Use Cases uitwisselen van beelden met de Patient

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe een patiënt medische beeldinformatie kan raadplegen dan wel sturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met medische beeldinformatie ofwel beelden bedoelen we bijvoorbeeld röntgenfoto's, CT scans en echo's, maar ook video en audio. In het zorgaanbieder domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. DICOM is een internationale standaard en is ontwikkeld om de uitwisseling en bruikbaarheid van digitale beelden tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Meer algemene informatie over de DICOM standaard is te vinden op de Nictiz website.

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Scope

Beelden spelen een belangrijke en groeiende rol binnen de gezondheidszorg. Beelden worden over vrijwel de gehele linie gebruikt. Hierdoor betreft dit functionele ontwerp een breed domein en zijn er keuzes gemaakt over de scope van de MedMij informatiestandaard. Als eerste prioriteit staat het raadplegen van DICOM beelden door de patient. Een tweede prioriteit is het delen van beelden met een zorgverlener door de patient.

Raadplegen beelden door een PGO

IHE WIA

MedMij gebruikt voor het raadplegen van beelden het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert use cases voor het delen van DICOM beelden op basis van RESTful services. Het WIA profiel beschrijft hiervoor hoe de DICOM RESTful transacties QIDO-RS en WADO-RS gebruikt dienen te worden. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studie metadata ophalen en vervolgens met de WADO-RS transactie de betreffende DICOM bestanden raadplegen.

De volgende vier use cases worden beschreven in het IHE WIA profiel:

  • Raadplegen DICOM beelden
  • Interactief raadplegen DICOM beelden
  • Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag via IHE MHD
  • Interactief raadplegen DICOM beelden in een IHE XDS-I omgeving

Het IHE WIA profiel kan hier gevonden worden: http://ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_WIA.pdf

IHE MHD

Één van de use case beschrijft hoe eerst een verslag of document met beelden wordt geraadpleegd door middel van het IHE profiel Mobile Health Documents (MHD). De metagegevens van het document bevat de gegevens waarmee de DICOM beelden door middel van de QIDO-RS en WADO-RS transactie geraadpleegd kunnen worden. De MedMij use case PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents, kan in deze use case gebruikt worden voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met het WIA profiel de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.

De MedMij PDF/A use case: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2018.04_OntwerpPDFA

Het IHE MHD profiel: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_MHD.pdf

WIA actoren in relatie tot MedMij

IHE WIA actoren Transacties MedMij Systeemrol MedMij Systeem MedMij Bedrijfsrol Technisch
Imaging Document Consumer WADO-RS Retrieve WIA-1.1.0-BER-FHIR PGO Patient Link naar technische pagina
QIDO-RS Query
Imaging Document Responder QIDO-RS Query WIA-1.1.0-BEB-FHIR XIS Zorgaanbieder
Imaging Document Source WADO-RS Retrieve