Vragenlijsten - kwalificatie - Ontvangen Vragenlijstantwoorden 2.0.26

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2304 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
01-06-2021 MM-2040 IHE MDH verwijderd uit algemene voorwaarden kwalificatie vragenlijsten
15-01-2021 MM-1541 Opknippen “beschikbaarstellen en ontvangen” naar 2 documenten
19-10-2020 MM-1263 Gebruikte testpatiënten gewijzigd naar testpatiënten vanuit officiële SBV-Z lijst
19-10-2020 MM-1119 Voor het script ontvangen scenario 3.5 toegevoegd
01-04-2020 - Publicatie Informatiestandaard Vragenlijsten

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Ontvangen Vragenlijstantwoorden’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Dit kwalificatiescripts is opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van het script is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Vragenlijsten waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze bladzijde bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Ontvangen Vragenlijstantwoorden’. Het doel is aan te tonen dat het systeem (XIS) succesvol Vragenlijstantwoorden van persoon (PGO) kan ontvangen.

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Het beschikbaarstellen van de vragenlijstverwijzing, vragenlijst en het ontvangen van de antwoorden zijn 3 use cases die nadrukkelijk bij elkaar horen. Het is daarom wenselijk dat ze gezamenlijk worden gekwalificeerd.

4.3 Uitgangspunten scripts

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens sturen (ook wel ‘delen’ genoemd). Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat de gegevens naar 1 bronsysteem (XIS) worden gestuurd.

5 Script Ontvangen Vragenlijstantwoorden

5.1 Uit te voeren stappen Ontvangen Vragenlijstantwoorden

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. Vanaf de kwalificatiesimulator kunnen de te ontvangen berichten gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende scenario’s, zoals beschreven in de scenario’s 3.1 t/m 3.5.
 3. Verwerk de berichten in het XIS.
 4. Maak voor elk scenario een schermafdruk van de verwerkte vragenlijst met antwoorden

5.2 Overzicht scenario's Ontvangen Vragenlijstantwoorden

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een PUSH vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 3.1: Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 1 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
 • Scenario 3.2: Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 1 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)”
 • Scenario 3.3: Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 2 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
 • Scenario 3.4: Ontvangen bericht zonder vragenlijstantwoorden van persoon 2 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)” met afgesloten Task
 • Scenario 3.5: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 2
Doel Verwacht resultaat
Correct ontvangen antwoorden vragenlijst met update van Task.
(scenario 3.1, 3.2 & 3.3)
Het systeem genereert een technisch correct bericht dat antwoorden correct ontvangen zijn.
Schermafdruk van antwoorden vragenlijst vanuit XIS.
Ontvangen van bericht zonder vragenlijstantwoorden (een lege vragenlijst).
Task volgt correcte workflow maar wordt gesloten zonder vragenlijstantwoorden.
(scenario (3.4)
Het systeem genereert een technisch correct bericht dat Task afsluiten zonder vragenlijstantwoorden (een lege vragenlijst) niet wordt geaccepteerd.
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (scenario 3.5) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van ontvangst door het XIS.

5.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Ontvangen Vragenlijsten.

6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het ontvangende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

6.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

7 Inhoudelijke gegevens scenario’s

Dit hoofdstuk bevat de inhoudelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie.

7.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Vink
Voornaam Eduard
Geslacht Man
Geboortedatum 18-08-1954
Persoon 2
Achternaam XXX_Repscher
Voornaam Frederique
Geslacht Vrouw
Geboortedatum 19-08-1954

7.2 Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1
Achternaam Lijster
Voornaam Frans
Specialisme Huisarts
Locatie Gezondheidscentrum Quaestionario

7.3 Scenario's script Ontvangen Vragenlijstantwoorden

7.3.1 Scenario 3.1

Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 1 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1
Zorgverlener gegevens: Gebruik de gegevens van Zorgverlener 1
Vragenlijst en antwoorden

Intake nieuwe patiënt - vragenlijstgegevens persoon 1
Intake nieuwe patiënt Eduard XXX_Vink
Met het beantwoorden van deze vragenlijst voorziet u ons van enkele basisgegevens die we opnemen in uw dossier. weergave-tekst
Algemene vragen groep
Wat is uw gewicht in kg? 89,5 decimaal
Wat is uw lengte in cm? 183 geheel getal
Rookt u? nee boolean
U rookt niet meer, maar heeft u ooit gerookt? ja boolean
Hoe lang is het geleden dat u heeft gerookt (in jaren)? 10 decimaal
Hoe vaak rookt u? keuze
Drinkt u alcohol? ja boolean
Hoe vaak per week drinkt u alcohol? Af en toe hoeveelheid
Hoe omschrijft u uw algemene lichamelijke gezondheid? De laatste jaren krijg ik wat kwaaltjes tekst
Hoe laat staat u meestal op? 6.30 tijd
Beoefent u een sport? ja boolean
Welke sport(en) beoefent u? Anders, namelijk keuze
Anders, namelijk Schaken string
Voorgeschiedenis groep
Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist? ja boolean
Wanneer was uw laatste contact met een specialist? T-30 datum
Gebruikt u geneesmiddelen? ja boolean
Sociale media groep
Bent u actief op sociale media? weergave-tekst
Facebook nee boolean
Instagram nee boolean
LinkedIn nee boolean
Van een ander platform dat hier niet is genoemd? nee boolean
Hoeveel andere platforms zijn dit dan? (maximaal 5) geheel getal
Welk of welke platforms zijn dit dan? string
Contactgegevens groep
Om u beter van dienst te kunnen zijn gebruiken we graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, bijvoorbeeld voor afspraakherinneringen en herhaalrecepten. weergave-tekst
Wat is uw mobiele telefoonnummer? 06-12121212 string
Wat is uw e-mailadres? evink@durftevragen.nl string
Graag zouden we telefonisch contact met u opnemen om uw inschrijving te voltooien. weergave-tekst
Mogen we u telefonisch benaderen? ja boolean
Als u voorkeur heeft voor een datum/tijd, dan kunt u deze hier opgeven. T+5, 14.00 datum-tijd

7.3.2 Scenario 3.2

Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 1 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1
Zorgverlener gegevens: Gebruik de gegevens van Zorgverlener 1
Vragenlijst en antwoorden

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) - vragenlijstgegevens persoon 1
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) Eduard XXX_Vink
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van één of meer van de volgende problemen? groep
Weinig interesse of plezier in activiteiten. Meerdere dagen keuze
U neerslachtig, depressief of wanhopig voelen. Helemaal niet keuze
Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen of te veel slapen. Helemaal niet keuze
U moe voelen of gebrek aan energie hebben. Meerdere dagen keuze
Weinig eetlust of overmatig eten. Meerdere dagen keuze
Een slecht gevoel hebben over uzelf, het gevoel hebben dat u een mislukkeling bent of dat u zichzelf of uw familie teleurgesteld hebt. Meer dan de helft van de dagen keuze
Problemen om u te concentreren, bijvoorbeeld om de krant te lezen of om tv te kijken. Helemaal niet keuze
Zo traag bewegen of zo langzaam spreken dat andere mensen dit opgemerkt hebben? Of het tegenovergestelde: zo zenuwachtig of rusteloos zijn dat u veel meer bewoog dan gebruikelijk. Meerdere dagen keuze
De gedachte dat u beter dood zou kunnen zijn of de gedachte uzelf op een bepaalde manier pijn te doen. Helemaal niet keuze
Als u enig probleem hebt aangekruist, hoe moeilijk maakten deze problemen het dan voor u om uw werk of uw taken in en om het huis te doen, of om met andere mensen om te gaan? Helemaal niet moeilijk keuze

7.3.3 Scenario 3.3

Ontvangen vragenlijstantwoorden van persoon 2 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2
Zorgverlener gegevens: Gebruik de gegevens van Zorgverlener 1
Vragenlijst en antwoorden

Intake nieuwe patiënt - vragenlijstgegevens persoon 2
Intake nieuwe patiënt Frederique XXX_Repscher
Met het beantwoorden van deze vragenlijst voorziet u ons van enkele basisgegevens die we opnemen in uw dossier. weergave-tekst
Algemene vragen groep
Wat is uw gewicht in kg? 67,1 decimaal
Wat is uw lengte in cm? 168 geheel getal
Rookt u? nee boolean
U rookt niet meer, maar heeft u ooit gerookt? nee boolean
Hoe lang is het geleden dat u heeft gerookt (in jaren)? decimaal
Hoe vaak rookt u? keuze
Drinkt u alcohol? nee boolean
Hoe vaak per week drinkt u alcohol? hoeveelheid
Hoe omschrijft u uw algemene lichamelijke gezondheid? Ik voel me fit en gezond tekst
Hoe laat staat u meestal op? 7.00 tijd
Beoefent u een sport? ja boolean
Welke sport(en) beoefent u? Yoga keuze
Anders, namelijk string
Voorgeschiedenis groep
Bent u op dit moment onder behandeling van een specialist? nee boolean
Wanneer was uw laatste contact met een specialist? datum
Gebruikt u geneesmiddelen? nee boolean
Sociale media groep
Bent u actief op sociale media? weergave-tekst
Facebook ja boolean
Instagram nee boolean
LinkedIn nee boolean
Van een ander platform dat hier niet is genoemd? ja boolean
Hoeveel andere platforms zijn dit dan? (maximaal 5) 1 geheel getal
Welk of welke platforms zijn dit dan? Pinterest string
Contactgegevens groep
Om u beter van dienst te kunnen zijn gebruiken we graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, bijvoorbeeld voor afspraakherinneringen en herhaalrecepten. weergave-tekst
Wat is uw mobiele telefoonnummer? 0621212121 string
Wat is uw e-mailadres? frederiquerepscher@vraagje.nl string
Graag zouden we telefonisch contact met u opnemen om uw inschrijving te voltooien. weergave-tekst
Mogen we u telefonisch benaderen? ja boolean
Als u voorkeur heeft voor een datum/tijd, dan kunt u deze hier opgeven. datum-tijd

7.3.4 Scenario 3.4

Ontvangen bericht zonder vragenlijstantwoorden van persoon 2 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)” met afgesloten Task.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2
Zorgverlener gegevens: Gebruik de gegevens van Zorgverlener 1
Vragenlijst en antwoorden

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) - vragenlijstgegevens persoon 2
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) Frederique XXX_Repscher
Hoe vaak hebt u in de afgelopen 2 weken last gehad van één of meer van de volgende problemen? groep
Weinig interesse of plezier in activiteiten. keuze
U neerslachtig, depressief of wanhopig voelen. keuze
Moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen of te veel slapen. keuze
U moe voelen of gebrek aan energie hebben. keuze
Weinig eetlust of overmatig eten. keuze
Een slecht gevoel hebben over uzelf, het gevoel hebben dat u een mislukkeling bent of dat u zichzelf of uw familie teleurgesteld hebt. keuze
Problemen om u te concentreren, bijvoorbeeld om de krant te lezen of om tv te kijken. keuze
Zo traag bewegen of zo langzaam spreken dat andere mensen dit opgemerkt hebben? Of het tegenovergestelde: zo zenuwachtig of rusteloos zijn dat u veel meer bewoog dan gebruikelijk. keuze
De gedachte dat u beter dood zou kunnen zijn of de gedachte uzelf op een bepaalde manier pijn te doen. keuze
Als u enig probleem hebt aangekruist, hoe moeilijk maakten deze problemen het dan voor u om uw werk of uw taken in en om het huis te doen, of om met andere mensen om te gaan? keuze

7.3.5 Scenario 3.5

In scenario 3.5 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van Persoon 2 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van ontvangst door het XIS van een zelfgekozen inhoudelijk data-element (vragenlijst) zoals ontvangen van de kwalificatiesimulator (FHIR server).