Gebz:V3.2 FHIR mapping addendum

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum FHIR mapping

bc-BirthObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 4144 Type Partus (Observatie)
TS.png 4145    ObservatieDatumTijd http://snomed.info/sct 439771001 datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) effectiveDateTime
CD.png 4147 TypePartusWaarde http://snomed.info/sct 364336006 soort partus (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept TypePartus
CD.png 4148    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 4155    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment


bc-ChildObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 1756 Perinatale sterfte (Observatie)
TS.png 1763    PerinataleSterfteDatumTijd effectiveDateTime
BL.png 1759 PerinataleSterfteWaarde http://snomed.info/sct 10588007 perinatale sterfte (gebeurtenis) valueBoolean
CD.png 1762 FasePerinataleSterfteWaarde valueCodeableConcept Fase Perinatale Sterfte (2.2)
ST.png 1764    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1418 Geboortegewicht (Lichaamsgewicht)
PQ.png 1419 GewichtWaarde http://loinc.org 8339-4 Birth weight Measured valueQuantity
PQ.png 1423    PercentielGeboortegewicht http://snomed.info/sct 301334000 geboortegewichtpercentiel (waarneembare entiteit) interpretation
ST.png 1420    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment comment
TS.png 1421    GewichtDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 1422    Kleding component:clothing.valueCodeableConcept KledingCodelijst
Container.png 1765 Bevindingen
Container.png 2706 Algemene indruk
Container.png 2966 Huid
Container.png 2967 Huid (Observatie)
TS.png 2940    HuidDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2941 HuidWaarde http://snomed.info/sct 364528001 observatie betreffende huid (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Huid
Container.png 3057    AnatomischeLocatie bodySite
CD.png 2942    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2943    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2968 Hoofd/Hals
Container.png 2969 Hoofd/Hals (Observatie)
TS.png 2970    HoofdHalsDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2971 HoofdHalsWaarde http://snomed.info/sct 364403006 observatie betreffende hoofd-halsregio (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Hoofd-Hals
CD.png 2972    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2973    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2974 Thorax
Container.png 2975 Thorax (observatie)
TS.png 2978    ThoraxDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2979 ThoraxWaarde http://snomed.info/sct 364434005 aspect van thorax (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Thorax
CD.png 2980    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2981    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2984 Abdomen
Container.png 3070 Abdomen (Observatie)
TS.png 3071    AbdomenDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3072 AbdomenWaarde http://snomed.info/sct 364446009 algemene kenmerken van abdomen (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Abdomen
CD.png 3073    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3074    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 3005 Rug
Container.png 3075 Rug (Observatie)
TS.png 3076    RugDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3077 RugWaarde http://snomed.info/sct 364415005 observatie betreffende wervelkolom (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Rug
CD.png 3078    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3079    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 3016 Extremiteiten
Container.png 3080 Extremiteiten (observatie)
TS.png 3081    ExtremiteitenDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3082 ExtremiteitenWaarde http://snomed.info/sct 363799009 kenmerk van extremiteit (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Extremiteiten
CD.png 3083    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3084    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 3027 Genitalia
Container.png 3049 Genitalia (observatie)
TS.png 3050    GenitaliaDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3051 GenitaliaWaarde http://snomed.info/sct 364204002 observatie betreffende geslachtsorgaan (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Genitalia
CD.png 3052    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3053    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 3038 Neurologie
Container.png 3085 Neurologie (Observatie)
TS.png 3086    NeurologieDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3087 NeurologieWaarde http://snomed.info/sct 363820009 observatie betreffende neurologie (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept ObservatieKind_Neurologie
CD.png 3088    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3089    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment


bc-DeliveryObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 4084 Actieve Ontsluiting (Observatie) code
TS.png 4085    ObservatieDatumTijd http://snomed.info/sct 439771001 datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) effectiveDateTime
TS.png 4087 BeginActieveOntsluitingWaarde http://snomed.info/sct 249120008 begin van eerste fase van partus (waarneembare entiteit) valueDateTime
CD.png 4088    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 4095    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 4096 Wijze Begin Baring (Observatie)
TS.png 4097    ObservatieDatumTijd http://snomed.info/sct 439771001 datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) effectiveDateTime
CD.png 4099 BeginBaringWaarde valueCodeableConcept WijzeBeginBaring_32
CD.png 4100    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 4107    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 4181 Aantal Geboren Kinderen (Observatie) code
TS.png 4182    ObservatieDatumTijd http://snomed.info/sct 439771001 datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) effectiveDateTime
INT.png 4184 AantalGeborenKinderenWaarde http://snomed.info/sct 118861000146102 aantal geboren kinderen uit zwangerschap (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 4185    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 4192    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 4193 Werkelijke plaats baring (type locatie) (Observatie)
TS.png 4194    ObservatieDatumTijd http://snomed.info/sct 439771001 datum van gebeurtenis (waarneembare entiteit) effectiveDateTime
CD.png 4196 WerkelijkePlaatsBaringWaarde http://snomed.info/sct 169812000 geboorteplaats (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Werkelijke plaats baring 3.2
CD.png 4197    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 4204    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
PQ.png 1751 HoeveelheidBloedverliesWaarde http://snomed.info/sct 364332008 bloedverlies durante partu (waarneembare entiteit) valueQuantity


bc-DisorderOfChild

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 1985    Kind subject
Container.png 1981 Probleem (Kindspecifiek) code
Container.png 1983 Probleem (ProblematiekKind)
Container.png 1929 Probleem (Geboortetrauma)
CD.png 1930    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1931    ProbleemLateraliteit bodySite:Laterality ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1932    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1933 ProbleemNaam code ProbleemNaam_Geboortetrauma
TS.png 1934    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1935    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1936    ProbleemStatus clinicalStatus:ProblemStatusCodelist ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1937    VerificatieStatus verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1938    Toelichting note
Container.png 1971 Probleem (Congenitale afwijkingen
CD.png 1972    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1973    ProbleemLateraliteit bodySite:Laterality ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1974    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1975 ProbleemNaam code ProbleemNaam CongenitaleAfwijking Obstetrie
TS.png 1976    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1977    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1978    ProbleemStatus clinicalStatus:problemStatusCodelist ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1979    VerificatieStatus verificationStatus:VerificatieStatusCodelijst VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1980    Toelichting note
Container.png 2696 Probleem
CD.png 2697    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 2698    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 2699    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 2700 ProbleemNaam code BetrokkenheidKinderarts
TS.png 2701    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 2702    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 2703    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 2704    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 2705    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note
Container.png 1489 Problematiek kind
Container.png 1503 Probleem (ProblematiekKind)
CD.png 1504    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1505    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1506    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1507 ProbleemNaam code ProbleemNaam_ProblematiekKind
TS.png 1508    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1509    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1510    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1511    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1512    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note
Container.png 1490 Geboortetrauma
Container.png 1493 Probleem
CD.png 1494    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1495    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1496    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1497 ProbleemNaam code ProbleemNaam_Geboortetrauma
TS.png 1498    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1499    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1500    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1501    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1502    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note
Container.png 1513 Congenitale afwijkingen
Container.png 1514 Probleem (Congenitale afwijkingen)
CD.png 1515    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1516    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1517    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1518 ProbleemNaam code ProbleemNaam CongenitaleAfwijking Obstetrie
TS.png 1519    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1520    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1521    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1522    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1523    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note


bc-DisorderOfLaborAndDelivery

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 3196 Probleem (Maternaal)
Container.png 1564 Probleem (Maternaal)
CD.png 1567    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1568 ProbleemNaam code ProbleemNaam_Maternaal
TS.png 1569    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1570    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1571    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1572    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1573    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note
Container.png 1601 Probleem (Maternaal)
Container.png 1591 Probleem (Kindspecifiek)
CD.png 1592    ProbleemAnatomischeLocatie bodysite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1593    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 1594    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1595 ProbleemNaam code ProbleemNaam_Kindspecifiek
TS.png 1596    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 1597    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 1598    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 1599    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 1600    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note
Container.png 1753 Probleem (Maternaal)


bc-DisorderOfPregnancy

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 2731 Probleem (Zwangerschap)
Container.png 1180 Probleem (Zwangerschap)
CD.png 1183    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 1184 ProbleemNaam code ProbleemNaam_Zwangerschap
Container.png 2458 Afwijking placenta/vliezen/navelstreng
Container.png 2460 Probleem
CD.png 2461    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 2462    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 2463    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 2464 ProbleemNaam code Specificatie van de afwijking van placenta en/of vliezen en/of navelstreng (2.2)
TS.png 2465    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 2466    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 2467    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 2468    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 2469    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note


bc-DisorderPostPartum

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 2305 Probleem (Postpartum complicatie)
CD.png 2306    ProbleemAnatomischeLocatie bodySite ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 2307    ProbleemLateraliteit bodySite.extension:laterality ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 2308    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 2309 ProbleemNaam code Postpartum complicatie
TS.png 2310    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 2311    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 2312    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 2313    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 2314    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment verificationStatus
Container.png 2844 Probleem
CD.png 2846    ProbleemLateraliteit bodysite.extension:laterality ProbleemLateraliteitCodelijst
CD.png 2847    ProbleemType category ProbleemTypeCodelijst
CD.png 2848 ProbleemNaam code Controle borsten 3.2
TS.png 2849    ProbleemBeginDatum onsetDateTime
TS.png 2850    ProbleemEindDatum abatementDateTime
CD.png 2851    ProbleemStatus clinicalStatus ProbleemStatusCodelijst
CD.png 2852    VerificatieStatus verificationStatus VerificatieStatusCodelijst
ST.png 2853    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment note


bc-FetusObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 1208 Foetusspecifieke onderzoeksgegevens
Container.png 1767 Foetale monitoring http://snomed.info/sct 281568006 monitoren van foetale hart (regime/therapie)
Container.png 2451 Bevindingen
2452     codeableConcept
Container.png 2404 Beweging foetus (Observatie)
TS.png 2405    BewegingFoetusDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2407 BewegingFoetusWaarde http://snomed.info/sct 364619008 meetbare observatie betreffende foetale bewegingen (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Beweging
CD.png 2408    ObservatieMethode method MeetMethode_GZ
ST.png 2409    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2410 Vruchtwater (Meting)
TS.png 2411    MeetDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2413 HoeveelheidVruchtwaterWaarde http://snomed.info/sct 364354005 hoeveelheid vruchtwater (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Vruchtwater
CD.png 2479 VruchtwatercompartimentWaarde http://snomed.info/sct 249129009 conditie van vruchtwater (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Beoordeling Bevindingen
CD.png 2414    MeetMethode method MeetMethode_GZ
INT.png 2415    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2437 PlacentaLokalisatie (Observatie)
TS.png 2438    Datum/Tijd effectiveDateTime
CD.png 2449 PlacentalokalisatieWaarde http://snomed.info/sct 7381000146107 bevinding betreffende positie van placenta (bevinding) valueCodeableConcept Placentalokalisatie (2.2)
CD.png 2448 OstiumWaarde valueCodeableConcept Ostium
CD.png 2441    ObservatieMethode method MeetMethode_GZ
ST.png 2442    Toelichting comment


bc-MaternalObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 1728 Metingen
Container.png 3427 Body Mass Index (BMI) (Meting)
ANY.png 3429 BMIWaarde http://loinc.org 39156-5 Body mass index (BMI) [Ratio] valueQuantity
TS.png 3433    BMIDatumBeginTijd effectiveDateTime
TS.png 1743    FoliumzuurgebruikDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 1745 FoliumzuurgebruikWaarde http://snomed.info/sct 792807003 intake van foliumzuur (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Foliumzuur gebruik
CD.png 1746    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 1749    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1712 Voornemens vrouw
Container.png 2252 Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap (Observatie) valueCodeableConcept
TS.png 2253    VoorgenomenPlaatsBaringDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2255 VoorgenomenPlaatsBaringWaarde http://snomed.info/sct 142961000146102 plaats van voorkeur voor bevalling (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept VoorgenomenPlaatsBaring (3.2)
Container.png 2938    Voorkeursziekenhuis component/extension
Container.png 2271    Zorgaanbieder component/extension
CD.png 2256    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2257    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 3336 Voorgenomen echelon eindverantwoordelijke (observatie)
CD.png 3337 VoorgenomenEchelonWaarde valueCodeableConcept Echelon_3.2
Container.png 2279 Voorgenomen voeding (Observatie) valueCodeableConcept
CD.png 2281 VoorgenomenVoedingWaarde http://snomed.info/sct 169740003 wijze van voeden van zuigeling (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Voorgenomen voeding
Container.png 2272 Voorgenomen achternaam (Observatie) valueString
ST.png 2275 VoorgenomenAchternaamWaarde http://snomed.info/sct 142981000146105 voorgenomen achternaam voor neonaat valueString
Container.png 2269 Kraamzorg aangevraagd (Observatie) valueBoolean
BL.png 2277 KraamzorgAangevraagdWaarde http://snomed.info/sct 147771000146108 zorgafnemer heeft kraamzorg aangevraagd (situatie) valueBoolean
Container.png 2270 Zorgaanbieder valueReference
Container.png 1846 Maternale sterfte
Container.png 2480 Navelstreng vaten (Meting)
Container.png 1124 Maternale onderzoeksgegevens
Container.png 1766 Uterusactiviteit http://snomed.info/sct 364277008 contractietoestand van uterus (waarneembare entiteit)
Container.png 3108 Lochia (Observatie)
TS.png 3109    ObservatieDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 3111 Bloedverlies kraambed (lochia) (Waarde) http://snomed.info/sct 249211006 bevinding betreffende lochia (bevinding) valueCodeableConcept Lochia
INT.png 3113 Aantal kraamverbanden (Waarde) valueCodeableConcept
BL.png 3115 Lochia foetide / riekend? (Waarde) http://snomed.info/sct 276375002 stinkende lochia (bevinding) valueBoolean
BL.png 3117 Grote stolsels in lochia (Waarde) http://snomed.info/sct 146381000146107 grote bloedstolsels in lochia (bevinding) valueBoolean
CD.png 3118    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 3119    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2871 Perineaumwond (Wond)
CD.png 2873 WondWeefsel valueCodeableConcept WondWeefselWCSCodelijst
BL.png 2874 WondInfectie http://snomed.info/sct 405009004 infectiestatus (waarneembare entiteit) valueBoolean
CD.png 2875 WondVochtigheid http://snomed.info/sct 298007001 vochtigheid van verwonding (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept WondVochtigheidCodelijst
CD.png 2876 WondRand http://snomed.info/sct 449747006 bevinding betreffende rand van wond (bevinding) valueCodeableConcept WondRandCodelijst
PQ.png 2877 Wondlengte http://snomed.info/sct 401238003 lengte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
PQ.png 2878 Wondbreedte http://snomed.info/sct 401239006 breedte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
PQ.png 2879 Wonddiepte http://snomed.info/sct 425094009 diepte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 2880    AnatomischeLocatie http://snomed.info/sct 363698007 locatie van bevinding (attribuut) bodySite WondAnatomischeLocatieCodelijst
TS.png 2882 WondOntstaansdatum valueDateTime
TS.png 2883 DatumLaatsteVerbandwissel valueDateTime
ST.png 2901 Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment
Container.png 3120    Sectiowond (Wond) *
CD.png 3122 WondWeefsel valueCodeableConcept WondWeefselWCSCodelijst
BL.png 3123 WondInfectie http://snomed.info/sct 405009004 infectiestatus (waarneembare entiteit) valueBoolean
CD.png 3124 WondVochtigheid http://snomed.info/sct 298007001 vochtigheid van verwonding (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept WondVochtigheidCodelijst
CD.png 3125 WondRand http://snomed.info/sct 449747006 bevinding betreffende rand van wond (bevinding) valueCodeableConcept WondRandCodelijst
PQ.png 3126 Wondlengte http://snomed.info/sct 401238003 lengte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
PQ.png 3127 Wondbreedte http://snomed.info/sct 401239006 breedte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
PQ.png 3128 Wonddiepte http://snomed.info/sct 425094009 diepte van verwonding (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 3129    AnatomischeLocatie http://snomed.info/sct 363698007 locatie van bevinding (attribuut) bodySite WondAnatomischeLocatieCodelijst
TS.png 3131 WondOntstaansdatum valueDateTime
TS.png 3132 DatumLaatsteVerbandwissel valueDateTime
ST.png 3150    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment comment
Container.png 3182 Conditie kraamvrouw
Container.png 2812 BarthelIndex http://snomed.info/sct 273302005 Barthel-index (beoordelingsschaal)
ordinal 2813    Darm component.valueCodeableConcept DarmCodelijst
ordinal 2814    Blaas component.valueCodeableConcept BlaasCodelijst
ordinal 2815    UiterlijkeVerzorging component.valueCodeableConcept UiterlijkeVerzorgingCodelijst
ordinal 2816    Toiletgebruik component.valueCodeableConcept ToiletgebruikCodelijst
ordinal 2817    Eten component.valueCodeableConcept EtenCodelijst
ordinal 2818    Transfers component.valueCodeableConcept TransfersCodelijst
ordinal 2819    Mobiliteit component.valueCodeableConcept MobiliteitCodelijst
ordinal 2820    AanUitkleden component.valueCodeableConcept AanUitkledenCodelijst
ordinal 2821    TrappenLopen component.valueCodeableConcept TrappenLopenCodelijst
ordinal 2822    BadenDouchen component.valueCodeableConcept BadenDouchenCodelijst
INT.png 2823    TotaalScore component.valueCodeableConcept
ST.png 3183 Overig valueString
Container.png 2842 Controle borsten
Container.png 2858 Bevindingen borsten (Observatie)
TS.png 2843    ObservatieDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2863    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
CD.png 2861    Lateraliteit http://snomed.info/sct 272741003 lateraliteit (attribuut) bodySite.extension:laterality LateraliteitCodelijst
Container.png 2860 Aspect
CD.png 2859 AspectWaarde http://snomed.info/sct 290054003 bevinding betreffende aspect van mamma (bevinding) valueCodeableConcept Bevindingen borsten 3.2
Container.png 2854 Huid
ST.png 2855 HuidBorstenWaarde http://snomed.info/sct 364528001 observatie betreffende huid (waarneembare entiteit) valueString
Container.png 2856 Tepels
ST.png 2857 TepelsWaarde http://snomed.info/sct 364376001 observatie betreffende tepel (waarneembare entiteit) valueString
ST.png 2862    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2864 Controle benen
Container.png 2865 Bevindingen benen (Observatie)
TS.png 2866    ObservatieDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2867    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
CD.png 2868    Lateraliteit http://snomed.info/sct 272741003 lateraliteit (attribuut) bodySite.extension:laterality LateraliteitCodelijst
CD.png 2869 ObservatieWaarde http://snomed.info/sct 116312005 bevinding betreffende onderste extremiteit (bevinding) valueCodeableConcept Controle benen 3.2
INT.png 2870    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 2824 Controle perineum (observatie)
TS.png 2826    ObservatieDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2825    ObservatieWaarde http://snomed.info/sct 124734007 bevinding betreffende perineum (bevinding) method Controle perineum
CD.png 2828    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2827    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment


bc-ObstetricProcedure

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 1970 Verrichting (Maternaal)
Container.png 1987    Kind subject
Container.png 1982 Verrichting (Kindspecifiek)
Container.png 1190 Verrichting (Zwangerschap) http://snomed.info/sct 71388002 verrichting (verrichting)
TS.png 1191    VerrichtingStartDatum performedPeriod.start
TS.png 1192    VerrichtingEindDatum performedPeriod.end
CD.png 1193    VerrichtingAnatomischeLocatie bodySite VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1194    VerrichtingLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept VerrichtingLateraliteitCodelijst
Container.png 1195    Indicatie http://snomed.info/sct 363702006 heeft focus (attribuut) reasonReference
Container.png 1207    Probleem (Zwangerschap) reasonReference
CD.png 1197 VerrichtingType code VerrichtingType_Zwangerschap
CD.png 1198    VerrichtingMethode extension:procedureMethod VerrichtingMethodeCodelijst
Container.png 1201    Locatie performer
Container.png 1312    Zorgaanbieder performer
Container.png 1203    Uitvoerder performer
Container.png 1310    Zorgverlener performer
Container.png 1547 Verrichting (Maternaal) http://snomed.info/sct 71388002 verrichting (verrichting)
TS.png 1548    VerrichtingStartDatum performedPeriod.start
TS.png 1549    VerrichtingEindDatum performedPeriod.end
CD.png 1550    VerrichtingAnatomischeLocatie bodysite VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1551    VerrichtingLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept VerrichtingLateraliteitCodelijst
Container.png 1552    Indicatie http://snomed.info/sct 363702006 heeft focus (attribuut) reasonReference
Container.png 1583    Probleem (Maternaal) reasonReference
CD.png 1554 VerrichtingType code VerrichtingType_Maternaal
CD.png 1555    VerrichtingMethode extension:procedureMethod VerrichtingMethodeCodelijst
Container.png 1556    MedischHulpmiddel http://snomed.info/sct 405815000 hulpmiddel voor verrichting (attribuut) focalDevice
Container.png 1557    MedischHulpmiddel focalDevice
Container.png 1558    Locatie performer
Container.png 1559    Zorgaanbieder performer
Container.png 1560    Uitvoerder performer
Container.png 1561    Zorgverlener performer
Container.png 1602 Verrichting (Maternaal)
Container.png 1603 Verrichting (Kindspecifiek) http://snomed.info/sct 71388002 verrichting (verrichting)
TS.png 1604    VerrichtingStartDatum performedPeriod.start
TS.png 1605    VerrichtingEindDatum performedPeriod.end
CD.png 1606    VerrichtingAnatomischeLocatie bodysite VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 1607    VerrichtingLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept VerrichtingLateraliteitCodelijst
Container.png 1608    Indicatie http://snomed.info/sct 363702006 heeft focus (attribuut) reasonReference
Container.png 1620    Probleem (Kindspecifiek) reasonReference
CD.png 1610 VerrichtingType code VerrichtingType_Kindspecifiek
CD.png 1611    VerrichtingMethode extension:procedureMethod VerrichtingMethodeCodelijst
Container.png 1612    MedischHulpmiddel http://snomed.info/sct 405815000 hulpmiddel voor verrichting (attribuut) focalDevice
Container.png 1613    MedischHulpmiddel focalDevice
Container.png 1614    Locatie performer
Container.png 1615    Zorgaanbieder performer
Container.png 1616    Uitvoerder performer
Container.png 1617    Zorgverlener performer
Container.png 1752 Verrichting (Maternaal)
Container.png 2416 Verrichting (Onderzoek) http://snomed.info/sct 71388002 verrichting (verrichting)
TS.png 2417    VerrichtingStartDatum effectivePeriod.start
TS.png 2418    VerrichtingEindDatum effectivePeriod.end
CD.png 2419    VerrichtingAnatomischeLocatie bodySite VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png 2420    VerrichtingLateraliteit bodySite.extension:Laterality.valueCodeableConcept VerrichtingLateraliteitCodelijst
Container.png 2421    Indicatie http://snomed.info/sct 363702006 heeft focus (attribuut) reasonReference
CD.png 2423 VerrichtingType code Onderzoektype
CD.png 2424    VerrichtingMethode extension:Procedure.Method VerrichtingMethodeCodelijst
Container.png 2425    MedischHulpmiddel http://snomed.info/sct 405815000 hulpmiddel voor verrichting (attribuut) focalDevice
Container.png 2426    MedischHulpmiddel focalDevice
Container.png 2427    Locatie performer.actor
Container.png 2429    Uitvoerder performer.actor


bc-PregnancyObservation

PWD 3.2 to FHIR
Type # Concept System Code Display FHIR element ValueSet
Container.png 3346 ATermeDatumItems
TS.png 3347 ATermeDatum http://snomed.info/sct 161714006 geschatte datum van partus (waarneembare entiteit) valueDateTime
CD.png 3348    BepalingsMethode method BepalingsMethodeCodelijst
TS.png 3349    DatumBepaling effectiveDateTime
CD.png 1730 Wijze einde zwangerschap valueCodeableConcept [1]
TS.png 1729 Datum einde zwangerschap http://snomed.info/sct 118951000146109 datum van einde van zwangerschap (waarneembare entiteit) valueDateTime
Container.png 2220 Definitieve à terme datum (Observatie)
TS.png 2221    Definitieve à terme DatumTijd effectiveDateTime
TS.png 2223 Definitieve à terme Waarde http://snomed.info/sct 147781000146105 definitieve uitgerekende datum van partus (waarneembare entiteit) valueDateTime
CD.png 2224    Definitieve à terme Methode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2225    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1837 Aantal foetussen (Observatie)
TS.png 1838    AantalFoetussenDatumTijd effectiveDateTime
INT.png 1840 AantalFoetussenWaarde http://snomed.info/sct 246435002 aantal foetussen (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 1841    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 1843    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1711 Meerling zwangerschap (Observatie)
TS.png 1825    MeerlingZwangerschapDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2231 TyperingGemellizwangerschapWaarde http://snomed.info/sct 65147003 tweelingzwangerschap (aandoening) valueCodeableConcept TweelingzwangerschapType
Container.png 1845    Aantal foetussen (Observatie) related
CD.png 1833    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 1826    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1734 Aantal levende kinderen (Observatie)
TS.png 1735    AantalLevendeKinderenDatumTijd effectiveDateTime
INT.png 1740 AantalLevendeKinderenWaarde http://snomed.info/sct 143881000146107 aantal levende nakomelingen (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 1736    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 1738    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1817 Fetal loss (Observatie)
TS.png 1818    FetalLossDatumTijd effectiveDateTime
INT.png 1820 FetalLossWaarde http://snomed.info/sct 713651007 voorgeschiedenis met zwangerschap met abortus als resultaat (situatie) valueQuantity
CD.png 1821    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 1824    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1742 Foliumzuurgebruik (Observatie) http://snomed.info/sct 792807003 intake van foliumzuur (waarneembare entiteit)
PQ.png 7025 Zwangerschapsduur http://snomed.info/sct 57036006 zwangerschapsduur (waarneembare entiteit) valueQuantity
Container.png 2134 Leven voelen (Observatie)
TS.png 2135    LevenVoelenDatumTijd effectiveDateTime
CD.png 2137 LevenVoelenWaarde http://snomed.info/sct 364618000 bewegingspatroon van foetus (waarneembare entiteit) valueCodeableConcept Leven voelen
CD.png 2138    ObservatieMethode http://snomed.info/sct 418775008 methode van bevinding (attribuut) method MeetMethode_GZ
ST.png 2141    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
Container.png 1078    Lichaamsgewicht related (zib-BodyWeight)
Container.png 1072    Bloeddruk related (zib-BloodPressure)
Container.png 2143 Actuele aantal levende foetus (Observatie)
TS.png 2144    ActueleAantalLevendeFoetusDatumTijd effectiveDateTime
PQ.png 2146 ActueelAantalLevendeFoetusWaarde http://snomed.info/sct 142931000146106 aantal levende foetussen (waarneembare entiteit) valueQuantity
CD.png 2147    ObservatieMethode method MeetMethode_GZ
ST.png 2150    Toelichting http://loinc.org 48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative comment
BL.png 1847 OverlijdensIndicator http://snomed.info/sct 59283008 397709008 maternale sterfte (gebeurtenis) patiënt overleden (bevinding) valueBoolean
TS.png 1848 DatumOverlijden http://snomed.info/sct 399753006 datum van overlijden (waarneembare entiteit) valueDateTime