Vaccinatie-Immunisatie 1.0.9- test MedMij - Vaccinaties Beschikbaarstellen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Beschikbaarstellen Vaccinaties.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

Op de Landingspagina Vaccinatie-Immunisatie zijn de informatiestandaardspecifieke definities te vinden.

3 Test-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor testen

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten test

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Testaanpak

Houd tijdens het testen de bevindingen bij van de uitgevoerde tests. Analyseer de bevindingen, corrigeer fouten waar nodig en test opnieuw.

4 Testscript

4.1 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

  1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
  2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
  3. Maak in het XIS de vaccinatiegegevens voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
  4. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
  5. Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  6. Vaccinatiegegevens beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 De XIS stelt gegevens van een vaccinatie beschikbaar aan de PGO-gebruiker Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin locatie-informatie is toegevoegd, afwijkend van het adres van de zorgaanbieder Schermafdruk van de gegevens van de patiënt en vaccinatie 1. Scenario 1.1
2 De XIS stelt meerdere vaccinatiegegevens beschikbaar aan de PGO-gebruiker Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meerdere COVID-19 vaccinaties zijn toegevoegd Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, vaccinatie 1, vaccinatie 2 en vaccinatie 3 Scenario 1.2
3 De XIS stelt meerdere vaccinatiegegevens beschikbaar aan de PGO-gebruiker Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meerdere RVP-vaccinaties zijn toegevoegd Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, vaccinatie 1 en vaccinatie 2 Scenario 1.3

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Scenario 1.1

6.1.1 Bundel Pieterse

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Annemarie
Initialen A.
Roepnaam Anna
Geslachtsnaam
Achternaam Pieterse
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Officieel adres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = MC in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 990001258 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 9 maa 2000

6.1.2 Vaccinatie Pieterse

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54661 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN MODERNA INJVLST 0,25ML (code = 2978636 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Batchnummer 216036BS
Dosis 0.25
Vaccinatie datum 31 dec 2021
Locatie
Adresgegevens
Additionele informatie Bij de tweede boom links naast de supermarkt
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 01051575 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Mediteam Twente
Afdeling specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = 0100 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit vaccinatieprogramma (situatie) (code = 159741000146107 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenbeen (code = 68367000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.2 Scenario 1.2

6.2.1 Bundel Bakker

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Jan Willem
Initialen J.W.
Roepnaam Jan
Geslachtsnaam
Achternaam Bakker
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = NL in codestelsel 'ISO 3166-1 (alpha-2)')
Adres soort Officieel adres (code = HP in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = MC in codestelsel 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 990003516 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 2 feb 1965

6.2.2 Vaccinatie Bakker

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 3002184 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN MODERNA INJVLST 0,5ML (code = 2924536 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Batchnummer 3002184
Dosis 0.5
Vaccinatie datum 24 mei 2021
Locatie
Adresgegevens
Gemeente Groningen
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320011 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam GGD Hart voor Brabant
Afdeling specialisme GGD's (instellingen) (code = 3200 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig voor werk (situatie) (code = 159721000146101 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.2.3 Vaccinatie Bakker

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 3003186 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN MODERNA INJVLST 0,5ML (code = 2924536 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Batchnummer 3003186
Dosis 0.5
Vaccinatie datum 28 jun 2021
Locatie
Adresgegevens
Straat Noordeinde
Huisnummer 68
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320011 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam GGD Hart voor Brabant
Afdeling specialisme GGD's (instellingen) (code = 3200 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320011 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam GGD Hart voor Brabant
Afdeling specialisme GGD's (instellingen) (code = 3200 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig voor werk (situatie) (code = 159721000146101 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.2.4 Vaccinatie Bakker

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54654 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code COVID-19 VACCIN MODERNA INJVLST 0,25ML (code = 2924536 in codestelsel 'G-Standaard HPK')
Product specificatie
Farmaceutische vorm DISPERSIE VOOR INJECTIE (code = 76 in codestelsel 'G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)')
Batchnummer 018J21ABS
Dosis 0.25
Vaccinatie datum 22 dec 2021
Locatie
Adresgegevens
Woonplaats Stitswerd
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320017 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Veiligheidsregio Limburg-Noord
Afdeling specialisme Overige instellingen (code = 4800 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 32320017 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Veiligheidsregio Limburg-Noord
Afdeling specialisme Overige instellingen (code = 4800 in codestelsel 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig voor werk (situatie) (code = 159721000146101 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Aandoening door infectie door 'Severe acute respiratory syndrome'-coronavirus 2 (aandoening) (code = 840539006 in codestelsel 'SNOMED CT')
Toedieningsweg intramusculair (code = 2 in codestelsel 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Anatomische locatie
Locatie bovenarm (code = 40983000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Lateraliteit links (code = 7771000 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.3 Scenario 1.3

6.3.1 Bundel Lucasz

Bundel
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Annemarie
Initialen A.
Roepnaam Anna
Geslachtsnaam
Achternaam Lucasz
Identificatienummer 990003838 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 28 sep 2004

6.3.2 Vaccinatie Lucasz

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54655 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code Infanrix hexa Injsusp Wwsp 0,5ml (code = 74691 in codestelsel 'G-Standaard PRK')
Batchnummer A21CA210I
Vaccinatie datum 28 dec 2006
Locatie
Adresgegevens
Straat Viergrenzenweg
Huisnummer 97
Postcode 6291 BM
Gemeente Vaals
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer E12G1006 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam CB Middelburg
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03898989 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit rijksvaccinatieprogramma (situatie) (code = 159731000146104 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Influenza (aandoening) (code = 6142004 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Hepatitis (aandoening) (code = 128241005 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Completed (code = completed in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

6.3.3 Vaccinatie Lucasz

Vaccinatie
Gegevenselement Waarde
Identificatienummer 54656 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.3.3.1234567.1)
Farmaceutisch product
Product code PNEUMOKOKKENVACCIN 13 TYPEN INJSUSP WWSP 0,5ml (code = 91804 in codestelsel 'G-Standaard PRK')
Batchnummer 18954
Vaccinatie datum 28 dec 2006
Locatie
Adresgegevens
Huisnummer 1
Postcode 4333BW
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer E12G1006 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam CB Middelburg
Toediener
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer E12G1006 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam CB Middelburg
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03686868 (in identificerend systeem: 2.16.528.1.1007.5.1)
Vaccinatie aanleiding Immunisatie nodig vanuit rijksvaccinatieprogramma (situatie) (code = 159731000146104 in codestelsel 'SNOMED CT')
Ziekte waar tegen gevaccineerd wordt Infectieziekte door Streptococcus pneumoniae (aandoening) (code = 16814004 in codestelsel 'SNOMED CT')
Status toediening Not Done (code = not-done in codestelsel '2.16.840.1.113883.4.642.1.110')

7 Release notes

Een overzicht van de versiehistorie is terug te vinden op het functioneel ontwerp.