MedMij:V1.1 Sandbox

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
MP 6.12 Verstrekking to CBB Patient

MP 6.12 Verstrekking specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-medicatieveiligheid.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

MP 6.12 Verstrekking MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
Container.png //subject/ Patient 1..1 Bij medicatieverstrekkingenlijst staat de patiënt in: // ControlActProcess/ subject/ MedicationDispenseList/ subject/ Patient

Bij medicatieverstrekkingen (los) staat de patiënt in iedere verstrekking: // ControlActProcess/ subject/ MedicationDispenseEvent/ product/ dispensedMedication/ directTargetOf/ prescription/ subject/ Patient Medicatieverstrekkingen (los) is een verouderde specificatie en vanaf 6.12.3 uitgefaseerd.

Zib.png Patient 1 .. 1
subject/ Patient/ Person/ name 0..* De naam van de patiënt kan in versie 6.1x zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.

Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'.

Container.png    Naamgegevens 1 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* ST.png       Voornamen 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='IN'] ST.png       Initialen 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='CL'] 0..* ST.png       Roepnaam 0 .. 1
Het HL7-datatype voor PN (person name) bevat de namen in de volgorde van gewenste aanspreking. De opties van dit concept kunnen daarom afgeleid worden uit de volgorde waarin de eigen geslachtsnaam (met qualifier BR - Birth Record) en die van de partner (met qualifier SP - SPouse) worden aangetroffen in het bericht. CD.png       Naamgebruik 0 .. 1
- - - Container.png       Geslachtsnaam 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* - ST.png          Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='BR' or not(@qualifier)] ST.png          Achternaam 1 .. 1
- - - Container.png       GeslachtsnaamPartner 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij achternaam van de partner ST.png          VoorvoegselsPartner 0 .. 1
ST.png subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='SP'] 0..* ST.png          AchternaamPartner 0 .. 1
II.png subject/ Patient/ id 1..* II.png    PatientIdentificatienummer 0 .. *
TS.png subject/ Patient/ Person/ birthTime 0..1 Precisie: alleen datum (dus geen tijd). TS.png    Geboortedatum 1 .. 1
CD.png subject/ Patient/ Person/ administrativeGenderCode 0..1 CD.png    Geslacht 1 .. 1
BL.png subject/ Patient/ Person/ multipleBirthInd 0..1 BL.png    MeerlingIndicator 0 .. 1
MP 6.12 Verstrekking to CBB Medicamenteuze behandeling

MP 6.12 Verstrekking specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-medicatieveiligheid.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

MP 6.12 Verstrekking MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
- - - Zib.png Medicamenteuze behandeling 1 .. *
- - - II.png    Identificatie 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..* Container.png    Toedieningsafspraak 1 .. *
- - - II.png       Identificatie 1 .. 1
- - Aanname in MP versie 6.12 is dat de verstrekking de aanschrijfdatum bevat. De afspraakdatum van de toedieningsafspraak is niet aanwezig in het bericht. TS.png       Afspraakdatum 1 .. 1
TS.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ low (de laagste low gevonden) 0..1 TS.png       IngangsDatum 0 .. 1
PQ.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ width (opgeteld) PQ.png       Gebruiksduur 0 .. 1
TS.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='IVL_TS']/ end (de hoogste end gevonden) - - TS.png       EindDatum 0 .. 1
- - Bestaat niet in MP 6.12, dit veld niet gebruiken bij vertaling naar ZIB BL.png       Geannuleerd Indicator 0 .. 1
- - Bestaat niet in MP 6.12, dit veld niet gebruiken bij vertaling naar ZIB CD.png       Stoptype 0 .. 1
Container.png - 1..1 Gebruik dezelfde verstrekker als die bij het concept verstrekking / verstrekker Container.png       Verstrekker 1 .. 1
- - De zorgverlener die de toedieningsafspraak maakt is niet bekend in MP 6.1x. Container.png          Zorgverlener 1 .. 1
- - - II.png             ZorgverlenerIdentificatieNummer 1 .. *
- - - Container.png             ZorgverlenerNaam 1 .. 1
- - - Container.png                Naamgegevens 1 .. 1
- - - ST.png                   Voornamen 0 .. 1
- - - ST.png                   Initialen 0 .. 1
- - - ST.png                   Roepnaam 0 .. 1
- - - Container.png                   Geslachtsnaam 1 .. 1
- - - ST.png                      Voorvoegsels 0 .. 1
- - - ST.png                      Achternaam 1 .. 1
- - - CD.png             Specialisme 0 .. 1
- - Gebruik dezelfde verstrekker als die bij het concept verstrekking / verstrekker Container.png             Zorgaanbieder 1 .. 1
- - Zie verstrekking / verstrekker Container.png                Zorgaanbieder 1 .. 1
- - Zie verstrekking / verstrekker II.png                   ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. 1
- - Zie verstrekking / verstrekker ST.png                   OrganisatieNaam 1 .. 1
- - - text       Reden afspraak 0 .. 1
Container.png //product/ dispensedMedication - In MP6.1x is het geneesmiddel bij de toedieningsafspraak altijd hetzelfde als het geneesmiddel horende bij de verstrekking. Container.png       Geneesmiddel bij toedieningsafspraak 1 .. 1
Container.png //product/ dispensedMedication/ MedicationKind - - Container.png          Product 1 .. 1
CD.png code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig). Let op, @displayName is een verplicht attribuut CD.png             ProductCode 0 .. 1
- 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is ST.png                ProductNaam 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient 0..* De ZIB maakt geen onderscheid tussen werkzame en hulpstoffen. Container.png                Ingredient 1 .. *
Container.png quantity 0..1 Container.png                   Sterkte 0 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 0 .. 1
REAL indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/  bevat UCUM eenheid. 

De ZIB vraagt de waarde behorende bij de eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2, vandaar dat de genoemde translation gebruikt moet worden. 

PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit  anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2.  TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

CD.png                         Eenheid 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid product 0 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

CD.png                         Eenheid 1 .. 1
CD.png activeIngredient of otherIngredient/ activeIngredientMaterialKind of ingredientMaterialKind/ code 1..1 @displayName is verplicht bij gecodeerde ingrediënten (code[@code]) Bij niet gecodeerde ingrediënten is er nullFlavor OTH en staat de beschrijving in code[@nullFlavor]/ originalText CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..1 Container.png       Gebruiksinstructie 1 .. 1
ST.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ text 1..1 ST.png          Omschrijving 1 .. 1
CD.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ routeCode 0..1 ISSUE: verplicht in ZIB maar niet in MP 6.12. Indien niet aanwezig, kan de toedieningsweg gevonden worden via de G-standaard. CD.png          Toedieningsweg 1 .. 1
CD.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ support2/ medicationAdministrationInstruction/ code 0..* Cardinality: support2 is het herhalende element).

Algemeen: Kan gecodeerd of ongecodeerd (code[nullFlavor='OTH']/ originalText) in het bericht zitten.

ST.png          Aanvullende instructie 0 .. *
PQ.png ./ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][phase/ width]/ period 0..1 PQ.png          Herhaalperiode 0 .. 1
- - - Container.png          Doseerinstructie 0 .. *
- - Moet in 6.10/ 6.12 achterhaald worden door therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/ low in chronologische volgorde te zetten INT.png             Volgnummer 0 .. 1
PQ.png ./ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ width (of het verschil tussen high en low) 0..1 - PQ.png             Doseerduur 0 .. 1
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..* Cardinality: therapeuticAgentOf kan herhalen Container.png             Dosering 0 .. *
Container.png // therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] 0..1 Er staat UCUM in de doseQuantity met een verplichte vertaling (translation element) naar G-standaard eenheden tabel (codeSystem OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2) Container.png                Keerdosis 0 .. 1
- - - Container.png                   Aantal 1 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value Zie bij aantal INT.png                      min 0 .. 1
REAL //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS']/.[not(phase/width)]/period / @value Er is een vaste tijdsfrequentie (met andere woorden: er bestaat geen 6.12 medicationAdministrationRequest met een zo nodig) INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value

en tel hierbij op de waarde bij min

het gaat hier om de frequentie bij de zo nodig instructie + de vaste frequentie INT.png                      max 0 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png                   Eenheid 1 .. 1
- - - Container.png                Toedieningsschema 0 .. 1
Container.png //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'] 0..* Container.png                   Frequentie 0 .. 1
Er is onderscheid tussen een frequentie met een vaste waarde (bijvoorbeeld: 1 maal per dag) en een variabele frequentie met een min en een max (bijvoorbeeld 1 à 2 maal per dag).

Versie 6.1x drukt een variabele frequentie uit door:

  • één medicationAdministrationRequest met de vaste frequentie (1 maal per dag) en
  • een tweede medicationAdministrationRequest met de 'zo nodig' frequentie (1 maal per dag zo nodig)
Container.png                      Aantal 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value Zie bij aantal INT.png                         min 0 .. 1
REAL //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS']/.[not(phase/width)]/period / @value Er is een vaste tijdsfrequentie (met andere woorden: er bestaat geen 6.12 medicationAdministrationRequest met een zo nodig) INT.png                         vaste waarde 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @valueen tel hierbij op de waarde bij min het gaat hier om de frequentie bij de zo nodig instructie + de vaste frequentie INT.png                         max 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / denominator CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
Dit is hetzelfde als frequentie/vaste waarde (in de 6.1x standaard was er geen onderscheid tussen frequentie en interval).

Kan daarom niet echt gekoppeld worden aan het concept 'interval' in de zorginformatiebouwsteen.

PQ.png                   Interval 0 .. 1
TS.png //*/therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='PIVL_TS']/ phase/ center /@value TS.png                   Toedientijd 0 .. 1
Niet ondersteund op gestructureerde manier in 6.1x, kan alleen overkomen via vrije tekst. CD.png                   Weekdagen 0 .. 1
Niet ondersteund op gestructureerde manier in 6.1x, kan alleen overkomen via vrije tekst. CD.png                   Dagdeel 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ Container.png                Zo nodig 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition 0..* Container.png                   Criterium 0 .. 1
CD.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[not(@nullFlavor)] CD.png                      Code 1 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[@code]/ @displayName 

of  //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / codecode[@nullFlavor]/ originalText

ST.png                      Omschrijving 1 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity  Container.png                   Maximale dosering 0 .. 1
REAL //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] / @value PQ.png                      Aantal 0 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png                      Eenheid 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / denominator CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
Niet gedefinieerd in MP 6.1x (het HL7 schema staat wel toe het mee te geven in rateQuantity, maar dit is geen onderdeel van de NL standaard). Container.png                Toedieningssnelheid 0 .. 1
- - - Container.png                   Waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      min 0 .. 1
- - - INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      max 0 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png                   Eenheid 0 .. 1
- - - CD.png                   Tijdseenheid 0 .. 1
- PQ.png                Toedieningsduur 0 .. 1
- - Niet aanwezig in 6.1x ST.png       Toelichting 0 .. 1
- - MP 6.1x heeft wel een relatie naar het voorschrift (medicatieafspraak + verstrekkingsverzoek) maar geen relatie naar de bouwsteen medicatieafspraak. Container.png       Relatie naar medicatieafspraak 1 .. 1
- - - II.png          Identificatie 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent 0..* Container.png    Verstrekking 0 .. *
II.png medicationDispenseEvent/ id II.png       Identificatie 1 .. 1
- Aangenomen wordt dat in MP 6.1x de 'echte' verstrekkingsdatum niet beschikbaar is, in plaats daarvan is wel de aanschrijfdatum bekend. TS.png       Datum 1 .. 1
TS.png medicationDispenseEvent/ effectiveTime 1..1 Aangenomen wordt dat in MP versie 6.1x eigenlijk altijd de aanschrijfdatum wordt uitgewisseld. TS.png       Aanschrijfdatum 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty 1..1 Container.png       Verstrekker 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization 1..1 Container.png          Zorgaanbieder 1 .. 1
II.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization/ id 1..1 In versie 6.1x bevat deze altijd de URA identificatie II.png             ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. *
ST.png medicationDispenseEvent/ responsibleParty/ assignedCareProvider/ representedOrganization/ name 0..1 ST.png             OrganisatieNaam 1 .. 1
PQ.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] 1..1 Container.png       Verstrekte hoeveelheid 1 .. 1
REAL medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 1..1 PQ.png          Aantal 1 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png          Eenheid 1 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/product/dispensedMedication 1..1 Container.png       Verstrekt geneesmiddel 1 .. 1
Container.png MedicationKind 1..1 Container.png          Product 1 .. 1
CD.png code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig). Let op, @displayName is een verplicht attribuut CD.png             ProductCode 0 .. 1
- 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is. ST.png                ProductNaam 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient 0..* De ZIB maakt geen onderscheid tussen werkzame en hulpstoffen. Container.png                Ingredient 0 .. *
Container.png quantity 0..1 - Container.png                   Sterkte 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png                         Eenheid 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid product 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2. TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png medicationDispenseEvent/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png                         Eenheid 1 .. 1
CD.png activeIngredient of otherIngredient/ activeIngredientMaterialKind of ingredientMaterialKind/ code 1..1 @displayName is verplicht bij gecodeerde ingrediënten (code[@code])

Bij niet gecodeerde ingrediënten is er nullFlavor OTH en staat de beschrijving in code[@nullFlavor]/ originalText

CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
PQ.png medicationDispenseEvent/expectedUseTime/width 0..1 PQ.png       VerbruiksDuur 0 .. 1
Container.png medicationDispenseEvent/ destination/ serviceDeliveryLocation concateneer de gegevens in dit element in één string text       Afleverlocatie 0 .. 1
- - Bestaat niet in MP 6.1x CD.png       Distributievorm 0 .. 1
- - Bestaat niet in MP 6.1x ST.png       Toelichting 0 .. 1
- - MP 6.1x heeft wel een relatie naar het totale voorschrift (Medicatieafspraak + Verstrekkingsverzoek), maar niet naar een los verstrekkingsverzoek. Container.png       Relatie naar verstrekkingsverzoek 0 .. 1
- - - II.png          Identificatie 1 .. 1