Beelden - kwalificatie - Sturen Beelden 2.0.12

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2303 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
23-10-2019 - Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen)

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Sturen Beelden’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp (FO) waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Sturen Beelden’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) de beelden succesvol kan sturen naar zorgaanbieder (XIS), volgens het PUSH principe.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de hier beschreven Inhoudelijke gegevens scenario's. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven .
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Sturen Beelden.

4.4 Uitgangspunten script

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens sturen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5 Script Sturen Beelden

5.1 Uit te voeren stappen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario’s:

 1. Stuur beelden, zoals beschreven in de scenario’s 1.1 t/m 1.2.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de beelden ontvangen en verwerken. De gegevens komen overeen met de Inhoudelijke gegevens scenario's.
 3. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het systeem (PGO) de beelden stuurt, en leg deze vast in het Aanleverformat - Sturen Beelden
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem één beeld kan sturen (scenario 1.1) Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat het systeem meerdere beelden kan versturen (scenario 1.2) Het systeem genereert technisch correcte berichten

5.2 Overzicht van de scenario's onder inhoudelijke gegevens

Scenario's (push vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt):

 • Scenario 1.1: Sturen van één beeld van persoon 1.
 • Scenario 1.2: Sturen van een collectie beelden van persoon 1.

6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

6.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

6.3 Beelden

In het kwalificatiemateriaal zijn een aantal beeldbestanden opgenomen die gebruikt worden om de kwalificatiescenario’s te doorlopen. Een PGO is vrij om één van de 4 ondersteunde beeldformaten (PNG, JPG, JPEG, GIF) te gebruiken. Het ontvangende systeem moet alle beeldenformaten ondersteunen.

7 Inhoudelijke gegevens scenario’s

7.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX-TEST-C
Voornaam Urbanus
Voorletter(s) U
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 03-03-1940

7.2 Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1
Achternaam Jansen
Specialisme Medisch specialisten, cardiologie

7.3 Scenario 1.1

Stuur één beeld van persoon 1 naar de kwalificatiesimulator.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens uit 'Persoonsgegevens - Persoon 1'
Zorgverlener: Gebruik de gegevens uit 'Zorgverlenergegevens - Zorgverlener 1'

Collectie:

Collectie
MaakDatumTijd T
Beelden
 • AppelPNG

Beeld:
Onderstaand is een PNG beeldformaat gespecificeerd. Dit zou ook een ander formaat mogen zijn, voor uitleg zie Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

AppelPNG
Beeldformaat PNG
Grootte 249,30 kB
MaakDatumTijd T
Toelichting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum facilisis urna.

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam bibendum in.

7.4 Scenario 1.2

Stuur een collectie van 3 beelden van persoon 1 naar de kwalificatiesimulator.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens uit 'Persoonsgegevens - Persoon 1'
Zorgverlener: Gebruik de gegevens uit 'Zorgverlenergegevens - Zorgverlener 1'

Collectie:

Collectie
MaakDatumTijd T
Toelichting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum facilisis urna.

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam bibendum in.

Beelden
 • AppelPNG
 • AppelJPG
 • AppelGIF

Beeld:
Onderstaand worden de beeldformaten PNG, JPG en GIF gespecificeerd. Dit mag ook één en hetzelfde beeldformaat zijn, voor uitleg zie Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

AppelPNG
Beeldformaat PNG
Grootte 249,30 kB
MaakDatumTijd T
Toelichting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum facilisis urna.

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam bibendum in.

AppelJPG
Beeldformaat JPG
Grootte 82,31kB
MaakDatumTijd T
Toelichting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum facilisis urna.

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam bibendum in.

AppelGIF
Beeldformaat GIF
Grootte 56 kB
MaakDatumTijd T
Toelichting Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et metus ut nibh vulputate varius et ut nulla. Mauris sagittis, ex eu pellentesque porta, sapien nunc cursus diam, eget viverra leo mi eu lectus. Duis id condimentum metus. Praesent consectetur vel ante vitae viverra. Donec velit mauris, egestas quis placerat eget, sodales a velit. Pellentesque tortor ex, lobortis sit amet enim et, condimentum facilisis urna.

Phasellus posuere hendrerit condimentum. Praesent condimentum pellentesque congue. In tempor risus eu sem porttitor, at consequat tortor hendrerit. Ut vulputate, augue nec luctus vulputate, urna ipsum aliquam quam, vel varius mi augue at neque. Aenean gravida lacinia ipsum tempus scelerisque. Ut sit amet augue placerat, ornare tellus nec, molestie dolor. Sed tempus euismod ligula, quis sodales diam bibendum in.