Transactie Opleveren potentiële contraindicaties (conversie MP-6.12 condities naar cio datamodel)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Naar nictiz.nl

Naar Mapping architectuur

1 Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe een MP ICA (Medicatieproces Intoleranties Contraindicaties en Allergieën) versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' response te converteren naar de transactie: 'Beschikbaarstellen ICAvertaling' uit de informatiestandaard 'Contraindicaties en overgevoeligheden' (CIO).

Een ICA versie 6.12 'opleveren potentiële contraindicaties' converteert zich in het datamodel van de informatiestandaard 'Contraindicaties en overgevoeligheden' naar de zibs AllergieIntolerantie en Alert (en de daarbij behorende zibs probleem, zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon en patiënt).

Aangezien deze conversie plaatsvindt tussen verschillende versies van standaarden zijn er een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden:

  • niet alle CIO-functionaliteit is beschikbaar in MP ICA 6.12 en andersom:
  • de informatie uit MP ICA 6.12 past niet altijd naadloos op het CIO-datamodel.

Deze twee aspecten zijn hieronder verder uitgewerkt.

1.1 Missende CIO functionaliteit bij converteren vanaf ICA 6.12

Sommige elementen uit de zib basiselementen (zibroot) kunnen niet worden gevuld vanuit MP ICA 6.12. Dat wordt echter niet gezien als een omissie, omdat die basiscomponenten ontworpen zijn voor alle zibs en voor een specifieke zib niet alle elementen van toepassing zullen zijn.

Onderstaande tabel toont de overige elementen die niet (goed) gevuld kunnen worden vanuit 6.12.

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 Allergie Intolerantie/Type overgevoeligheid In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. De zib kent bijvoorbeeld ook overgevoeligheden voor voeding, omgeving, stof/product of 'anders'. Deze zullen uit 6.12 nooit geleverd worden.
2 Allergie Intolerantie/Reactie In 6.12 bestaat geen informatie over reactie, deze bestaat wel in de zib. De datum/tijd laatste reactie is er ook niet in 6.12. Deze velden zijn niet verplicht in de zib, dus dit is niet problematisch.
3 Allergie Intolerantie/Ernst In 6.12 bestaat geen informatie over ernst, deze bestaat wel in de zib. Dit veld is niet verplicht in de zib, dus dit is niet problematisch.
4 Alert/Probleem basiselementen 6.12 kent geen apart concept voor Alert, maar legt alleen een diagnose vast én maakt deze onderdeel van een ICA-transactie. Diagnose mapt op zib Probleem, die ook onderdeel is van Alert. De beschikbare 6.12 gegevens voor basiselementen worden gevuld bij de zib Alert en niet bij Probleem. Aangenomen wordt dat dit qua betekenis het beste aansluit bij wat nu geregistreerd wordt voor ICA 6.12. Zie voor meer informatie issue CIO-3.
5 Alert naam 6.12 kent de classificering in de waardelijst voor alert naam niet. Deze kan niet gemapt worden. De 6.12 gegevens hebben dit ook niet nodig, omdat in alle gevallen een probleem (naam) aanwezig is.
6 Alert begindatumtijd De zib doelt hier op: "De datum en tijd waarop de beschreven toestand als waarschuwing is aangemerkt." Deze informatie is in 6.12 niet beschikbaar. Er is wel een registratiedatum (gemapt op zibroot/datumtijd) en een probleem/begin- en einddatumtijd. Echter dit raakt aan issue CIO-3, mogelijk kan de condition/effectiveTime beter gemapt worden op Alert BeginDatumTijd (bijkomend probleem: zib Alert kent geen EindDatumTijd)
3 Alert type De zib kent hier ook type 'alert'. Deze informatie is in 6.12 niet beschikbaar: er is een vaste mapping op 'condition'. Er loopt hiervoor ook nog wijzigingsverzoek ZIB-854 bij het zib centrum.

1.2 Informatie in ICA 6.12 die niet past op het CIO datamodel

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 informant ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er - in theorie - 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande zib issue 737. In de CIO-transactie is gekozen voor 0..1 informant.
2 toelichting (bij allergie intolerantie en probleem) in 6.12 is er nog informatie over tijdstip vastleggen van de toelichting en een aparte auteur voor de toelichting. Deze kan alleen in vrije tekst meegezonden worden als onderdeel van de toelichting zelf naar de zib.
3 (on)zekerheid in 6.12 bestaat de zogenaamde 'uncertaintyCode', die overigens op vaste waarde 'N' (geen uitspraak over onzekerheid) gezet wordt. Deze ontbreekt in de zib en kan daarom niet gemapt worden. Omdat dit een vaste waarde is in 6.12 levert dit geen verlies van informatie op.
4 ontkenning in 6.12 is het niet de bedoeling om de ontkenning van een conditie (er is géén allergie voor antibiotica) uit te wisselen. Technisch is het echter wel mogelijk (met een @negationInd), ontvangers moeten daarom negatieve conditities negeren. De mapping mapt om deze reden alleen positieve condities. Echter hierover is nog discussie en daarvoor is een issue aangemeld: CIO-2.
5 probleem status / verificatiestatus 6.12 kent onderscheid tussen completed, obsolete, nullified. De zib Probleem kent bij probleem status 'actueel' en 'niet actueel'. De waarden completed en obsolete worden daarom beide gemapt naar 'niet actueel', het onderscheid tussen deze twee gaat daarmee verloren. Voor status nullified is zib issue 956 ingediend. FHIR kent deze status als 'entered in error' in het veld verificationstatus. Vooruitlopend op zib issue 956 is de waardelijst voor probleem/verificatiestatus in de cio dataset uitgebreid met de waarde 'entered in error', zodat nullified wel met de juiste betekenis gemapt kan worden.

2 Conversie specificaties (mappings)

Specificaties voor de ICA 6.12 potentiële contra-indicaties vindt u via de informatiestandaard medicatieveiligheid op de Nictiz website.


2.1 AllergieIntolerantie

MP-6.12 Potentiële contraindicaties Conversie beschrijving (mapping) CIO dataset (beschikbaarstellen icavertaling
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png /REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition[code = ('DINT', 'DALG', 'DNAINT')][not(@negationInd = 'true')] 0..* Bij allergie/intolerantie kunnen alleen overgevoeligheden die aanwezig zijn worden gemapt. De overige condities (met code 'DX') kunnen niet worden gemapt op AllergieIntolerantie. In 6.12 zijn er alleen overgevoeligheden voor medicatie, overige overgevoeligheden zijn geen onderdeel van de 6.12 informatiestandaard. In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt. Container.png AllergieIntolerantie 1 0 .. *
- - - Container.png    ZIBRoot 54 1 .. 1
II.png id 1..1 - II.png       Identificatienummer 55 1 .. 1
Container.png informant 0..* ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er echter 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande [https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-737 ZIB issue 737] Container.png       Informatiebron 56 0 .. 1
Container.png patient 0..1 - Container.png          PatientAlsBron 57 0 .. 1
Container.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) ST.png             Patient 58 1 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          Zorgverlener 59 0 .. 1
Container.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener ST.png             Zorgverlener 60 1 .. 1
Container.png exists(responsibleParty) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/responsibleParty Container.png          BetrokkeneAlsBron 61 0 .. 1
Container.png responsibleParty 0..1 hierin zit de zib contactpersoon ST.png             Contactpersoon 62 1 .. 1
Container.png author 1..1 - Container.png       Auteur 63 0 .. 1
Container.png patient 0..1 - Container.png          PatientAlsAuteur 64 0 .. 1
Container.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) ST.png             Patient 65 0 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          ZorgverlenerAlsAuteur 66 0 .. 1
Container.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener ST.png             Zorgverlener 67 0 .. 1
- - Deze bestaat niet in 6.12 Container.png          BetrokkeneAlsAuteur 68 0 .. 1
- - - ST.png             Contactpersoon 69 0 .. 1
Container.png subject 1..1 - Container.png       Onderwerp 70 1 .. 1
- - - Container.png          Patient 71 1 .. 1
Container.png patient 1..1 ST.png             Patient 72 0 .. 1
TS.png author/time 0..1 - ST.png       DatumTijd 75 0 .. 1
ST.png text 0..1 Geen concept in zib, concept toegevoegd in cio dataset CD.png    Omschrijving cio-277 1 .. 1
CD.png causativeAgent/(administerableMaterialKind OR administerableMedicationKind) 0..1 In 6.12 is dit één van de volgende
  • Stofnaamcode (SNK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750
  • Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725
  • Ongewenste groep OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122
  • Handelsproduct (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7
CD.png    VeroorzakendeStof 2 1 .. 1
CD.png exists(causativeAgent) 1..1 Alleen gebruiken als er een causativeAgent bestaat. Vaste waarde: Medicijn (Propensity to adverse reactions to drug, 419511003, SNOMED CT) CD.png    AllergieCategorie 3 0 .. 1
CD.png statusCode 0..1 - CD.png    AllergieStatus 4 0 .. 1
ST.png effectiveTime/low 0..1 - ST.png    BeginDatumTijd 5 0 .. 1
CD.png - - Ernst van de observatie mag niet gebruikt worden in 6.12 CD.png    MateVanKritiekZijn 6 0 .. 1
- - - ST.png    LaatsteReactieDatumTijd 7 0 .. 1
ST.png subjectOf2/annotation 0..* 6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd. ST.png    Toelichting 8 0 .. 1
- - Bestaat niet in 6.12 Container.png    Reactie 9 0 .. *
- - - CD.png       Symptoom 10 1 .. *
- - - CD.png       SpecifiekeStof 11 0 .. 1
- - - ST.png       ReactieBeschrijving 12 0 .. 1
- - - CD.png       Ernst 13 0 .. 1
- - - CD.png       WijzeVanBlootstelling 14 0 .. 1
- - - ST.png       ReactieTijdstip 15 0 .. 1

2.2 Alert

MP-6.12 Potentiële contraindicaties Conversie beschrijving (mapping) CIO dataset (beschikbaarstellen icavertaling
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png /REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition[code = ('DX')][not(@negationInd = 'true')] 0..1 In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt. Container.png Alert 16 0 .. *
- - 6.12 kent geen apart concept voor Alert, maar legt alleen een diagnose vast én maakt deze onderdeel van een ICA-transactie. Diagnose mapt op zib Probleem, die ook onderdeel is van Alert. De gegevens uit basiscomponenten worden gevuld bij de zib Alert en niet bij Probleem omdat aangenomen wordt dat dit qua betekenis het beste aansluit bij wat nu geregistreerd wordt voor ICA 6.12. Container.png    ZIBRoot 32 0 .. 1
II.png id 1..1 - II.png       Identificatienummer 33 1 .. 1
Container.png informant 0..* ZIB BasisElementen heeft nu exact 1 informant. FHIR kent 0..1 informant. De 6.12 condition kan er echter 0..* bevatten. Aangemeld bij het bestaande [https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-737 ZIB issue 737] Container.png       Informatiebron 34 0 .. 1
Container.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) Container.png          PatientAlsBron 35 0 .. 1
- - - ST.png             Patient 36 1 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          Zorgverlener 37 0 .. 1
Container.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener ST.png             Zorgverlener 38 1 .. 1
Container.png exists(responsibleParty) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/responsibleParty Container.png          BetrokkeneAlsBron 39 0 .. 1
Container.png responsibleParty 0..1 hierin zit de zib contactpersoon ST.png             Contactpersoon 40 1 .. 1
Container.png author 1..1 - Container.png       Auteur 41 0 .. 1
Container.png patient 0..1 - Container.png          PatientAlsAuteur 42 0 .. 1
II.png subject/patient 1..1 de referentie naar de patiënt die deze allergie/intolerantie heeft (en dus opgenomen is in Condition/subject) ST.png             Patient 43 0 .. 1
Container.png exists(assignedPerson) 0..1 deze groep is van toepassing voor iedere informant/assignedPerson Container.png          ZorgverlenerAlsAuteur 44 0 .. 1
II.png assignedPerson 0..1 hierin zit de zib zorgverlener ST.png             Zorgverlener 45 0 .. 1
Container.png - - Deze bestaat niet in 6.12 Container.png          BetrokkeneAlsAuteur 46 0 .. 1
II.png - - - ST.png             Contactpersoon 47 0 .. 1
Container.png subject 1..1 - Container.png       Onderwerp 48 1 .. 1
Container.png patient 1..1 Container.png          Patient 49 0 .. 1
- - - ST.png             Patient 50 0 .. 1
TS.png author/time 0..1 - ST.png       DatumTijd 53 0 .. 1
Container.png /REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition[code = ('DX')][not(@negationInd = 'true')] 0..* In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt. Container.png    Conditie 17 0 .. *
Container.png "" 0..1 - ST.png       Probleem 18 1 .. 1
- - - CD.png    AlertNaam 19 0 .. *
- - - ST.png    BeginDatumTijd 20 0 .. 1
CD.png vaste waarde 0..1 mappen als 'conditie'. 6.12 kent het type 'alert' niet. CD.png    AlertType 21 0 .. 1

2.3 Probleem

MP-6.12 Potentiële contraindicaties Conversie beschrijving (mapping) CIO dataset (beschikbaarstellen icavertaling
Type Concept Card Type Concept # Card
Container.png /REPC_IN000024NL/ControlActProcess/subject/Condition[code = ('DX')][not(@negationInd = 'true')] 0..* In 6.12 is het niet toegestaan om condities te ontkennen, als dit tóch gebeurt worden deze condities niet gemapt. Container.png Probleem 22 0 .. 1
- - - Container.png    ZIBRoot 76 0 .. 1
- - - II.png       Identificatienummer 77 1 .. 1
- - - Container.png       Informatiebron 78 0 .. 1
- - - Container.png          PatientAlsBron 79 0 .. 1
- - - ST.png             Patient 80 1 .. 1
- - - Container.png          Zorgverlener 81 0 .. 1
- - - ST.png             Zorgverlener 82 1 .. 1
- - - Container.png          BetrokkeneAlsBron 83 0 .. 1
- - - ST.png             Contactpersoon 84 1 .. 1
- - - Container.png       Auteur 85 0 .. 1
- - - Container.png          PatientAlsAuteur 86 0 .. 1
- - - ST.png             Patient 87 1 .. 1
- - - Container.png          ZorgverlenerAlsAuteur 88 0 .. 1
- - - ST.png             Zorgverlener 89 1 .. 1
- - - Container.png          BetrokkeneAlsAuteur 90 0 .. 1
- - - ST.png             Contactpersoon 91 1 .. 1
- - - Container.png       Onderwerp 92 1 .. 1
- - - Container.png          Patient 93 1 .. 1
- - - ST.png             Patient 94 0 .. 1
- - - ST.png       DatumTijd 97 0 .. 1
- - - CD.png    ProbleemAnatomischeLocatie 23 0 .. 1
- - - CD.png    ProbleemLateraliteit 24 0 .. 1
CD.png vaste waarde: Diagnose (SNOMED CT 282291009) 1..1 Condition/code heeft vaste waarde 'DX', hetgeen mapt op Diagnose CD.png    ProbleemType 25 0 .. 1
CD.png value 1..1 - CD.png    ProbleemNaam 26 1 .. 1
TS.png effectiveTime/low 0..1 - ST.png    ProbleemBeginDatum 27 0 .. 1
TS.png effectiveTime/high 0..1 - ST.png    ProbleemEindDatum 28 0 .. 1
CD.png statusCode 0..1
  • active -> actueel
  • completed, obsolete, nullified -> niet actueel
CD.png    ProbleemStatus 29 0 .. 1
- - - CD.png    VerificatieStatus 30 0 .. 1
ST.png subjectOf2/annotation 0..* 6.12 heeft bij de comment ook verplicht een auteur, waarin een tijdstip en zorgverlener/id kan worden vastgelegd. ST.png    Toelichting 31 0 .. 1