Medicatieproces - kwalificatie - Verstrekkingenvertaling beschikbaarstellend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • verstrekkingenvertaling beschikbaarstellend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 en Medicatieproces 6.12 (verstrekkingen).
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in Addenda - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling.
 4. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in Transactie verstrekkingenvertaling met conversie specificaties (mapping).
 5. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak een dossier aan met de gegevens van de patiënt. De gegevens vindt u in Addenda - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling.
 2. Registreer de verstrekkingen voor de patiënt. De gegevens vindt u in Addenda - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling. Gebruik hiervoor de gegevens die in zowel de toedieningsafspraken als medicatieverstrekkingen staan.
 3. De kwalificatiesimulator stuurt een ‘raadplegen verstrekkingenvertaling’ bericht.
 4. Stuur automatisch een ‘beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling’ bericht met naar toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen vertaalde verstrekkingen voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens terug.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 • de technische uitgaande berichten

Gebruik hiervoor Aanleverformat - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario

Geen gebruiks- en verbruiksperiode (scenario 1)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat versturen verstrekkingenvertaling correct werkt. Het systeem verstuurt de verstrekkingenvertaling met toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen.
Aantonen dat het systeem een verstrekkingenvertaling zonder therapeutische gebruiksperiode én zonder logistieke verbruiksperiode correct verstuurt. Het systeem verstuurt de verstrekkingenvertaling met

deze toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen zonder de genoemde perioden.

Scenario's

Doel Verwacht resultaat
1.1 Geen gebruiks- en verbruiksperiode

Doseerschema's (scenario 2)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem doseerschema's correct verstuurt. Het systeem verstuurt de verstrekkingenvertaling met toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen, inclusief de juiste doseerschema's
Aantonen dat het systeem verschillende varianten van vulling van therapeutische gebruiksperiode en logistieke verbruiksperiode correct verstuurt:
 • met één van beide gevuld
 • met beide gevuld

NB. Zonder beide zit in scenario 1.

Het systeem verstuurt de verstrekkingenvertaling met deze toedieningsafspraken en medicatieverstrekkingen met de juiste periode(n).
Aantonen dat het systeem magistrale recepten, maximale dosering en doseerinterval in uren/minuten correct verstuurt. Het systeem verstuurt de verstrekkingenvertaling met de toedieningsafspraak en medicatieverstrekking met de juiste gegevens.

Scenario's

Scenario Beschrijving
2.1 Het versturen van eenvoudige doseerschema’s
2.2 Het versturen van complexe doseerschema’s
2.3 Maximale dosering, interval in uren, magistraal

Filters (scenario 3)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem filterparameters correct gebruikt. Berichten met de juiste filterparameters toegepast.

Scenario's

Scenario Beschrijving
3.1a Geen filter
3.1b Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90)
3.1c Filter op verstrekkingsperiode (alles vóór T-90)
3.1d Filter op verstrekkingsperiode (alles vanaf T-90 tot en met T-30)
3.1e Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21)
3.1f Filter op gebruiksperiode (alles vóór T-21)
3.1g Filter op gebruiksperiode (alles vanaf T-21 tot en met T-7)

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 1 februari 2019 Eerste versie
1.1 21 juni 2019 Hoofdstuk 3 – Filters verbeterd
1.2 26 september 2019 Kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving
1.3 4 maart 2021 Toevoegen scenarionummers in titel, tabel bij doseerschema's aangevuld met derde rij