huidige zwangerschap (code = '5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.58')
Alcoholgebruik geen (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.59')
Drugsgebruik? Nee
Gewicht gemeten 68 kg
Diagnose
Datum T - 306 dagen
Zwangerschapsduur 65 dagen
Gynaecologische aandoening Overig (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Overig, niet nader gespecificeerd
Bloedverlies? Nee
Partiele mola? Nee
Cervixinsufficientie? Nee
Hyperemesis gravidarum? Nee
Zwangerschapscholestase? Nee
Diabetes gravidarum met insuline? Nee
Afwijkende groei foetus Dysmaturiteit (code = '267258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Dreigende partus immaturus? Nee
Dreigende partus prematurus? Nee
Abruptio placentae? Nee
Navelstrengprolaps? Nee
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood? Nee
Maternale sterfte? Nee
Wijze einde zwangerschap Partus (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.46')

5.10.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer * [waarde moet gegenereerd worden in het zendende systeem]
Diagnose bevalling
Pprom? Nee
Prom? Nee
Koorts? Nee
Niet vorderende ontsluiting? Nee
Niet vorderende uitdrijving? Nee
Verdenking foetale nood? Nee
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood? Nee
Vastzittende placenta? Nee
Fluxus postpartum? Ja
Aantal geboren kinderen 1
Risicostatus voor baring 2e lijn (VIL C) (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.25')
Interventies begin baring
Interventie begin baring Primen prostaglandine (code = '236966000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie interventie begin baring niet levensbedreigend (code = '3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.7')
Wijze waarop de baring begon Spontane weeën (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.46')
Tijdstip begin actieve ontsluiting T - 78 dagen om 03:45 uur
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk? Ja
Soort medicatie nageboortetijdperk Oxytocine (code = 'H01BB02' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Placenta - geboorte placenta Spontaan (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.19')
Hoeveelheid bloedverlies 1050 ml
Conditie perineum postpartum 1e graads perineumruptuur (code = '199916005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Conditie perineum postpartum Episiotomiewond (code = '609344008' in codeSystem 'SNOMED CT')

5.10.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie Ziekenhuis (code = '22232009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid 0110 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind 847035116 (in identificerend systeem: BSN)
Geslacht medische observatie mannelijk (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.21')
Geboortedatum T - 78 dagen
Rangnummer kind 1
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte? Nee
Kindspecifieke maternale gegevens
Bijstimulatie toegediend? Ja
Tijdstip breken vliezen T - 78 dagen om 04:30 uur
Kleur en consistentie vruchtwater Kleurloos (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.18')
Tijdstip actief meepersen T - 78 dagen om 05 uur
Episiotomie? Ja
Locatie episiotomie mediolaterale episiotomie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.3.60')
Ruggeprik gewenst niet gekregen? Ja
Pijnbestrijding? Ja
Pijnbestrijding
Methode
Methode Overig middel (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Overig middel
Middel Entonox (code = '426060003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toediening Inhalatie (code = '241717009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Periode tijdens ontsluitingsperiode > 3 cm (code = 'OntMt3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.60')
Sedatie? Ja
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus Vaginale kunstverlossing (code = '3311000146109' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ligging bij geboorte Achterhoofd-voor (code = '70028003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanpakker kind - rol aanpakker kind klinisch verloskundige (code = '25' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.2.59')
Supervisor - rol supervisor gynaecoloog (code = '01.046' in codeSystem 'UZI Rolcodes')
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing Vacuüm (code = '61586001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Succes vaginale kunstverlossing? Ja
Lichamelijk onderzoek kind
Apgarscore na 5 min 9
Geboortegewicht 3550 gram
Congenitale afwijkingen? Ja
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking overige congenitale huidafwijking (code = '74' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.8')
Chromosomale afwijkingen? Nee
Problematiek kind? Ja
Problematiek kind Geboortetrauma (code = '56110009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Kinderarts betrokken? Ja
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid T - 78 dagen
Reden betrokkenheid kunstverlossing (code = '8571000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Type betrokkenheid Consultatie (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.13.17')
Zorginstelling lvrid 0110 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.22.96.6)

5.10.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen? Nee

5.10.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind 1
Voeding kind groep
Voeding kind datum T - 78 dagen
Substantie voeding kind borstvoeding (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.22.1.4.8')