Kernset Geboortezorg 2.3.6 - dekkingsgraad scenario's

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Dekkingsgraad scenario's voor Kernset Geboortezorg 2.3.6

De volgende scenario's zijn meegenomen:

  • 1. Zorg volledig 1e lijn, herpes, strippen, gezonde eenling.(id: scenario1-23)
  • 2. 1e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling.(id: scenario2_1elijn-23)
  • 2. 2e lijn. Zorg begonnen 1e lijn, bevallen 2e lijn, gezonde eenling.(id: scenario2_2elijn-23)
  • 3. zorg volledig in 2e lijn, meerling, 1 kind overleden.(id: scenario3-23)
  • 4. 1e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden.(id: scenario4_1elijn-23)
  • 4. 2e lijn zorg begonnen 2e lijn, bevallen in 2e lijn, gezonde eenling, kraambed 1e lijn, vrouw overleden(id: scenario4_2elijn-23)
  • 5. zorg volledig 2e lijn, vrouw overleden.(id: scenario5-23)
  • 6. 2de lijn met comorbiditeit. (id: scenario6-23)

Zie voor de inhoud van deze scenario's: Gebz:Vdraft_AddendaKwalificatieKernsetGeboortezorg23. Onderstaande tabel toont de unieke waarden voor ieder veld. Lege velden worden niet geraakt door de meegenomen bovenstaande scenario's.

1.1 Vrouw

Vrouw
Gegevenselement Waarde
Burgerservicenummer
999910413

961921821

895623146

850810711

912345676

100202020
Lokale persoonsidentificatie
000000

*

987654321
Geboortedatum
T-39Y

T-41Y

T-30Y

T-28Y

T-22Y

T-31Y
Adres - postcode
4563 AB

5689 CZ

5421 JG

4589 BA

9562 GF

1234 AB
Etniciteit
6

3

5

1
Lengte gemeten
170

184

167

162

186

172
Vrouwelijke genitale verminking?
true

false
Type vrouwelijke genitale verminking
2

1

1.1.1 Anamnese

Anamnese
Gegevenselement Waarde
Onder behandeling geweest?
true

false
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening
2
Cardiovasculaire aandoening
5

3

1
Urogenitale aandoening
2

1
Oncologische aandoening
6
Schildklier aandoening
2

1
Diabetes mellitus?
true

false
Neurologische aandoening
1

5

7
Infectieziekte
9
Mdl aandoening
1

3
Anemie
1
Longaandoening
1

4
Gynaecologische aandoening
Orthopedische afwijking
3

2
Bloedtransfusie?
true

false
Transfusiereactie?
Type operatie
8

20

13

24

3

10
Type stollingsprobleem
14
Psychiatrie?
true

false
Overige aandoening?
false
Overige aandoening

1.1.2 Zorgverlening

Zorgverlening
Gegevenselement Waarde
Datum start zorgverantwoordelijkheid
T-306D

T-332D

T-234D

T-297D

T-147D

T-388D
Datum einde zorgverantwoordelijkheid
T-50D

T-240D

T-84D

T-59D

T-108D

T-148D

T-150D

T-78D
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?
1

2

3

4

5

6

7

8
Conclusie risicostatus na intake
1

3

5
Verwijsdetails
Datum verwijzing
T-240D

T-148D
Verwijzing van
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer
1504

0010
Specialisme
Verwijzing naar
Zorginstelling
Zorgaanbieder identificatie nummer
0003

1410
Specialisme
2
Type verwijzing
1
Redenen van verwijzing
Van 1e naar 2e lijn
Algemene anamnese
Autoimmuun aandoening
Cardiovasculaire aandoening
Urogenitale aandoening
Oncologische aandoening
Schildklier aandoening
Diabetes mellitus?
Neurologische aandoening
Infectieziekte
Mdl aandoening
Anemie
Longaandoening
Gynaecologische aandoening
Orthopedische afwijking
Bloedtransfusie?
Transfusiereactie?
Type operatie
Type stollingsprobleem
Psychiatrie?
Overige aandoening?
Obstetrische anamnese
Gynaecologische aandoening
Bloedverlies?
Partiele mola?
Cervixinsufficientie?
Infectie
Hyperemesis gravidarum?
Hypertensieve aandoening
Zwangerschapscholestase?
Diabetes gravidarum met insuline?
Afwijkende groei foetus
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus prematurus?
Abruptio placentae?
Fluxus postpartum?
Zwangerschap
Gynaecologische aandoening
Bloedverlies?
Partiele mola?
Cervixinsufficientie?
Infectie
Hyperemesis gravidarum?
Hypertensieve aandoening
1

2
Zwangerschapscholestase?
Diabetes gravidarum met insuline?
Afwijkende groei foetus
Dreigende partus immaturus?
Dreigende partus prematurus?
Abruptio placentae?
Navelstrengprolaps?
Liggingsafwijking
Meerlingzwangerschap?
Serotiniteit?
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
Surmenage?
Einde zwangerschap
Bevalling
Pprom?
Prom?
Koorts?
Niet vorderende ontsluiting?
Niet vorderende uitdrijving?
Verdenking foetale nood?
Meconiumhoudend vruchtwater?
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
Vastzittende placenta?
Conditie perineum postpartum
Fluxus postpartum?
Behoefte aan pijnbestrijding?
Postnatale fase
Pathologie vrouw
Overig
Van 2e naar 3e lijn
Van 2e naar 1e lijn
3
Van 3e naar 2e lijn
Perinatale periode
3

14

1.1.3 Zorgverlenerzorginstelling

Zorgverlenerzorginstelling
Gegevenselement Waarde
Zorginstelling
Zorginstelling agbid
12345678
Zorginstelling lvrid
1808

1504

0003

9999

1410

0010

0179

0110

1.1.4 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap

Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Wijze einde zwangerschap
1

2
Definitieve a terme datum
T-1127D

T-575D

T-940D

T-1064D
Diagnose
Gynaecologische aandoening
3
Bloedverlies?
true
Cervixinsufficientie?
false
Infectie
2

1
Hyperemesis gravidarum?
true

false
Hypertensieve aandoening
1
Zwangerschapscholestase?
true

false
Diabetes gravidarum met insuline?
false
Afwijkende groei foetus
3

1
Dreigende partus immaturus?
false
Dreigende partus prematurus?
false
Abruptio placentae?
true
Irregulaire antistoffen?
false

true
Eerdere bevalling
Placenta
Geboorte placenta
1

4
Hoeveelheid bloedverlies
550

895
Vorige uitkomst per kind
Vorige baring
Geboortedatum
T-1120D

T-936D

T-1112D
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten
Type partus
1

2

5
Percentiel van het geboortegewicht
4

3

2
Apgarscore na 5 min
8

10
Congenitale afwijkingen?
false

true
Congenitale afwijkingen groep
Chromosomale afwijkingen?
false

1.1.5 Zwangerschap

Zwangerschap
Gegevenselement Waarde
Dossiernummer
0cbda760-1fdd-11e9-b56e-0800200c9a66

5460cff0-2089-11e9-b56e-0800200c9a66

c2204d20-209a-11e9-b56e-0800200c9a66

ad9c3280-209d-11e9-b56e-0800200c9a66

05e54070-209f-11e9-b56e-0800200c9a66

e1691540-209f-11e9-b56e-0800200c9a66

68a34ee0-20a0-11e9-b56e-0800200c9a66

0af1e5b1-bf99-40a2-ade9-728186c32f31
Graviditeit
2

1
Pariteit voor deze zwangerschap
1

0
Definitieve a terme datum
T-84D

T-115D

T-101D

T-136D

T-163D

T-91D
Voornemens
Voorgenomen plaats baring tijdens zwangerschap type locatie
1

4

3

7
Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen?
Zorginstelling agbid
00000010
Zorginstelling lvrid
1999
Naam zorginstelling
UMC Papendorp
Prenatale controle
Datum controle
T-305D

T-240D

T-234D

T-225D

T-239D

T-357D

T-306D
Zwangerschapsduur
59

155

161

156

177

86

65
Leven voelen
1

2

3

4
Rookgedrag
1

5

6
Alcoholgebruik
1
Drugsgebruik?
false

true
Gewicht gemeten
70

85

67

82

89

68
Diagnose
Datum
T-305D

T-240D

T-234D

T-225D

T-239D

T-357D

T-306D
Zwangerschapsduur
59

155

161

156

177

86

65
Gynaecologische aandoening
3

4
Bloedverlies?
true

false
Partiele mola?
true

false
Cervixinsufficientie?
false
Infectie
2
Hyperemesis gravidarum?
false
Hypertensieve aandoening
1

2
Zwangerschapscholestase?
false
Diabetes gravidarum met insuline?
false
Afwijkende groei foetus
2

1
Dreigende partus immaturus?
false
Dreigende partus prematurus?
false
Abruptio placentae?
true

false
Navelstrengprolaps?
false
Liggingsafwijking
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
false
Vermoeden iuvd op basis van
Intrauteriene behandeling
2
Maternale sterfte?
false

true
Wijze einde zwangerschap
1

1.1.6 Bevalling

Bevalling
Gegevenselement Waarde
Partusnummer
000000

000000

4567890123
Diagnose bevalling
Pprom?
true

false
Prom?
false
Koorts?
false
Niet vorderende ontsluiting?
true

false
Niet vorderende uitdrijving?
true

false
Verdenking foetale nood?
true

false
Intrauteriene vruchtdood
Vermoeden intrauteriene vruchtdood?
false
Vermoeden iuvd op basis van
Vastzittende placenta?
false
Fluxus postpartum?
true
Aantal geboren kinderen
1

2
Risicostatus voor baring
1

2
Interventies begin baring
Interventie begin baring
1

7

4
Indicatie interventie begin baring
12

2

3
Wijze waarop de baring begon
3

2

1
Tijdstip begin actieve ontsluiting
T-86D{14:30}

T-124D{14:09}

T-127D{22:09}

T-151D{21:09}

T-78D{03:45}
Medicatie nageboortetijdperk groep
Medicatie nageboortetijdperk?
true

false
Soort medicatie nageboortetijdperk
1

2
Placenta
Geboorte placenta
1

4

2
Hoeveelheid bloedverlies
615

980

1740

1120

1500

1050
Conditie perineum postpartum
2

1

9

4

1.1.7 Uitkomst per kind

Uitkomst per kind
Gegevenselement Waarde
Baring
Werkelijke plaats baring type locatie
2

3
Ziekenhuis baring
Ziekenhuisnummer lvrid
0003

9999

0010

0179

0110
Demografische gegevens
Identificaties kind
Bsn kind
999910383

951847624

847035116

847035128

840736526

528741913
Geslacht medische observatie
2

1

3
Geboortedatum
T-85D

T-122D{02:34}

T-126D{06:30}

T-126D{07:02}

T-150D{23:35}

T-161D{02:30}

T-78D
Rangnummer kind
1

2
Perinatale sterfte groep
Perinatale sterfte?
false

true
Fase perinatale sterfte
3
Datumtijd vaststelling perinatale sterfte
T-126D{08:10}
Kindspecifieke maternale gegevens
Bijstimulatie toegediend?
true
Tijdstip breken vliezen
T-85D{09:15}

T-124D{23:04}

T-127D{22:09}

T-127D{23:13}

T-151D{07:04}

T-78D{04:30}
Kleur en consistentie vruchtwater
1

5

3

2
Tijdstip actief meepersen
T-85D{12:13}

T-127D{23:49}

T-126D{06:45}

T-150D{22:15}

T-78D{05:00}
Episiotomie?
false

true
Indicatie episiotomie
Locatie episiotomie
1
Ruggenprik gewenst niet gekregen?
false

true
Pijnbestrijding?
false

true
Pijnbestrijding
Methode
Methode
2

4

3
Overig middel
Middel
1

4
Toediening
4

7
Periode
4

3

1

2
Sedatie?
false

true
Kindspecifieke uitkomstgegevens
Type partus
1

3

2

5
Ligging bij geboorte
1

11

4

6

3

10

2
Aanpakker kind - rol aanpakker kind
1

5

6

7

4

2
Supervisor - rol supervisor
1

3
Vaginale kunstverlossing groep
Vaginale kunstverlossing
1

5

2
Succes vaginale kunstverlossing?
true

false
Sectio caesarea group
Beslismoment sectio caesarea
2
Indicatie primaire sectio
4

5
Indicatie secundaire sectio
4
Overige interventies
2
Lichamelijk onderzoek kind
Apgarscore na 5 min
9
Geboortegewicht
3450

3620

2040

1580

4205

3750

3550
Congenitale afwijkingen?
false

true
Congenitale afwijkingen groep
Specificatie congenitale afwijking groep
Specificatie congenitale afwijking
5

28

65
Chromosomale afwijkingen?
false

true
Specificatie chromosomale afwijking groep
Specificatie chromosomale afwijking
1
Problematiek kind?
false

true
Problematiek kind
1

2

27
Kinderarts betrokken?
false

true
Betrokkenheid kinderarts
Datum betrokkenheid
T-122D

T-126D

T-150D

T-78D
Reden betrokkenheid
19

3
Type betrokkenheid
1

2
Zorginstelling lvrid
0003

9999

0001

0010

0110

1.1.8 Medisch onderzoek

Medisch onderzoek
Gegevenselement Waarde
Maternale onderzoeksgegevens - urine bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE
Irregulaire antistoffen?
false

true
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig
1

4

1.1.9 Postnatale fase

Postnatale fase
Gegevenselement Waarde
Diagnoseinterventie postnataal
Datum
T-120D

T-146D

T-161D
Pathologie vrouw
17

10

18

6
Kindspecifieke gegevens
Rangnummer kind
1
Voeding kind groep
Voeding kind datum
T-81D

T-86D

T-120D

T-108D

T-161D

T-78D
Substantie voeding kind
1

2