xNaamStandaardx - kwalificatie - xNaamKwalificatiescriptx

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Vervang hierboven in de titel de tekst tussen de x-x. Bijvoorbeeld:
Zelfmetingen - kwalificatie - Sturen Zelfmetingen


1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de "type leverancier" die zich wil kwalificeren op de systeemrol "systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen” gevolgd door NaamInformastiestandaard binnen de MedMij-gegevensdienst.

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als testapplicatie beschikbaar. Via deze link kun je meer informatie vinden over de Touchstone testapplicatie.

2 Inleiding

2.1 Algemeen

optioneel, VOORBEELDTEKST: zie inleiding PDFA

Hier vind je het (voeg link toe) Functioneel Ontwerp van de standaard.

Hier vind je het (voeg link toe) Technisch Ontwerp van de standaard.

2.2 Begrippenlijst

Kies voor link naar juiste versie 2020.1 of 2020.2. Haal een regel weg.

Hier vind je de algemene begrippenlijst.

Hier vind je de algemene begrippenlijst.

OPTIONEEL: Aanvullende begrippenlijst.

Begrip Toelichting
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld
Voorbeeld Voorbeeld

OPTIONEEL: Ruimte voor aanvullende informatie over de aanvullende begrippen(lijst).

3 Kwalificatie-informatie

Hier vind je algemene informatie over MedMij kwalificaties.

3.1 Voorwaarden voor kwalificatie

Hier vind je de algemene voorwaarden voor kwalificatie.

OPTIONEEL: Specifieke voorwaarden voor kwalificatie.

3.2 Uitgangspunten kwalificatie

Hier vind je de algemene uitgangspunten voor kwalificatie.

OPTIONEEL: Specifieke uitgangspunten voor kwalificatie.

3.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

  1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS/de PGO. [HAAL ER XIS OF PGO WEG] Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de testapplicatie (Touchstone).
  2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het aanleverformat [LiNK NAAR KWALIFICATIEPAGINA/AANLEVERFORMAT] DIT MOET EEN VERWIJZING NAAR DE PAGINA ZIJN, NIET HET BESTAND (IN GEVAL DEZE OP EEN LATER MOMENT VERVANGEN WORDT)

3.4 OPTIONEEL Abonneren en notificeren

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen kwalificatie systeemrol Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

  1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens. (LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)
  2. Maak in het XIS de meetwaarden voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens. (LINK naar “ONDERDEEL 6 op deze pagina”)
  3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het aanleverformat.
  4. Vanaf de testapplicatie (Touchstone) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
  5. Meetwaarden gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.

4.2 Overzicht scenario’s

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

OPTIONEEL Langere beschrijving/additionele opmerkingen bij scenario's.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Voor testdoeleinden is een fBSN (fictieve BSN ) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben. In het MedMij-afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

5.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Voorbeeld; Bij T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 (Overige Inhoudelijke gegevens)

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 NaamGegevens

Voorbeeld Persoon nummer X
Begrip (bv Achternaam) Omschrijving (bv XXX_Baltus)
Begrip Omschrijving
Begrip Omschrijving
Begrip Omschrijving

6.2 NaamGegevens n

6.2.1 Optioneel subkop 3

6.2.1.1 Optioneel subkop 4

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het (LINK) functioneel ontwerp.