Functioneel Ontwerp NAAM_INFORMATIESTANDAARD vVERSIE_INFORMATIESTANDAARD

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard (NAAM_INFORMATIESTANDAARD (AFKORTING_INFORMATIESTANDAARD).

ALGEMENE BESCHRIJVING

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

BESCHRIJVING RICHTLIJN

Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.


Use Case(s)

NAAM USE CASE 1

Procesbeschrijving

PROCESBESCHRIJVING

Bedrijfsrollen

In het NAAM FUNCTIONEEL ONTWERP worden een AANTALtal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de BEDRIJFSROL 1 en de BEDRIJFSROL 2.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

...

Systemen & Systeemrollen

Zowel de BEDRIJFROL 1 als de BEDRIJFSROL 2 maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk een SYSTEEMNAAM (AFKORTING SYSTEEM NAAM) en een SYSTEEMNAAM (AFKORTING SYSTEEM NAAM). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.


Het AFKORTING SYSTEEM NAAM vervult AANTAL SYSTEEMROLLEN systeemrollen, namelijk:


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


Het AFKORTING SYSTEEM NAAM vervult AANTAL SYSTEEMROLLEN systeemrollen, namelijk:


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen. In ART-DECOR zijn de ART-DECORPREFIX -#tab2 systeemrollen nader gedefinieerd.

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de NAAM USE CASE 1.

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING

Afbeelding NR: BESCHRIJVING AFBEELDING


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het [LINK_NAAR_SCENARIO_BEHOREND_BIJ_USE_CASE] in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
ART-DECORPREFIX -?id=SCENARIO_ID NAAM_SCENARIO ART-DECORPREFIX -?id=LINK_TRANSACTIEGROEP NAAM_TRANSACTIEGROEP ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE
ART-DECORPREFIX -?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.70.4.2 Beschikbaarstellen PS
ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIEGROEP NAAM_TRANSACTIEGROEP ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE
ART-DECORPREFIX -?id= LINK_TRANSACTIE NAAM_TRANSACTIE

Tabel NR: Referenties naar ART-DECOR


Aanwijzingen / eisen voor functionaliteit van systemen (optioneel)

BESCHRIJVING AANWIJZINGEN EN EISEN VOOR FUNCTIONALITEIT VAN SYSTEMEN

Verantwoordelijkheid voor informatie (optioneel)

BESCHRIJVING VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR INFORMATIE


Afschermen van gegevens (optioneel)

BESCHRIJVING AF TE SCHERMEN GEGEVENS


Infrastructuur (optioneel)

BESCHRIJVING INFRASTRUCTUUR


Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Tabel NR: Referenties

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Tabel NR: Paginahistorie