Medicatieproces - kwalificatie - Medicatieoverzicht raadplegend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • medicatieoverzicht raadplegend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in ‘Addenda - Raadplegen medicatieoverzicht’.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen medicatieoverzicht’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatieoverzicht’ bericht. De gegevens in dit bericht vindt u in ‘Addenda - Raadplegen medicatieoverzicht'
 3. Ontvang en verwerk de ontvangen gegevens in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met daarin de ontvangen gegevens, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 • de technische uitgaande berichten én
 • schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens juist getoond worden aan de eindgebruiker. De inhoud van de gegevens is gespecificeerd in Addenda - Raadplegen medicatieoverzicht

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario’s.

Medicatieoverzicht tonen

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen bouwstenen zijn opgenomen.

Het systeem ontvangt en toont het (gebrek aan) resultaat.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende medicatieafspraken, toedieningsafspraken en medicatiegebruik in dezelfde en verschillende medicamenteuze behandelingen, en deze in samenhang kan tonen.

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met de ‘kopie indicator’

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker. Zowel de eigen als een kopie van (bij de verzender bekende) bouwstenen van andere bronnen gaan mee in het medicatieoverzicht.

Scenario's

Scenario Beschrijving
1.1 Een patiënt zonder medicamenteuze behandeling(en).
1.2 Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen, elk met één of meerdere bouwstenen.

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7
2.1 26 september 2019 Kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving