Addenda voor inhoudelijke gegevens Raadplegen medicatieoverzicht MP9.0.6

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

MEDICATIEOVERZICHT RAADPLEGEND SYSTEEM

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • Medicatieoverzicht raadplegend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. Het document '19. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht' verwijst naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Medicatiegegevens raadplegend systeem

1.4 OID's

De identificaties hebben de volgende root OID’s

Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1

1.5 Gegevens medicatieoverzicht

Het onderdeel ‘Gegevens medicatieoverzicht’ bevat de bouwstenen die binnen de diverse medicamenteuze behandelingen behoren te vallen en de overige elementen die voor het medicatieoverzicht van toepassing zijn. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging. T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

2 Scenarios voor raadplegen en tonen medicatieoverzicht

2.1 Scenario 1.1 - Patiënt zonder medicatie gegevens voor Medicatieoverzicht

2.1.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX_Ruys
Patient identificatienummer 999911351 [BSN]
Patient identificatienummer 13103 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 1 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1')

2.1.2 Specifieke gegevens

Scenario Medicamenteuze behandeling (MBH)
1.1 Geen medicatie.

2.1.3 Gegevens medicatieoverzicht

Patiënt en Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Patiënt Naamgegevens R. XXX_Ruys
Patiënt Geboortedatum 01-08-1964
Patiënt Geslacht M
Patiënt Telefoonnummers +31612341234
Patiënt Patiëntidentificatienummer 999911351
Patiënt Adresgegevens Knolweg 1000, 9999XA, Stitswerd
Auteur Zorgaanbieder Organisatienaam Apotheek de Gulle Gaper
Auteur Zorgaanbieder Adresgegevens Straat 5, 1598 FG Utrecht
Auteur Zorgaanbieder Telefoonnummers +31703655424
Auteur Zorgaanbieder Emailadressen info@apotheekgullegaper.com
Documentdatum T
Verificatie patiënt Nee
Verificatie zorgverlener Nee
Medicatie
Geen medicatie

2.2 Scenario 1.2 - Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen

2.2.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens I. XXX_Jangi
Adresgegevens Knolweg 1002 9999ZZ Stitswerd
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612345678
Nummer soort Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1119')
Patient identificatienummer 999911727 [BSN]
Patient identificatienummer 10009 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 2 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1')

2.2.2 Specifieke gegevens

Scenario Medicamenteuze behandeling (MBH)
1.2 Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen, elk met één of meerdere bouwstenen.

2.2.3 Gegevens medicatieoverzicht

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens I. XXX_Jangi
Adresgegevens Knolweg 1002 9999ZZ Stitswerd
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612345678
Nummer soort Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1119')
Patient identificatienummer 999911727 [BSN]
Patient identificatienummer 10009 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 2 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1')

2.2.3.1 Documentgegevens XXX_Jangi

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Document datum T
Auteur - zorgaanbieder
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Adresgegevens Straat 5 1598FG Utrecht
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31703655424
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1119')
Email adressen
Email adres info@apotheekgullegaper.com
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1119')
Verificatie patient Nee
Verificatie zorgverlener Nee

2.2.3.2 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_1

Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_1_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T, om 10:57
Gebruik indicator Ja
Gebruiksperiode Vanaf T- 3 dagen, gedurende 3 dagen
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ibuprofen
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 3 dagen, gedurende 3 dagen, 4 maal per dag 1 tablet, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk
Auteur Patiënt
Kopie indicator Ja
Toelichting Pijn
MBH identificatie MBH_MO_123_1

2.2.3.3 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_2

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_2_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 6 dagen, om 11:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 6 dagen, tot nader order
Verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Geneesmiddel Emovate zalf 0,5 mg/g (code = '400629' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 6 dagen, tot nader order, eerst 2 maal per dag zalf gedurende 7 dagen, daarna 1 maal per dag zalf gedurende 7 dagen, daarna 3 maal per week zalf gedurende 7 dagen, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '53' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 eerst gedurende 7 dagen 2 maal per dag
Doseerinstructie 2 dan gedurende 7 dagen 1 maal per dag
Doseerinstructie 3 dan gedurende 7 dagen 3 maal per week
Toelichting Eczeem oogleden
MBH identificatie MBH_MO_123_2

2.2.3.4 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_3

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 15 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 15 dagen, gedurende 4 weken
Voorschrijver John de Vries - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel Glimepiride tablet 3mg (code = '44458' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 15 dagen, gedurende 4 weken, 1 maal per dag 2 tabletten, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Kopie indicator Ja
Toelichting Exact 4 weken
MBH identificatie MBH_MO_123_3
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 14 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 14 dagen, tot en met T+ 13 dagen, om 23:59
Verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Geneesmiddel Glimepiride activis tablet 3mg (code = '1753029' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 14 dagen, tot en met T+ 13 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 2 tabletten, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_3_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_3
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T, om 12:58
Gebruik indicator Ja
Gebruiksperiode Vanaf T- 10 dagen, tot en met T+ 1 dag, om 23:59
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Glimepiride
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 10 dagen, tot en met T+ 1 dag, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Auteur Patiënt
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_3

2.2.3.5 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_4

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_4_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 60 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 60 dagen, tot nader order
Voorschrijver I. Ternist - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde. Antonius
Geneesmiddel Insuline glargine 100e/ml injvlst (code = '121312' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 60 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 10IE, SUBCUTAAN
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 internationale eenheid
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_4
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_4_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 60 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 604 dagen, tot nader order
Verstrekker Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML (code = '1859226' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 604 dagen, tot nader order, Elke dag om 9 uur 10IE, subcutaan
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie elke dag om 10 internationale eenheid
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_4_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_4

2.2.3.6 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_5

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_5_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 36 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 36 dagen, gedurende 90 dagen
Verstrekker Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 8MG (code = '2105594' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 36 dagen, gedurende 90 dagen, 1 maal per dag 1 tablet, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_5
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_5_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 33 dagen, om 13:58
Gebruik indicator Nee
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 36 dagen, tot nader order
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Geneesmiddel PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 8MG (code = '2105594' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 36 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 tablet, oraal
Gerelateerde afspraak : TA MBH_MO_123_5_TA_1
Auteur Patiënt
Reden wijzigen of stoppen gebruik (Mogelijke) bijwerking (code = '7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
Kopie indicator Ja
Toelichting Gestopt vanwege bijwerkingen
MBH identificatie MBH_MO_123_5

2.2.3.7 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_6

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 728 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 728 dagen, tot nader order
Voorschrijver John de Vries - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel Simvastine tablet fo 20 mg (code = '67814' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 728 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 tablet ‘s avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_6
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 323 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 323 dagen, tot nader order
Verstrekker Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 323 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 2 tabletten ‘s avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks 's avonds
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_6_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_6
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 248 dagen, om 09:00
Gebruik indicator Ja
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 248 dagen, tot nader order
Geneesmiddel SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 248 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 12 tablet ‘s avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Auteur Zorgverlener: I. Ternist - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde. Antonius
Kopie indicator Nee
Toelichting Patiënt gebruikt niet volgens voorschrift
MBH identificatie MBH_MO_123_6
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MGB_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 172 dagen, om 15:37
Gebruik indicator Ja
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 248 dagen, tot en met T- 173 dagen, om 23:59
Geneesmiddel SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 248 dagen, tot en met T- 173 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet ‘s avonds, oraal, gestopt
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Gerelateerde afspraak : MA MBH_MO_123_6_MA_1
Gerelateerde afspraak : TA
Auteur Patiënt
Kopie indicator
Toelichting Veel last van jeuk
MBH identificatie MBH_MO_123_6

2.2.3.8 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_7

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_7_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T+ 3 dagen, om 09:27
Gebruiksperiode Vanaf T+ 3 dagen, tot en met T+ 17 dagen, om 23:59
Voorschrijver John de Vries - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel Flucloxacilline capsule 500mg (code = '5274' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T+ 3 dagen, tot en met T+ 17 dagen, om 23:59, Elke 8 uur 1 capsule, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_7

2.2.3.9 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_8

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_8_TA_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 28 dagen, om 11:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 29 dagen, om 23:59
Stoptype Onderbreking (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Verstrekker Poliapotheek Antonius
Reden afspraak Beleidswijziging
Geneesmiddel Atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40 mg (code = '2230879' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 29 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 2 tabletten ‘s avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks 's avonds
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_8_MA_3
MBH identificatie MBH_MO_123_8

2.2.3.10 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_9

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_9_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 45 dagen, om 11:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 31 dagen, om 23:59
Voorschrijver John de Vries - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel Flucloxacilline capsule 500mg (code = '5274' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 31 dagen, om 23:59, 1 keer per exact 8 uur 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie exact iedere 8 uur 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_9

2.2.3.11 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_10

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_10_TA_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 36 dagen, om 15:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 56 dagen, tot en met T- 37 dagen, om 23:59
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Verstrekker Poliapotheek Antonius
Reden afspraak Geen of onvoldoende effect
Geneesmiddel PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 4MG (code = '2105586' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 56 dagen, tot en met T- 37 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet ‘s morgens, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's ochtends
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_10