MedMij:V2019.01 Kwalificatie aansluiten

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Doelgroep

Doel van dit document is om een korte inleiding te geven aan leveranciers die willen starten met testen van een FHIR-zorgtoepassing.

Voor de uitwisseling van medische informatie maken zorgaanbieders gebruik van zorginformatiesystemen. Deze zogenaamde XIS-applicaties maken gebruik van informatiestandaarden zoals door MedMij worden ontwikkeld. MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.

Aanmelden voor testen

In de informatiestandaarden staat per zorgtoepassing beschreven met welke berichtstructuur en volgens welke eisen informatie wordt uitgewisseld.

U meldt zich aan voor testen door een e-mail te sturen naar kwalificatie@medmij.nl

Zodra we uw aanmelding hebben ontvangen neemt de kwalificatie-coördinator contact met u op om afspraken te maken over het verloop van het testtraject.

NB: deze testen staan los van een formele kwalificatie. De scope tijdens testen is beperkter omdat er minder testen worden doorlopen dan tijdens een formele kwalificatie.

Hoe verloopt het testproces?

Tijdens testen worden een aantal fases doorlopen die hieronder zijn opgesomd.

Het traject verloopt als volgt:

 • Leverancier meldt zich aan voor kwalificatie(s) (zie hierboven.
 • Kwalificatiecentrum vraagt de leverancier om informatie om het testen te kunnen opzetten
 • MedMij verstrekt inhoudelijke scripts die door de softwareleverancier doorlopen kunnen worden.
 • MedMij verstrekt de gegevens om de applicatie aan te sluiten op de simulator (zie Opzetten connectiviteit).
 • Leverancier meldt eigen organisatie en testsysteem aan bij de simulator.
 • Kwalificatiecentrum biedt op verzoek hulp bij het koppelen van de applicatie naar de simulator
 • Connectiviteit met de simulator wordt door de softwareleverancier en MedMij getest.
 • Leverancier test zelfstandig op basis van scripts op de simulator en geeft aan klaar te zijn via kwalificatie@medmij.nl
 • Indien van toepassing kan de leverancier extra materialen zoals screenshots insturen via email.
 • Kwalificatiecentrum biedt op verzoek hulp bij het testen van de scripts.

Testopzet DVP

Bij testen waar de DVP het testobject is ziet de testopstelling er als volgt uit:

Touchstone_DVP

De opzet is hier als volgt:

 • De PGO/DVP is het testobject van de leverancier.
 • Touchstone staat in het midden en stelt testen/testscripts, logging, validatie en overzicht beschikbaar.
 • Daarachter staat een (WildFHIR) FHIR-server met de MedMij profielen en juiste testberichten, passend bij de testscripts.

Testopzet DVA

Bij testen waar de DVA het testobject is ziet de testopstelling er als volgt uit:

Touchstone_DVA

De opzet is hier als volgt:

 • Touchstone stelt testen/testscripts, logging, validatie en overzicht beschikbaar. Daarnaast is Touchstone ook een FHIR-client die interacties kan versturen volgens de testscripts.
 • De DVA is het testobject van de leverancier, in het algemeen een FHIR-server.

Configureren simulator

Simulator

MedMij organiseert testen zoveel mogelijk remote en via internet met behulp van een kwalificatiesimulator. MedMij gebruikt voor FHIR-testen de Touchstone simulator, zie https://touchstone.com

Het voordeel van het gebruik van deze tool is dat:

 • Testen online kunnen gebeuren;
 • Testen kunnen plaatsvinden op het moment dat het de softwareleverancier zelf uitkomt;
 • Testen laagdrempelig is de focus ligt op de payload en infrastructurele zaken buiten scope van de test zijn;
 • Meerdere testen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden;
 • De respons voorspelbaar is;
 • De leverancier zelf inzicht heeft in de verstuurde berichten/documenten en validatieresultaten;
 • De leverancier de mogelijkheid heeft om zichzelf te bevragen, of berichten naar zichzelf te sturen.

De simulator biedt tijdens de ontwikkeling de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde inhoud terug te geven (zoals beschreven in de scripts). Hiermee kan de leverancier kijken of hij de data goed ontvangt en toont. Merk op dat hier vaak vaste inhoud teruggestuurd wordt. Ook kan de simulator het systeem bevragen in geval dat het systeem een bronsysteem is.

De simulator verzamelt informatie die van en naar een leverancier worden gecommuniceerd in een berichtenlog. Het is voor de leverancier mogelijk om zelf de berichtenlog in te zien, inclusief validatieresultaten.

Algemene opmerkingen over het gebruik van de simulator:

 • de simulator is niet bedoeld voor loadtesten, maar voor inhoudelijke controles tegen informatiestandaarden;
 • MedMij vraagt verantwoord gebruik van deze simulator, neem bij twijfel over gebruik contact op.

Opzetten connectiviteit

We vragen leveranciers om de onderstaande stappen uit te voeren.

Let op: we maken gebruiker van de TouchStone simulator. Hierbij is het nodig voor een leverancier om een eigen account aan te maken. TouchStone biedt hiervoor verschillende subscripties/licenties aan, zie https://touchstone.aegis.net/touchstone/subscription

De Open subscriptie biedt genoeg mogelijkheden om te kunnen testen en kwalificeren maar heeft de volgende restricties:

 • Er kan maar 1 gebruiker registreren. Bespreek in de eigen organisatie eerst goed welke gebruiker geregistreerd gaat worden.
 • Er is een limiet aan het aantal testen dat per dag kan worden uitgevoerd.

Neem graag contact op als hier vragen over zijn, of problemen bij worden ervaren.

Organisatie aanmaken

NB: Name en Email is redelijk vrij in te vullen (mits het echte namen en E-mailadressen betreft). Let er wel op dat de naam voor de Organisatie een naam moet zijn die herkenbaar is binnen MedMij als toekomstige deelnemer. Als er bijvoorbeeld een onderontwikkelaar wordt ingeschakeld en die naam wordt gebruikt tijdens registratie als Organisatie, dan is binnen MedMij de relatie naar de verantwoordelijke toekomstige deelnemende leverancier niet altijd duidelijk, waarbij de kans bestaat dat het verzoek voor Joinen van Org Groupen wordt afgekeurd.

 • Join de juiste Org Group voor testen:

Klik via Organizations, Org Groups Kies de juiste Org Group om te joinen, in dit geval: MedMij-Testing

 • NB: voor formele kwalificaties wordt er gebruik gemaakt van een 2e Org Group, genaamd: MedMij-Certify

Joinen van een Org Group

 • Het kwalificatiecentrum zal vervolgens het verzoek voor joinen goedkeuren. Merk op dat hierbij goedkeuring van één van onze medewerkers nodig is en er dus korte tijd overheen kan gaan.
 • Nadat goedkeuring is verleend dient de gebruiker, als deze nog is ingelogd, uit te loggen en opnieuw in te loggen.
Pas eventueel privacy-settings aan

Let op: TouchStone toont per default e-mailadressen en organisatie van geregistreerde gebruikers. Pas eventueel de privacy-settings aan voor eigen gebruikers:

 • Ga naar My Settings

Aanpassen privacy settings

 • Vink aan:

Aanpassen privacy settings: Do not display my email

 • Klik op Save Changes.
Testsysteem aanmaken

Bij het aanmaken graag de volgende instellingen gebruiken:

 • Specification: FHIR 3.0.2
 • Niet aanvinken: requires OAuth2

NB: we versturen wel degelijk een OAuth token, maar die configuratie vindt elders plaats.

 • Can be viewed by: My organization groups
 • Can be executed against by: My organization groups
 • Supported profiles: maak de keuze tussen FHIR-client of FHIR-server

NB: als beide ondersteund wordt, is het aan te raden om daar 2 losse testsystemen voor op te zetten.

Het kwalificatiecentrum biedt op verzoek hulp bij het koppelen van de applicatie naar de simulator Connectiviteit met de simulator wordt door de softwareleverancier en MedMij getest.

Neem graag even contact op als daar vragen over zijn.

Gebruik simulator

Uitvoeren van testen

Documentatie voor het uitvoeren van de testen is hier te zien: https://touchstone.aegis.net/touchstone/userguide/html/executing-tests/index.html

De leverancier kan zelfstandig testen op basis van scripts. Indien van toepassing kan de leverancier extra materialen zoals screenshots insturen via email. Het kwalificatiecentrum biedt op verzoek hulp bij het testen van de scripts.

Voor het uitvoeren van de tests kan (na inloggen) linksonder uit ‘Test Definitions’ een keuze worden gemaakt van de juiste testen.

Aansluiten test definitions

Klik onder ‘Test Definitions’ door naar:

 • FHIRSandbox
  • Nictiz
   • FHIR3-0-2-MM201901-Test (dit is de MedMij 2019.01 release)

In deze map zijn verschillende testen te vinden in het kader van MedMij testen. Kies hierbij de juiste inhoudelijke rol en:

 • PHR (= PGO) of
 • XIS (= zorgaanbieder)

Selecteer de testen uit die map (meestal alle testen) dus select all, Create Test Setup.

Aansluiten create test setup

Bij het testen van PGO systemen moet de volgende informatie worden opgegeven:

 • Origin: Het eigen PGO test systeem.
 • Destination: Kies hierbij voor ‘Nictiz – Nictiz WildFHIR MedMij V201901 - FHIR 3.0.2’ (voor HTTP verkeer) of
 • Destination: Kies hierbij voor ‘Nictiz – Nictiz WildFHIR MedMij V201901 - TLS - FHIR 3.0.2’ (voor HTTPS/TLS verkeer)

NB: voor HTTPS/TLS wordt er gebruik gemaakt van Let's Encrypt certificaten.

Bij het testen van XIS systemen moet de volgende informatie worden opgegeven:

 • Origin: AEGIS.net, Inc - TouchstoneFHIR
 • Destination: Het eigen XIS test systeem.

Daarna: execute

Aansluiten create test setup execute


Zie verder de documentatie van Touchstone voor het inzien van test resultaten: https://touchstone.aegis.net/touchstone/userguide/html/executing-tests/index.html

Volgorde van testen

Het kwalificatiescript vraagt om een vaste volgorde voor het uitvoeren van testen, waar de informatiestandaard mogelijk meer ruimte laat om dit ook in een andere volgorde te doorlopen. Het is daarom van belang om bij het uitvoeren van testen op de kwalificatiesimulator de interacties uit te voeren in dezelfde volgorde waarin ze worden gevraagd worden in de testscripts.


Aandachtspunten

USER_KEY en ORG_KEY weghalen in tickets

Bij het aanmaken van een ticket over Touchstone is het vaak zinvol om een deel van de (request)code mee te sturen ter verheldering van het probleem. Als deze vraag op een openbaar platform wordt gesteld (bv. een openbaar BITS/Jira-project) is het van belang dat de USER_KEYs en ORG_KEYs in deze transactie worden verwijderd (voor het opslaan van de tekst!). Deze keys zijn namelijk gebruiker/organisatie-specifiek en mogen niet voor derden zichtbaar zijn. Mocht dit toch gebeuren, laat het ons dan direct weten in het ticket. Het ticket zal dan worden verwijderd, met evt. een nieuwe clone waar de keys niet instaan zodat de vraag wel behandeld kan worden.

Volgorde van tests

Het kwalificatiescript vraagt om een vaste volgorde voor het sturen van requests, waar de informatiestandaard mogelijk meer ruimte laat om dit ook in een andere volgorde te doorlopen. Het is daarom van belang om bij het uitvoeren van testen op de kwalificatiesimulator de interacties uit te voeren in dezelfde volgorde waarin ze worden gevraagd in de testscripts.

Ophalen van references

Antwoorden uit de kwalificatiesimulator bevatten soms references naar extra informatie. Een voorbeeld uit de BGZ: <reference value="Practitioner/medmij-bgz-practitioner-ts-02"/>

Deze references zijn los op te halen bij de kwalificatiesimulator, maar omdat er een bepaalde volgorde van interacties wordt gevraagd, kan het tussendoor ophalen van references ervoor zorgen dat een test faalt. We raden in dat geval aan om: De references pas op te halen als de test op de kwalificatiesimulator is afgelopen. Het ophalen van references zal er dan niet meer voor zorgen dat testen falen.

Indien dat niet mogelijk is:

Testen 2 keer uit te voeren:

 • De test één keer uit te voeren zonder het ophalen van references. Het doel hierbij is om aan te tonen dat de applicatie de juiste interacties kan versturen die worden gevraagd in het testscript.
 • De test een tweede keer uit te voeren, maar dan zonder dat hiervoor een testexecutie is gestart op de kwalificatiesimulator. Tijdens deze test kunnen dan wel alle references tussendoor worden opgehaald. Het doel van deze test is om aan te tonen dat de applicatie goed om kan goed met de inhoud verstuurd tijdens de test, inclusief de los op te halen references.

Infrastructuur

Bij het gebruik van Touchstone willen we de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • Touchstone maakt geen gebruik van tweezijdige TLS-authenticatie.

Vragen over uitvoer van testscript

Indien er vragen zijn over uitgevoerde testen is het voor ons van belang om gericht te kunnen terugvinden welke interacties er uitgewisseld zijn. Bij contact hierover vragen wij daarom om (indien mogelijk) een testexecutie uit te voeren op de kwalificatiesimulator. Stuur bij vragen daarover altijd de link mee naar de uitgevoerde testexecutie uit de History op Touchstone.

Een voorbeeld in schermprints:

Klikken naar History in Touchstone:

Touchstone history.png

Ophalen van de link van de testexecutie uit de History:

Touchstone_history_link.png

De link van de testexecutie ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: https://touchstone.aegis.net/touchstone/execution?exec=201904050520537715673006


Variabele T datum

Test- en kwalificatiescenario's werken vaak met relatieve datums, die ervoor zorgen dat scenario's niet gedateerd raken. Een datum 'volgende week' blijft zodoende altijd in de toekomst. Om dit te vertalen naar concrete datums die gebruikt worden tijdens het testen en kwalificeren wordt gewerkt met de zogenaamde T-datum. De betekenis van deze T-datum en waar een deelnemer rekening mee moet houden bij het gebruik hiervan verschilt per rol. Voor iedere rol volgt hierna verdere uitleg.

Server: beschikbaarstellen (serve) en client: sturen (send)

Leveranciers die de inhoudelijke gegevens van test- en kwalificatiescenario's in hun bronsysteem invoeren ter voorbereiding op de Touchstone-tests voor beschikbaarstellen (serve) of sturen (send), bepalen een T-datum die zij hanteren bij het invoeren van alle gegevens.

Wanneer de bepaalde T-datum bijvoorbeeld '2022-01-01' is en de kwalificatiescripts spreken van 'T + 400D', berekent de leverancier de datum die 400 dagen ná de bepaalde T-datum ligt. Die datum wordt vervolgens in het bronsysteem ingevoerd bij het betreffende veld – in dit voorbeeld dus '2023-02-05'.

Mogelijke eenheden die gebruik worden bij het verrekenen van de T-datum zijn 'D' (dagen), 'M' (maanden) en 'Y' (jaren).

Wanneer er datums gebruikt worden in de testscenario's, die invloed hebben op de Touchstone-scripts, bijvoorbeeld in de zoekparameters van het scenario "Persoon 1 vraagt alle meetwaarden op in een periode ('T – 30D t/m T')", wordt ook bij het uitvoeren van het betreffende TouchStone-script gevraagd de bepaalde T-datum in te voeren. Touchstone berekent vervolgens zelf de exact benodigde datums. Als de T-datum van het Touchstone-script overeenkomt met die van de ingevoerde gegevens, worden de gevraagde resources opgeleverd.

De verwachting is dat een leverancier de gebruikte T-datum vermeldt bij het aanleveren van de materialen en dat deze datum correspondeert met de aangeleverde screenshots en Touchstone-testexecutie(s).

Server: ontvangen (receive) en client: ophalen (retrieve)

Leveranciers die gegevens ophalen of ontvangen tijdens het gebruik van Touchstone, ontvangen testberichten van WildFHIR. Elke maandag worden de gegevens op WildFHIR ververst, waarbij alle datums opnieuw worden berekend met de datum van die maandag als referentie.

Als een client gegevens ophaalt in de week van '2022-08-01', zal, indien het kwalificatiescript spreekt van een veld met als datum 'T + 400D', er een resource opgehaald worden waarin dat betreffende veld gevuld is met de datum '2023-09-05'.

Wanneer er datums gebruikt worden in de testscenario's, die invloed hebben op de Touchstone-scripts, bijvoorbeeld in de zoekparameters van het scenario "Persoon 1 vraagt alle meetwaarden op in een periode ('T – 30D t/m T')", wordt ook bij het uitvoeren van het betreffende Touchstone-script gevraagd de T-datum in te voeren. Hier dient dus de datum van de maandag uit de testweek te worden ingevuld. Touchstone berekent vervolgens zelf de exact benodigde datums. Als de T-datum van het Touchstone-script overeenkomt met de datum die gebruikt is tijdens het verversen van WildFHIR, worden de gevraagde resources opgeleverd.

De verwachting is dat een client tijdens kwalificatie in screenshots datums laat zien die corresponderen met gegevens die opgehaald zijn tijdens de aangeleverde Touchstone-testexecutie(s).

Tijdzones

In de FHIR-datatypes dateTime (indien uren en minuten worden gebruikt) en instant is het verplicht om een tijdzone in te vullen. De tijdzone kan daarom niet worden weglaten uit de testgegevens. Touchstone heeft helaas de beperking dat de Nederlandse tijdzone niet berekend kan worden aan de hand van de T-datum. De tijdzone die nu in onze testgegevens staat is daarom de Nederlandse tijdzone bij de eerste keer invullen van dit scenario met concrete datums. Dit komt niet per definitie overeen met de geldende tijdzone in Nederland voor de (in een testexecutie gebruikte, uiteindelijke) datum. In productie moet gerekend worden op een juiste tijdzone en het is dan ook juist om deze tijdzone gewoon te interpreteren, dit betekent dat de gegevens mogelijk soms een uur later of vroeger zijn dan in het addendum staat. Dit is geen reden voor afkeuren tijdens kwalificatie.


Mijn software is getest en nu?

Geef graag aan als de testen zijn afgerond via kwalificatie@medmij.nl