Medicatieproces - kwalificatie - Verstrekkingenvertaling raadplegend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • verstrekkingenvertaling raadplegend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 en Medicatieproces 6.12 (verstrekkingen).
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in Addenda - Raadplegen verstrekkingenvertaling.
 4. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in Transactie verstrekkingenvertaling met conversie specificaties (mapping).
 5. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen verstrekkingenvertaling’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens. Sommige scenario’s geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling’ bericht met daarin toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen. De gegevens in dit bericht vindt u in Addenda - Raadplegen verstrekkingenvertaling.
 3. Ontvang en verwerk de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingenvertaling.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 • de technische uitgaande berichten én
 • schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen juist getoond worden aan de eindgebruiker. De inhoud is gespecificeerd in Addenda - Raadplegen verstrekkingenvertaling.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario’s.

Geen gebruiks- en verbruiksperiode (scenario 1)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat opvragen verstrekkingenvertaling correct werkt. Het systeem toont de opgeleverde toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen.
Aantonen dat het systeem een verstrekkingvertaling zonder therapeutische gebruiksperiode én zonder logistieke verbruiksperiode correct verwerkt. Het systeem toont deze toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen zonder de genoemde perioden.

Scenario's

Scenario Beschrijving
1.1 Geen gebruiks- en verbruiksperiode.

Doseerschema's (scenario 2)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem doseerschema's correct verwerkt Het systeem toont de opgeleverde toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen, inclusief de juiste doseerschema's.
Aantonen dat het systeem verschillende varianten van vulling van therapeutische gebruiksperiode en logistieke verbruiksperiode correct verwerkt:
 • met één van beide gevuld
 • met beide gevuld

NB. Zonder beide zit in scenario 1.

Het systeem toont deze toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen met de juiste periode(n).
Aantonen dat het systeem magistrale recepten, maximale dosering en doseerinterval in uren/minuten correct verwerkt. Het systeem toont de toedieningsafspraak en medicatieverstrekking met de juiste gegevens.

Scenario's

Scenario Beschrijving
2.1 Het ontvangen en tonen van eenvoudige doseerschema’s
2.2 Het ontvangen en tonen van complexe doseerschema’s
2.3 Diverse gegevens.

Filters (scenario 3)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem filterparameters correct gebruikt. Query berichten met de juiste filterparameters.

Scenario's

Scenario Beschrijving
3.1a Geen filter.
3.1b Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90)
3.1c Filter op verstrekkingsperiode (alles vóór T-90)
3.1d Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90 tot en met T-30)
3.1e Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21)
3.1f Filter op gebruiksperiode (alles vóór T-21)
3.1g Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21 tot en met T-7))

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 1 februari 2019 Eerste versie
1.1 21 juni 2019 Hoofdstuk 3 – Filters verbeterd
1.2 26 september 2019 Kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving
1.3 4 maart 2021 Toevoegen scenarionummers in titel