Addenda voor inhoudelijke gegevens Raadplegen/Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

VERSTREKKINGENVERTALING RAADPLEGEND OF BESCHIKBAARSTELLEND SYSTEEM

Inhoud

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

 • Verstrekkingenvertaling raadplegend of beschikbaarstellend systeem - verstrekkingenvertaling

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De documenten '22. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling' en '25. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling' verwijzen naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Medicatiegegevens raadplegend systeem

1.4 Gegevens verstrekkingenvertaling

Het onderdeel ‘Gegevens verstrekkingenvertaling’ bevat de gegevens van de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen uit de verstrekkingenvertaling, met gegevens zoals datum, geneesmiddel, betrokken zorgverlener, te verstrekken hoeveelheid. Voor het raadplegende systeem gaat dit om het verwachte resultaat van de raadpleging. Voor het beschikbaarstellende systeem gaat het daarnaast ook om de gegevens die ingevoerd dienen te worden. T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

1.5 OID's

De identificaties hebben de volgende root OID’s

Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1

2 Geen gebruiks- en verbruiksperiode

2.1 Scenario 1.1

2.1.1 Persoonsgegevens

<hier komen de persoonsgegevens>

2.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
1.1 Geen gebruiks- en verbruiksperiode

2.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

<hier komen de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen>

3 Doseerschema's

3.1 Scenario 2.1 - 2.3

3.1.1 Persoonsgegevens

<hier komen de persoonsgegevens>

3.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
2.1 Het ontvangen en tonen van eenvoudige doseerschema’s
2.2 Het ontvangen en tonen van complexe doseerschema’s
2.3 Diverse gegevens

3.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

<hier komen de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen>

4 Filters

4.1 Scenario 3.1 - 3.2

4.1.1 Persoonsgegevens

<hier komen de persoonsgegevens>

4.1.2 Specifieke gegevens

Gegevens
Scenario Omschrijving
3.1 Geen filter op periode
3.2 Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90)
3.3 Filter op verstrekkingsperiode (alles vóór T-90)
3.4 Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90 tot en met T-30)
3.5 Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21)
3.6 Filter op gebruiksperiode (alles vóór T-21)
3.7 Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21 tot en met T-7)

4.1.3 Gegevens verstrekkingenvertaling

<hier komen de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen>

5 HIERONDER NOG BIJWERKEN EN GEGEVENS OVERZETTEN NAAR BOVENSTAANDE HOOFDSTUKKEN

6 Addenda voor inhoudelijke gegevens

6.1 Patiënt M. XXX_Martins

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Martins
Patient identificatienummer 999910607 [BSN]
Geboortedatum 1 mei 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.1.1 Toedieningsafspraken XXX_Martins

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_01234567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 29 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_01234567164534567
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg67164534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 2 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 2 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg67164534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 29 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 2 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 3 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 3 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234

6.1.2 Verstrekkingen XXX_Martins

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 01234567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 29 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_01234567164534567
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg67164534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 2 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 2 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg67164534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 29 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 2 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 3 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234

6.2 Patiënt M. XXX_Martins

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Martins
Patient identificatienummer 999910607 [BSN]
Geboortedatum 1 mei 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.2.1 Toedieningsafspraken XXX_Martins

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012e4567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 27 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012e4567164534567
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_01234erer567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_01234erer567164534567
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_01234567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 29 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_01234567164534567
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_01234wer567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 2 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_01234wer567164534567
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg67164534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 2 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 2 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg67164534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 29 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 3 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 3 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 2 jun 2015
Gebruiksperiode gedurende 1 dag
Verstrekker
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1 dag, 1 maal per dag 3 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 3 st
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234

6.2.2 Verstrekkingen XXX_Martins

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012e4567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 27 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012e4567164534567
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 01234erer567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_01234erer567164534567
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 01234567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 29 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_01234567164534567
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 01234wer567164534567 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 2 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_01234wer567164534567
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg67164534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 2 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 2 st
Geneesmiddel Verapamil HCL CF Tablet 40mg (code = '14303841' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg67164534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 29 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 3 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012345dfg671fg64534234 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 2 jun 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 3 st
Geneesmiddel Aspirine Tablet 100 mg (code = '13849247' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Verbruiksduur 1 dag
MBH identificatie MedBehConverted_012345dfg671fg64534234

6.3 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.3.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, 1 maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 22 feb 2015
Gebruiksperiode gedurende 29 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 29 dagen, 1 maal per dag 10 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 23 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen, 1 maal per 2 dagen 3 stuks zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per 2 dag 3 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen, Elke dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen, Twee maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.3.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 22 feb 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 290 ml
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 23 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 35 stuks
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.4 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.4.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, 1 maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 23 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen, 1 maal per 2 dagen 3 stuks zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per 2 dag 3 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen, Elke dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen, Twee maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.4.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 23 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 35 stuks
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.5 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.5.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 22 feb 2015
Gebruiksperiode gedurende 29 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 29 dagen, 1 maal per dag 10 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66

6.5.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 22 feb 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 290 ml
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66

6.6 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.6.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen, Elke dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.6.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.7 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.7.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, 1 maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 23 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen, 1 maal per 2 dagen 3 stuks zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per 2 dag 3 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 28 mei 2015, gedurende 7 dagen, Twee maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.7.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 23 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 35 stuks
Geneesmiddel OXAZEPAM GF TABLET 10MG (code = '14243091' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0caac810-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.8 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.8.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 22 feb 2015
Gebruiksperiode gedurende 29 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 29 dagen, 1 maal per dag 10 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 3 mrt 2015, gedurende 7 dagen, Elke dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.8.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 22 feb 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 290 ml
Geneesmiddel XPRAEP SIROOP 2MG/ML (code = '12159220' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f77406a0-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 14 stuks
Geneesmiddel ACENOCOUMAROL CF TABLET 1MG (code = '13918419' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_08c37bc0-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.9 Patiënt M. XXX_Tieter

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens M. XXX_Tieter
Patient identificatienummer 999910620 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.9.1 Toedieningsafspraken XXX_Tieter

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mei 2015
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, 1 maal per dag 2 stuks
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 apr 2015
Gebruiksperiode gedurende 40 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 40 dagen, 2 maal per dag 50 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 50 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 23 mei 2015
Gebruiksperiode Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 23 mei 2015, gedurende 30 dagen, 1 maal per 2 dagen 3 stuks zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig 1 maal per 2 dag 3 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.9.2 Verstrekkingen XXX_Tieter

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_f2ff4760-ef17-11e4-b80c-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 apr 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel NUTRIDRINK AARDBEI NR16642 (code = '13659847' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_fc93abe0-ef17-11e4-b80c-0800200ic9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 23 mei 2015
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel ASPIRINE TABLET 100MG (code = '13849247' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0443e710-ef18-11e4-b80c-0800200c9a66

6.10 Patiënt S. van de XXX_Laans

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. van de XXX_Laans
Patient identificatienummer 999910590 [BSN]
Geboortedatum 7 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.10.1 Toedieningsafspraken XXX_Laans

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456722 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 8 dec 2007
Gebruiksperiode tot nader order
Verstrekker
Geneesmiddel MEBENDAZOL SAN TABLET 100MG (code = '14234785' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, Gebruik bekend
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456722

6.10.2 Verstrekkingen XXX_Laans

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456722 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 8 dec 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 2 stuks
Geneesmiddel MEBENDAZOL SAN TABLET 100MG (code = '14234785' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456722

6.11 Patiënt C. de XXX_Grootel

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens C. de XXX_Grootel
Patient identificatienummer 999910619 [BSN]
Geboortedatum 9 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.11.1 Toedieningsafspraken XXX_Grootel

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456701 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 29 jun 2006
Gebruiksperiode gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel VERAPAMIL HCL CF TABLET 40MG (code = '14303841' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 7 dagen, 4 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456701
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456702 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 14 feb 2006
Verstrekker
Geneesmiddel ORS POEDER SACHET 5,4G SAN (code = '14565277' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 3 maal per dag 1 zakje
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 3 maal per dag 1 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456702
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456705 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 5 jan 2007
Gebruiksperiode gedurende 1825 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel PROLIA 60 INJVLST 60MG/ML WWSP 1ML (code = '15654486' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 1825 dagen, gedurende 5 jaar, 2 maal per jaar 1 injectie
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per jaar 1 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456705
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456707 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 20 mei 2007
Gebruiksperiode gedurende 63 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel IBUPROFEN PCH TABLET 200MG CLICKER (code = '14765233' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 63 dagen, gedurende 9 weken, 1 maal per dag een kwart tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per dag 0.25 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456707
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456708 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 20 jun 2007
Gebruiksperiode gedurende 21 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel KENACORT A 40 INJECTIESUSPENSIE 40MG/ML FLACON 5ML (code = '12128198' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 21 dagen, gedurende 3 weken, 1 maal per week 15 ml
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per week 15 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456708
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456712 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 jan 2006
Gebruiksperiode Vanaf 30 jan 2006, gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel TRUSOPT OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 5ML (code = '13906550' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 30 jan 2006, gedurende 7 dagen, gedurende 1 week, 2 maal per dag 1 druppel
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 1 druppel
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456712
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456717 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 jan 2007
Gebruiksperiode Vanaf 28 jan 2007, tot nader order
Verstrekker
Geneesmiddel RESONIUM A POEDER (code = '13650203' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 28 jan 2007, tot nader order, 2 maal per dag 5 gram
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 5 gram
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456717
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456718 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 sep 2007
Gebruiksperiode Vanaf 1 sep 2007, gedurende 150 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO (code = '14039303' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 1 sep 2007, gedurende 150 dagen, 2 maal per dag 2 inhalaties
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 2 doses
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456718
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 nov 2007
Gebruiksperiode gedurende 18 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel DUROGESIC 100 MATRIXPLEISTER 16,8MG (code = '13878956' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 18 dagen, 1 maal per 3 dagen 2 pleisters
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per 3 dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_012sad3456721 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 nov 2007
Gebruiksperiode gedurende 30 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Carvedilol CF tablet 6,25mg (code = '14933349' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 30 dagen, Gebruik gedurende 30 dagen volgens afspraak
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_012sad3456721
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456721 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 1 nov 2007
Gebruiksperiode Vanaf 6 jan 2014, tot en met 17 feb 2014, om 00:00
Verstrekker
Geneesmiddel Diazepam PCH tablet 5mg (code = '13908790' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 6 jan 2014, tot en met 17 feb 2014, om 00:00, vanaf $T$ gedurende 1 week 6 stuks per dag; vanaf $T + 1wk$ gedurende 1 week 5 stuks per dag; vanaf $T + 2 weken$ gedurende 1 week 4 stuks per dag; vanaf $T + 3weken$ gedurende 1 week 3 stuks per dag; vanaf $T + 4 weken$, gedurende 1 week 2 stuks per dag; vanaf $T + 5 weken$ gedurende 1 week 1 stuks per dag
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456721

6.11.2 Verstrekkingen XXX_Grootel

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456701 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 29 jun 2006
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel VERAPAMIL HCL CF TABLET 40MG (code = '14303841' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456701
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456702 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 14 feb 2006
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel ORS POEDER SACHET 5,4G SAN (code = '14565277' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 10 dagen
MBH identificatie MedBehConverted_0123456702
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456705 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 5 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel PROLIA 60 INJVLST 60MG/ML WWSP 1ML (code = '15654486' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 5 jaren
MBH identificatie MedBehConverted_0123456705
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456707 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 20 mei 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 24 stuks
Geneesmiddel IBUPROFEN PCH TABLET 200MG CLICKER (code = '14765233' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 24 dagen
MBH identificatie MedBehConverted_0123456707
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456708 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 20 jun 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel KENACORT A 40 INJECTIESUSPENSIE 40MG/ML FLACON 5ML (code = '12128198' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456708
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456712 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 jan 2006
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel TRUSOPT OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 5ML (code = '13906550' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456712
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456717 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 gram
Geneesmiddel RESONIUM A POEDER (code = '13650203' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456717
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456718 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 sep 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO (code = '14039303' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456718
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 nov 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 12 stuks
Geneesmiddel DUROGESIC 100 MATRIXPLEISTER 16,8MG (code = '13878956' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_6da7a990-100a-11e5-b939-0800200c9a66
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 012sad3456721 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 nov 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel Carvedilol CF tablet 6,25mg (code = '14933349' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_012sad3456721
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456721 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 1 nov 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 180 stuks
Geneesmiddel Diazepam PCH tablet 5mg (code = '13908790' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456721

6.12 Patiënt C. XXX_Gaarkeuken

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens C. XXX_Gaarkeuken
Patient identificatienummer 999910632 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.12.1 Toedieningsafspraken XXX_Gaarkeuken

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456723423 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 14 jan 2006
Gebruiksperiode gedurende 50 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel NOVORAPID PENFILL INJVLST 100E/ML PATROON 3ML (code = '14305054' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 50 dagen, 3x per dag 8 tot 10 eenheid
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 3 maal per dag 8 à 10 eenheid
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456723423
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456704 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 14 jan 2006
Verstrekker
Geneesmiddel ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '14165635' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 2 maal per dag 1 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie dan 1 maal per dag 1 stuk
Doseerinstructie danzo nodig 1 maal per dag 1 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456704
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456706 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 10 jan 2007
Verstrekker
Geneesmiddel Cetomacrogolcreme met 10% vaseline fagron (code = '14344491' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Aanvullende instructie aanbrengen (code = '1018' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Doseerinstructie dan 1 maal per dag
Doseerinstructie danzo nodig 2 maal per dag
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456706
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456713 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 14 feb 2007
Gebruiksperiode gedurende 90 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel SPIRIVA INHALPDR 18 MCG (code = '14750406' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 90 dagen, Per 2 dagen 1 inhalatie
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dag 1 dosis
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456713
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456709 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 jan 2007
Gebruiksperiode gedurende 168 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Marvelon tablet (code = '12323047' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 168 dagen, Cyclus van 28 dagen: steeds 21 dagen 1 x per dag 1 tablet, dan 7 dagen niet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie gedurende 21 dagen 1 maal per dag
Herhaalperiode cyclisch schema 28 dagen
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456709
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456709 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 28 jan 2007
Verstrekker
Geneesmiddel METFORMINE HCL CF TABLET 850MG (code = '14311836' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, 1 tot 3 maal per week 1 tot 2 tabletten
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie dan 1 maal per week 1 à 2 stuks
Doseerinstructie danzo nodig 2 maal per week 1 à 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456709
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456724 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 6 mrt 2008
Gebruiksperiode gedurende 60 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel INSULATARD PENFILL INJ 100IE/ML PATR 3ML (code = '14815982' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 60 dagen, Elke dag om 8:00, 14:00 en 20:00 uur 16IE
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 16 internat.eenh.
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456724
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456725 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 4 apr 2008
Gebruiksperiode Vanaf 4 apr 2008, om 15:48, gedurende 5 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel FLUIMUCIL INHVLST 100MG/ML AMPUL 4ML (code = '13966383' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 4 apr 2008, om 15:48, gedurende 5 dagen, 2 maal per dag 4 milliliter "Eerst oplossen in water, mond spoelen, daarna uitspugen"
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Aanvullende instructie Eerst oplossen in water (code = '27' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Aanvullende instructie Mond spoelen, daarna uitspugen (code = '69' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Doseerinstructie 2 maal per dag 4 ml
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456725
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456736 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 10 jan 2007
Gebruiksperiode Vanaf 6 jan 2014, tot en met 16 feb 2014, om 00:00
Verstrekker
Geneesmiddel FUCIDIN LEO CREME 20MG/G (code = '13169068' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 6 jan 2014, tot en met 16 feb 2014, om 00:00, 2 weken 3 gram per dag dun aanbrengen; 3 weken 2 gram per dag dun aanbrengen; 6 dagen 1 gram per dag dun aanbrengen
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Aanvullende instructie dun aanbrengen (code = '1033' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.5')
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456736
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456736 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 10 jan 2007
Gebruiksperiode gedurende 48 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 48 dagen, 2x per dag 1/4 tablet
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 2 maal per dag 0.25 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456736

6.12.2 Verstrekkingen XXX_Gaarkeuken

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456723423 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 14 jan 2006
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel NOVORAPID PENFILL INJVLST 100E/ML PATROON 3ML (code = '14305054' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456723423
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456704 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 14 jan 2006
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 120 stuks
Geneesmiddel ASPIRINE PROTECT EC TABLET MSR 100MG (code = '14165635' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456704
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456706 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 10 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 60 gram
Geneesmiddel Cetomacrogolcreme met 10% vaseline fagron (code = '14344491' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456706
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456713 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 14 feb 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel SPIRIVA INHALPDR 18 MCG (code = '14750406' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456713
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456709 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 126 stuks
Geneesmiddel Marvelon tablet (code = '12323047' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 168 dagen
MBH identificatie MedBehConverted_0123456709
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456709 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 28 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel METFORMINE HCL CF TABLET 850MG (code = '14311836' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 147 dagen
MBH identificatie MedBehConverted_0123456709
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456724 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 6 mrt 2008
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 1 stuk
Geneesmiddel INSULATARD PENFILL INJ 100IE/ML PATR 3ML (code = '14815982' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456724
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456725 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 4 apr 2008
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel FLUIMUCIL INHVLST 100MG/ML AMPUL 4ML (code = '13966383' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456725
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456736 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 10 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 90 gram
Geneesmiddel FUCIDIN LEO CREME 20MG/G (code = '13169068' in codeSystem 'G-Standaard Artikel')
Verbruiksduur 41 dagen
MBH identificatie MedBehConverted_0123456736
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456736 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 10 jan 2007
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 24 stuks
Geneesmiddel Ibuprofen PCH tablet 600mg (code = '13550055' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456736

6.13 Patiënt Leonie XXX_Winters

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens Leonie XXX_Winters
Patient identificatienummer 999911806 [BSN]
Geboortedatum 9 aug 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'AdministrativeGender')

6.13.1 Toedieningsafspraken XXX_Winters

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_01234564252345146 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 6 mrt 2017
Gebruiksperiode gedurende 7 dagen
Verstrekker
Geneesmiddel PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving gedurende 7 dagen, gedurende 1 week, 1 keer per 4 uur 1 stuk
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie 1 maal per 4 uur 1 stuk
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_01234564252345146
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123456723423245 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mrt 2017
Verstrekker
Geneesmiddel PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, Zo nodig bij pijn, maximaal 6 stuks per dag
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig bij pijn
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123456723423245
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_0123455476335 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mrt 2018
Verstrekker
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua
                    Regel: Ureum 10 gr 
                    Regel: Eucerine met water creme FNA ad 100g.
                  
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte voldoende hoeveelheid per 100 gram
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, Zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_0123455476335
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie TAConverted_mag01 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Afspraakdatum 13 mrt 2017
Verstrekker
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Haparine 100 ie= 10 ml
Omschrijving
                    Titel: Haparine 100 ie= 10 ml 
                    Regel: Minpl cla water c ing 10ml 
                    Regel: Heparini natricum Regel: natrri chloridum
                  
Ingredient
Ingredient code HEPARINUM NATRICUM (code = '898724' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 100 internationale eenheid per 10 ml
Ingredient
Ingredient code WATER VOOR INJECTIE CF FLACON 10ML (code = '2257610' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 1 stuk per 10 ml
Ingredient
Ingredient code NATRII CHLORIDUM (code = '256390' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 0.09 gram per 10 ml
Gebruiksinstructie
Omschrijving tot nader order, zo nodig
Toedieningsweg geen informatie (code = 'NI' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.1008')
Doseerinstructie zo nodig
Relatie naar medicatieafspraak NI
MBH identificatie MedBehConverted_mag01

6.13.2 Verstrekkingen XXX_Winters

Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 01234564252345146 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 6 mrt 2017
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 40 stuks
Geneesmiddel PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie MedBehConverted_01234564252345146
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123456723423245 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mrt 2017
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 20 stuks
Geneesmiddel PARACETAMOL PCH TABLET 500MG (code = '15401367' in codeSystem 'G-Standaard Artikelnummer')
MBH identificatie MedBehConverted_0123456723423245
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie 0123455476335 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mrt 2018
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua
                    Regel: Ureum 10 gr 
                    Regel: Eucerine met water creme FNA ad 100g.
                  
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.8')
Sterkte voldoende hoeveelheid per 100 gram
MBH identificatie MedBehConverted_0123455476335
Verstrekking
Gegevenselement Waarde
Identificatie mag01 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.3)
Aanschrijfdatum 13 mrt 2017
Verstrekker
Verstrekte hoeveelheid 10 ml
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Haparine 100 ie= 10 ml
Omschrijving
                    Titel: Haparine 100 ie= 10 ml 
                    Regel: Minpl cla water c ing 10ml 
                    Regel: Heparini natricum Regel: natrri chloridum
                  
Ingredient
Ingredient code HEPARINUM NATRICUM (code = '898724' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 100 internationale eenheid per 10 ml
Ingredient
Ingredient code WATER VOOR INJECTIE CF FLACON 10ML (code = '2257610' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 1 stuk per 10 ml
Ingredient
Ingredient code NATRII CHLORIDUM (code = '256390' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.7')
Sterkte 0.09 gram per 10 ml
MBH identificatie MedBehConverted_mag01