Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9.0.7

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Medicatie Proces
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de informatiestandaard Medicatieproces (MP). Deze use cases zijn gebaseerd op versie 9.x van deze standaard. Deze standaard beschrijft de uitwisseling met de patiënt nog niet expliciet. Het doel van deze pagina is om de verschillende uitwisselingsscenario's van medicatiegegevens met de patiënt toe te voegen.

Het is het streven van het MedMij-programma om deze beschrijvingen toe te voegen aan de bestaande standaard voor Medicatieproces.

Zoals op deze pagina aangegeven, gebruikt MedMij voor medicatiegegevens de bouwstenen uit de informatiestandaard Medicatieproces versie 9.x als leidraad voor de uitwisseling van informatie. Voor uitwisseling van medicatiegegevens gaat het om de volgende zibs:

 • Patiënt;
 • Zorgaanbieder;
 • Zorgverlener;
 • Medicatieafspraak;
 • Verstrekkingsverzoek;
 • Toedieningsafspraak;
 • Verstrekking;
 • Medicatiegebruik;
 • Toediening.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen medicatieoverzicht door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medicatiegegevens die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Medicatiegegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een medicatieoverzicht vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ART-DECOR.

2.1.4.1 Raadplegen medicatieoverzicht

Informatie elementen in de vraag om medicatieoverzicht staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om medicatieoverzicht.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen medicatieoverzicht

Informatie elementen in medicatieoverzicht staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de inhoud van het medicatieoverzicht.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medicatieoverzicht raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medicatieoverzicht beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatieoverzicht

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatieoverzicht

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een aantal voor Roos relevante situaties waarbij het raadplegen van een medicatieoverzicht een rol speelt.

De afgelopen weken is Roos aan het tobben met haar gezondheid, ze houdt vocht vast achter haar longen en voelt zich niet goed. Haar gewicht begint toe te nemen en haar bloedsuikers zijn niet meer stabiel, en ze maakt een afspraak bij haar huisarts, dokter Jacobs, op 16 juli. Deze verhoogt na onderzoek haar vochtafdrijvende medicatie iets, en geeft haar een nieuw schema waarin staat hoeveel insuline zij extra moet spuiten als de bloedglucosewaarden boven een bepaalde waarde komen. Deze medicatiewijzigingen worden ook zichtbaar in een vernieuwd medicatieoverzicht van huisartsenpraktijk Jacobs/Kroonen, die de situatie op 16 juli weergeeft. Dit medicatieoverzicht kan zij inzien in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit geeft haar grip op haar situatie, ze weet waar zij aan toe is.

Het gaat slechter met Roos en op een nacht wordt ze erg benauwd wakker, daarnaast is ze duizelig. Ondanks aanpassingen van de medicatie neemt de benauwdheid niet af, het wordt eerder erger. Joost, haar man, neemt daarom contact op met de huisartsenpost en na overleg wordt besloten dat Roos naar het ziekenhuis moet komen. Een ambulance haalt haar op. Diezelfde nacht nog wordt ze opgenomen op de afdeling cardiologie van het Epidaurus ziekenhuis. Roos blijft een aantal weken onder behandeling en langzaam verbetert haar situatie. Roos wordt op 23 augustus ontslagen uit het Epidaurus ziekenhuis. Haar medicatie is gedurende haar opname verschillende keren aangepast. Bij ontslag maakt de ziekenhuisapotheker een op dat moment actueel medicatieoverzicht voor Roos. Dit medicatieoverzicht maakt het apothekerssysteem beschikbaar voor de persoonlijke gezonheidsomgeving van Roos. Roos kan nu via haar PGO dit medicatieoverzicht van 23 augustus van het Epidaurus ziekenhuis bekijken. Dit geeft haar meer grip op haar gezondheidssituatie.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt een medicatieoverzicht beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medicatieoverzichten tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil het medicatieoverzicht inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een medicatieoverzicht op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om een medicatieoverzicht bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een medicatieoverzicht op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om het medicatieoverzicht in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft het medicatieoverzicht geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de medicatieoverzichten van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO MedicatieoverzichtRaadplegend MP-9.0.7-MOR-FHIR Raadplegen medicatieoverzicht bij zorgaanbieder
XIS MedicatieoverzichtBeschikbaarstellend MP-9.0.7-MOB-FHIR Beschikbaarstellen medicatieoverzicht aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Medicatieoverzicht (PULL) Raadplegen medicatieoverzicht MP-9.0.7-MOR-FHIR PGO Patiënt Medicatieoverzicht in FHIR
Beschikbaarstellen medicatieoverzicht MP-9.0.7-MOB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Medicatiegegevens

Use case diagram

2.2 Use case: Raadplegen medicatiegegevens door patiënt

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medicatiegegevens die over henzelf gaan.

2.2.2 Domein

Medicatiegegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een medicatiegegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in de informatiestandaard voor Medicatieproces.

2.2.4.1 Raadplegen medicatiegegevens

Informatie elementen in de vraag om medicatiegegevens staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om medicatiegegevens.

2.2.4.2 Beschikbaarstellen medicatiegegevens

Informatie elementen in medicatiegegevens staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de inhoud van de transactie met medicatiegegevens.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medicatiegegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medicatiegegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatiegegevens

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatiegegevens

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatiegegevens

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een medicatiegegevens een rol speelt.

Roos heeft de afgelopen tijd in verband met haar hartfalen en diabetes diverse wijzigingen in haar medicatie gehad. Dit is soms gedaan door de specialist en soms door de huisarts. De apotheker paste dan daarna ook soms de doseerinstructies aan, omdat er een ander product geleverd moest worden dan voorgeschreven was. Eigenlijk is Roos het overzicht een beetje kwijtgeraakt. Gelukkig heeft haar PGO wel de mogelijkheid om bij al haar zorgverleners medicatiegegevens op te vragen. Haar PGO kan dit aan haar presenteren in een overzichtelijk geheel. Roos kan nu controleren of ze al haar medicatie inneemt conform de laatste afspraken die hierover zijn gemaakt. Dit is voor Roos heel geruststellend.

2.2.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt een medicatiegegevens beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil medicatiegegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een medicatiegegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.2.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medicatiegegevens bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert medicatiegegevens op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om medicatiegegevens in te zien.
2.2.6.2.3 Post conditie

De patiënt kan medicatiegegevens inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de medicatiegegevens van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO MedicatiegegevensRaadplegend MP-9.0.7-MGR-FHIR Raadplegen medicatiegegevens bij zorgaanbieder
XIS Medicatiegegevenseschikbaarstellend MP-9.0.7-MGB-FHIR Beschikbaarstellen medicatiegegevens aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens MP-9.0.7-MGR-FHIR PGO Patiënt Medicatiegegevens in FHIR
Beschikbaarstellen medicatiegegevens MP-9.0.7-MGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Medicatieoverzicht

Use case diagram

2.3 Use case: Raadplegen verstrekkingenvertaling (medicatieverstrekkingen van het LSP) door patiënt

Dit is een tijdelijke use case om de periode te overbruggen dat zorgaanbieders Medicatieproces 9.0 nog niet ondersteunen.

2.3.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medicatiegegevens die over henzelf gaan. Deze use case gaat specifiek over het raadplegen van verstrekkingen zoals die op het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden uitgewisseld. Deze verstrekkingen zijn op het LSP in Medicatieproces versie 6.12 en dat betreft een HL7v3-messaging standaard. In deze use case worden deze gegevens voor het PGO geconverteerd naar FHIR-resources.

2.3.2 Domein

Medicatieverstrekkingen vanuit het LSP.

2.3.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een medicatiegegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS), via het LSP - met behulp van een vertaling naar FHIR - naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): we noemen dit verstrekkingenvertaling. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.3.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in de informatiestandaard voor Medicatieproces 6.12 en de bijbehorende vertaling naar het MP-9 datamodel. MP-6.12 verstrekkingen vertalen naar de MP-9 bouwstenen: toedieningsafspraak en verstrekking.

2.3.4.1 Raadplegen verstrekkingenvertaling

Informatie elementen in verstrekkingenvertaling staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de inhoud van de transactie met verstrekkingenvertaling.

2.3.4.2 Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling

Informatie elementen in verstrekkingenvertaling staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de inhoud van de transactie met verstrekkingenvertaling.

2.3.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil verstrekkingenvertaling raadplegen
Zorgaanbieder Stelt verstrekkingenvertaling beschikbaar

Bedrijfsrollen Verstrekkingenvertaling

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Verstrekkingenvertaling

Activiteitendiagram Raadplegen Verstrekkingenvertaling

2.3.6 Procesbeschrijving

2.3.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een verstrekkingenvertaling een rol speelt.

Roos heeft de afgelopen tijd in verband met haar hartfalen en diabetes diverse wijzigingen in haar medicatie gehad. Dit is soms gedaan door de specialist en soms door de huisarts. De apotheker paste dan daarna ook soms de doseerinstructies aan, omdat er een ander product geleverd moest worden dan voorgeschreven was. Eigenlijk is Roos het overzicht een beetje kwijtgeraakt. Gelukkig heeft haar PGO wel de mogelijkheid om bij haar zorgverleners verstrekkingenvertaling op te vragen. Haar PGO kan dit aan haar presenteren in een overzichtelijk geheel. Roos kan nu controleren of ze al haar medicatie inneemt conform de laatste afspraken die hierover zijn gemaakt. Dit is voor Roos heel geruststellend.

2.3.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt verstrekkingenvertaling beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.3.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil medicatiegegevens en/of verstrekkingenvertaling inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.3.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare verstrekkingenvertaling bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert verstrekkingenvertaling op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om verstrekkingenvertaling in te zien.
2.3.6.2.3 Post conditie

De patiënt kan verstrekkingenvertaling inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.3.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de verstrekkingenvertaling van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO VerstrekkingenvertalingRaadplegend MP-9.A.1-MGR-FHIR Raadplegen verstrekkingenvertaling bij zorgaanbieder
XIS Verstrekkingenvertalingbeschikbaarstellend MP-9.A.1-MGB-FHIR Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.3.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Verstrekkingenvertaling (PULL) Raadplegen verstrekkingenvertaling MP-9.A.1-MGR-FHIR PGO Patiënt Verstrekkingenvertaling in FHIR
Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling MP-9.A.1-MGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.3.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Verstrekkingenvertaling

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 - November 2021 9.0.7 MM-2553 In het Functioneel Ontwerp van Medicatieproces zijn links aangepast om te verwijzen naar de huidige versie van Art-Decor transacties
2019.01 - September 2021 9.0.7 MM-2422 In alle technische kwalificatiematerialen voor MedMij 2019.01 zijn de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met Reference.reference.
MM-2417 Medicatie fixtures zijn vernieuwd, waaronder toevoeging ontbrekende Patient fixtures, toevoegen Datum T, narrative update en nieuwe id's die duplicate id's voorkomen.
MM-2366 Aangepaste MedicatieProces-beoordelingsformulieren voor MedMij 2019.01 toegevoegd op de wiki, met hierin een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
2019.01 - Mei 2021 MM-2062 The ConceptMap ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity contained wrong 'source' codes. This has been edited to the correct ones.
MM-2002 In the zib-InstructionsForUse profile, the incorrect FHIR native comments in Timing.repeat.timeOfDay and Timing.repeat.dayOfWeek have been altered to clarify the correct use of these elements.
2019.01 - Januari 2021 MM-1772 Mode value changed from "client" to "server" in the MedicationServer and PDFAServer CapabilityStatements.
MM-1705 Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) raadplegen en sturen vragenlijsten o.b.v. publicatie 2020.01 en (2) beschikbaarstellen medicatieoverzicht o.b.v. publicatie 2019.01
MM-1685 Added missing example instances for MedicationProcess 9.0.7 related resources.
2019.01 - September 2020 MM-1379 Remove the defunct Simplifier based rendering of operations from TO's of eAfspraak and MedicationProcess.
2019.01 - Mei 2020 MM-1115 The HCIM MedicationAdministration was incorrectly mentioned on the IG of Medication process, therefore, the FHIR profile and resource endpoint for MedicationAdmistration are removed.
MM-1097 Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.
2019.01 - Maart 2020 MM-958 The profile zib-InstructionsForUse profile used capitalized names for the DoseRange and DoseQuantity slices. Since type slices should start lowercased in FHIR, this has been changed to doseRange and doseQuantity.
MM-940 In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
MM-926 In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
2019.01 - Februari 2020 MM-901 The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
MM-900 The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
MM-899 Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.
MM-852 In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
2019.01 - Januari 2020 MM-467 Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
2019.01 - November MM-737 Added a notebox to the Example Searches section in MedicationProcess FHIR IG, for explanation of a known issue regarding the MedicationTreatment search parameter.
MM-729 The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
MM-456 Added clarification for CanceledIndicator in mapping comments of HCIM MedicationAgreement and HCIM AdministrationAgreement profile.
2019.01 - Oktober MM-593 Remove space in master Value Set definition for RedenWijzigenStakenMedicatiegebruikCodelijst from Medicatieproces, and apply that to the exported FHIR Value Set in the package.
2019.01 patch MM-348 Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
MM-347 Fix for FHIRpath expression in SearchParameter MedicationDispense-whendispensed.
MM-322 Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong.
MM-307 Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
MM-295 Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters.
MM-258 HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
MM-248 Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
2019.01 MM-219 MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
MM-164 Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch
MM-162 Update naar medicatieproces versie 9.0.7.
MM-134 MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
MM-127 TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
MM-106 Het Bundle-MedicationOverview profiel en de technische wiki pagina beschrijven nu hoe de bundle.total bepaald wordt in de MedicationOverview response.
MM-102 Bundle type 'collection' is vervangen door 'searchset' in de use case voor het raadplegen van het medicatieoverzicht.
MM-99 Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
MM-98 InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
MM-71 reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken.
MM-48 Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken.
MM-42 medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
MM-41 voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
2018.06 9.0.6 MM-128 CanceledIndicator possible values.
MM-105 Raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers).
MM-23 Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.