Functioneel Ontwerp NAAM_INFORMATIESTANDAARD vVERSIE_INFORMATIESTANDAARD

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


This page is a working page and at this point in time only meant for current authors (AWE and CSC)


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard (NAAM_INFORMATIESTANDAARD (AFKORTING_INFORMATIESTANDAARD)'.

...

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

...

Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.


Use Cases

NAAM USE CASE 1

Procesbeschrijving

...


Bedrijfsrollen

In het ... worden een ...tal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de “BEDRIJFSROL 1 en de 'BEDRIJFSROL 2.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

...

Systemen & Systeemrollen

Zowel de BEDRIJFROL 1 als de BEDRIJFSROL 2 maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk een SYSTEEMNAAM (AFKORTING SYSTEEM NAAM) en een SYSTEEMNAAM (AFKORTING SYSTEEM NAAM). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.


Het AFKORTING SYSTEEM NAAM vervult AANTAL SYSTEEMROLLEN systeemrollen, namelijk:


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


Het AFKORTING SYSTEEM NAAM vervult AANTAL SYSTEEMROLLEN systeemrollen, namelijk:


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen. In ART-DECOR zijn de ART-DECORPREFIX -#tab2 systeemrollen nader gedefinieerd.


Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de NAAM USE CASE 1.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het [LINK_NAAR_SCENARIO_BEHOREND_BIJ_USE_CASE] in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
ART-DECORPREFIX -?id=SCENARIO_ID NAAM_SCENARIO ART-DECORPREFIX -?id=LINK_TRANSACTIEGROEP NAAM_TRANSACTIEGROEP ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE
ART-DECORPREFIX -?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.70.4.2 Beschikbaarstellen PS
ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIEGROEP NAAM_TRANSACTIEGROEP ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE
ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE

Tabel NR: Referenties naar ART-DECOR


Verantwoordelijkheid voor informatie

...


Afschermen van gegevens

...


Infrastructuur

...


Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Tabel NR: Referenties


Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Tabel NR: Paginahistorie