Testpagina voor Marc

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Inleiding

Inleiding

De tekst van de Inleidng

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

"Tekst over de voorwaarden"

Beschikbaarstellen basisgegevens langdurige Zorg

Beschrijving

tekst

Opsommingen

Het lijstje bestaat uit:

  • Het eerste ding
  • Het tweede ding

Maar je kunt ze ook nummeren:

  1. Het eerste ding
  2. Het tweede ding
Hyperlinks naar niet-wiki
[1]

MedMij Catalogus

https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg

Brandweerauto

Hyperlinks naar wiki

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Landingspagina_MedMij

Boterbloem

Voorbeeld van een tabel

[link=#Voorbeeld_van_een_tabel Voorbeeld van een tabel]

Voorbeeld van een tabel

tekst

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan beschikbaarstellen metgebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast Zorg bekend zijn (scenario 1.2) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens Langdurige Zorg, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd zijn (scenario 1.3) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform Basisgegevens Langdurige Zorg specificatie geïmplementeerd is.

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt) GEBRUIK ENKELE QUOTEJES

Scenario 1.1: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 zoals beschreven op de wiki-pagina: [Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.1] Scenario 1.2: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2 (geen zorginhoudelijke gegevens) zoals beschreven op de wiki-pagina: Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.2 -- voorlopig buiten scope -- Scenario 1.3: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 (beperkt aantal secties gevuld, focus op niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals beschreven op de wiki-pagina: Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.3 Indien de XIS een volledige implementatie van de BgLZ heeft is dit scenario gelijk aan 1.1.

Hier komt een plaatje

Use case diagram raadplegen BgLZ


Inhoudelijke gegevens scenario's [BGZ BESCHIKBAAR STELLEN]

Scenario 1.1

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem BgZ beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en Zibs in BgZ 2017.

Demografie en identificatie

Patiënt Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Patiënt.Naamgegevens
Voornamen Johan
Initialen J
Roepnaam Johan
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Patiënt.Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Helleman
Patiënt.Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Patiënt.Contactgegevens
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
EmailAdres XXX_Helleman@hotmail.com
Identificatienummer 999911120
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Man
MeerlingIndicator 0
OverlijdensIndicator 0
BurgerlijkeStaat
BurgerlijkeStaat Gehuwd


Financiële informatie

Betaler Inhoudelijke gegevens Persoon 1
BetalerNaam XXX_Helleman
BankNaam ING
Bankcode INGBNL2A
Rekeningnummer NL85INGB0001234567
Verzekering
BeginDatumTijd 1-1-2018
EindDatumTijd 31-1-2019
Verzekeringssoort Basis verzekerd
IdentificatieNummer 3332
OrganisatieNaam Menzis Zorgverzekeraar N.V.
VerzekerdeNummer 12345678
Adresgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens BgZ sectie 1
Contactgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens BgZ sectie 1

Behandelrestricties

BehandelAanwijzing Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Geverifieerd 1
GeverifieerdBij Patiënt
VerificatieDatum 9-4-2018
Behandeling Kunstmatige beademing
BehandelingToegestaan Ja, maar met beperkingen
Beperkingen Eerst overleg met echtgenote
BeginDatum 9-4-2018
EindDatum
Toelichting
Wilsverklaring
WilsverklaringType Niet reanimeren verklaring
WilsverklaringDatum 9-4-2018
Aandoening ALS
WilsverklaringDocument
Toelichting Niet-reanimerenpenning
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactgegevens contactpersoon BgZ sectie 4

Contactpersonen

Contactpersoon Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Voornamen Jannie
Initialen J.P.M.
Roepnaam -
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
Voorvoegsels van
Achternaam Putten
VoorvoegselsPartner -
AchternaamPartner XXX_Helleman
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter -
Huisnummertoevoeging -
AanduidingBijNummer -
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente -
Land Nederland
AdditioneleInformatie -
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
EmailAdres XXX_Helleman@hotmail.com
Rol Eerste relatie/contactpersoon
Relatie Echtgenote

Functionele status

FunctioneleOfMentaleStatus Inhoudelijke gegevens Persoon 1
StatusNaam Zich wassen
StatusWaarde Moeite met wassen
StatusDatum 2001
Toelichting -
MedischHulpmiddel -

Klachten en diagnoses

Let op: er wordt hier één probleem specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties zijn meerdere verwijzingen opgenomen die als ‘FHIR condition resources’ beschikbaar gesteld worden. Bijvoorbeeld onder sectie 8. Waarschuwingen.


Probleem Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProbleemAnatomischeLocatie Pols
ProbleemLateraliteit Rechts
ProbleemType Diagnose
ProbleemNaam Polsfractuur
ProbleemBeginDatum 2001
ProbleemEindDatum
ProbleemStatus Niet actueel
VerificatieStatus Onbekend
Toelichting Gevallen op kunstijsbaan.

Sociale anamnese

Woonsituatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
WoningType Eengezinswoning
Datum 30-06-2016
DrugsGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
StartDatum 1981
StopDatum 1983
Hoeveelheid 3x per jaar
Toelichting Op feestjes en in uitgaanscircuit.
DrugsOfGeneesmiddelSoort Amfetamine, speed
DrugsGebruikStatus heeft in het verleden drugs gebruikt
Toedieningsweg nasaal (snuiven)
AlcoholGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Toelichting
AlcoholGebruikStatus Drinkt alcohol
StartDatum 1980
StopDatum
Hoeveelheid 4 glazen per week
TabakGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Toelichting
SoortTabakGebruik Rookt sigaretten
TabakGebruikStatus Ex-roker
StartDatum 1980
StopDatum 1983
Hoeveelheid 2 pakjes per week
PackYears 1
Voedingsadvies Inhoudelijke gegevens Persoon 1
DieetType Energie verrijkt
Consistentie Dikvloeibaar
Toelichting -

Waarschuwingen

Let op: er wordt hier één waarschuwing specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties zijn meerdere verwijzingen opgenomen die als ‘FHIR condition resources’ beschikbaar gesteld worden.

Alert Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProbleemNaam -
AlertNaam Drager MRSA
BeginDatumTijd 1-6-2010
AlertType Waarschuwing

Allergieën

AllergieIntolerantie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
VeroorzakendeStof Bijengif
AllergieCategorie Stof of product
AllergieStatus Actief
BeginDatumTijd 8-11-2008
MateVanKritiekZijn Ernstig
LaatsteReactieDatumTijd 15-11-2009
Toelichting
Reactie
Symptoom Misselijk en braken
SpecifiekeStof
ReactieBeschrijving
Ernst Ernstig
WijzeVanBlootstelling
ReactieTijdstip

Medicatie

MedicatieAfspraak Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 875452574
Afspraakdatum 14-8-2016, om 16:30
RedenMedicatieafspraak Starten medicamenteuze behandeling
Gebruiksperiode
Ingangsdatum 15-8-2016
Duur 30 dagen
FarmaceutischProduct Metoclopramide zetpil 10mg, PRK 6920
Voorschrijver Huisarts Peter van Pulver, Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
GebruiksInstructie
Omschrijving Gedurende 30 dagen, zo nodig 1 maal per dag 1 stuk, rectaal
Toedieningsweg Rectaal (code 12)
Doseerinstructie Zo nodig 1 maal per dag 1 stuk


Toedieningsafspraak Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 13610554
ToedieningsafspraakDatumTijd 1-6-2018, om 12:25
RedenAfspraak
Geneesmiddel PRIMPERAN ZETPIL 20MG, HPK 229709
Verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
GebruiksInstructie
Omschrijving Vanaf 1-6-2018, gedurende 30 dagen, zo nodig 1 maal per dag 1 stuk, rectaal
ToedieningsWeg Rectaal (code 12)
Doseerinstructie Zo nodig 1 maal per dag 1 stuk


MedicatieGebruik2 Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 123457000000
Registratiedatum 16-8-2018
GebruikIndicator Ja
VolgensAfspraakIndicator Ja
Gebruiksperiode
Ingangsdatum 28-6-2018
Einddatum
GebruiksDuur 3 weken
Gebruiksproduct Zestril tablet 10mg, HPK 615560
Voorschrijver Huisarts Peter van Pulver, Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Gebruiksinstructie
Omschrijving 1 maal per dag 1 tablet, oraal
ToedieningsWeg Oraal
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 tablet
Informatiebron Patiënt

Medische hulpmiddelen

Let op: er wordt hier één medisch hulpmiddel specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties, zoals sectie 15 Verrichtingen, kunnen verwijzingen opgenomen zijn die als ‘FHIR device resources’ beschikbaargesteld worden.

MedischeHulpmiddel Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Product
ProductID -
ProductType Gehoorapparaat
ProductOmschrijving -
BeginDatum 2007
Indicatie
ProbleemNaam Presbyacusis
Toelichting Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)
AnatomischeLocatie Oor
Lateraliteit Rechts
Locatie
Zorgaanbieder.Organisatienaam Test Medisch Centrum

Vaccinaties

Vaccinatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProductCode Hepatitis A vaccin
Dosis -
VaccinatieDatum 5-3-1999
GewensteDatumHervaccinatie -
Toediener
Zorgverlener.Achternaam Spuijter
Toelichting Bezoek aan Guatemala.

Vitale functies

Bloeddruk Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Meetmethode Niet-invasief
ManchetType Groot
MeetLocatie Linker bovenarm
DiastolischEindpunt -
SystolischeBloeddruk 108 mmHg
DiastolischeBloeddruk 56 mmHg
GemiddeldeBloeddruk -
BloeddrukDatumTijd 7-2-2013 08:53
Toelichting -
Houding Zittende positie
Uitvoerder G.Z.M. de Wit
Lichaamsgewicht Inhoudelijke gegevens Persoon 1
GewichtWaarde 72 kg
Toelichting -
GewichtDatumTijd 8-2-2013
Kleding Lichte kleding/ondergoed
Uitvoerder G.Z.M. de Wit
Lichaamslengte Inhoudelijke gegevens Persoon 1
LengteWaarde 183 cm
LengteDatumTijd 8-2-2013 06:43
Toelichting Met schoenen aan
Positie Staande positie
Uitvoerder G.Z.M. de Wit

Uitslagen

LaboratoriumUitslag Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ResultaatType Klinische chemie
TestCode Chloride
TestDatumTijd 23-5-2012 12:00
TestUitslag 109 mmol/l
TestUitslagStatus Definitief
ReferentieBovengrens 108 mmol/l
ReferentieOndergrens 99 mmol/l
InterpretatieVlaggen Boven referentie-waarde
Monster
Monstermateriaal Bloed
AfnameDatumTijd 23-5-2012 08:08

Verrichtingen

Verrichting Inhoudelijke gegevens Persoon 1
VerrichtingStartDatum 5-6-2012
VerrichtingEindDatum
VerrichtingAnatomischeLocatie Knie
VerrichtingLateraliteit Links
VerrichtingType Knie - prothese implantatie gewricht
VerrichtingMethode
Indicatie
ProbleemNaam Artrose
Toelichting Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.
MedischHulpmiddel
ProductType Orthopedic surgical implants
ProductID (01)05050474530799

(17)160131 (21)1148130801

Toelichting Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm
Locatie
OrganisatieNaam UMCG
Uitvoerder
Specialisme Orthopedie
Aanvrager
Zorgverlener

Contacten

Contact Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ContactType Klinisch
BeginDatumTijd 16-8-2012
EindDatumTijd 19-8-2012
ContactMet
ZorgverlenerNaam G.Z.M. de Wit
Locatie
OrganisatieNaam UMCG
RedenContact
ProbleemNaam Fractuur van onderste extremiteit
Verrichting
VerrichtingType Chirurgische reductie van fractuur

Zorgplan

Van de betreffende Zib OverdrachtGeplandeZorgActiviteit, volgen hieronder instantiaties met verschillend OrderType.

OverdrachtGeplandeZorgActiviteit Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Verrichting
OrderStatus Order geplaatst
BeginDatum 12-3-2013
EindDatum
OrderOverige
Verrichting
VerrichtingType Biopt huid
Indicatie
ProbleemNaam Naevus wang
Locatie
OrganisatieNaam Test Medisch Centrum


Vaccinatie
OrderStatus Aangevraagd
BeginDatum 2018
EindDatum
OrderOverige
Vaccinatie
ProductCode Hepatitis A vaccin
Toelichting Bezoek aan Guatemala.


Afspraak
OrderStatus In afwachting van uitvoering
BeginDatum 12 juli 2018 11:30 uur
EindDatum 12 juli 2018 11:40 uur
OrderOverige
Afspraak
ContactType Poliklinisch
ContactOnderwerp Fysiotherapie Controle afspraak
OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
OrganisatieLocatie West vleugel


Medisch hulpmiddel
OrderStatus Aangevraagd
BeginDatum 2018
EindDatum
OrderOverige
Medisch hulpmiddel
ProductID (01)05050474530799

(17)220131 (21)0123456789

ProductType Gehoorapparaat
ProductOmschrijving -
BeginDatum 2018

Zorgverleners

Zorgverlener Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Achternaam Vaste Huisarts 1
Specialisme 0100
Zorgverlener.Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgverlener.Contactgegevens
Telefoonnummer +31434073576
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres huisarts@huisarts.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Zorgverlener.Zorgaanbieder
OrganisatieNaam Maatschap Vaste Huisarts
OrganisatieType Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)

Scenario 1.2

Persoon is in XIS slechts bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke BgZ-gegevens die ingevoerd en beschikbaargesteld kunnen worden. Met scenario 1.2 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn.

Demografie en identificatie

Patiënt Inhoudelijke gegevens Persoon 2
Voornamen Paul
Initialen P
Roepnaam Paul
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Patiënt.Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mesker
Patiënt.Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Patiënt.Contactgegevens
Telefoonnummer 06-23456789
TelecomType Mobiel telefoonnummer
Identificatienummer 999911284
Geboortedatum 1-8-1964
Geslacht Man
MeerlingIndicator 0
OverlijdensIndicator 0
BurgerlijkeStaat Inhoudelijke gegevens Persoon 2
BurgerlijkeStaat Geregistreerd partnerschap

Inhoudelijke gegevens scenario's [BGZ RAADPLEGEN]

Scenario 1.1

Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Helleman
Voornaam Johan
Voorletter(s) J
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 25-07-1964
Patient_ID XIS 1000000001


Scenario 1.2

Persoonsgegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Mesker
Voornaam Paul
Voorletter(s) P
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1002, 9999 ZZ, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 01-08-1964
Patient_ID XIS 1000000003


Scenario 1.3

In scenario 1.3 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.

Inhoudelijke gegevens [HUISARTSENGEGEVENS BESCHIKBAAR STELLEN]

Addendum 1. Persoonsgegevens

Een DVZA/HIS geeft persoonsgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
PatiëntIdentificatienummer 999911132
Voornaam Jacqueline
Initialen J.
Eigen naam XXX_Cevat
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
Telefoonnummer +31190531770
NummerSoort privé
EmailAdres j_cevat950@HUISARTS.nl
EmailSoort privé
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Vrouw

Addendum 2. Zorgverlener (huisarts)

Een DVZA/HIS geeft huisartsgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
Voornaam Vaste
Initialen V.
Naamgebruik
Voorvoegsels
Achternaam Huisarts 1
VoorvoegselsPartner
AchternaamPartner
Specialisme 01.015
Telefoonnummer +31434073576
NummerSoort werk
EmailAdres Huisarts 1@aesculaap.nl
EmailSoort werk
Geslacht Vrouw
Identificatie (UZI) UZI 1 (zoals 000001111)

Addendum 3. Zorgaanbieder (huisartsenpraktijk)

Een DVZA/HIS geeft praktijkgegevens zoals ze in het systeem staan. Minimaal worden onderstaande gegevens verwacht.


Item Data
OrganisatieNaam Aesculaap
OrganisatieType Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Identificatie systeem (URA) 00003333

Addendum 4. Episode

Startdatum Einddatum Datum Eerste contact Datum Laatste contact ICPC ICPC omschrijving Titel (eigen omschrijving) Attentie-vlag Ref. ID
T - 400 dgn - T-400 T-400 K78 Boezemfibrilleren/-fladderen Hartkloppingen -paroxysmaal boezemfibrilleren X Contact01
T - 300 dgn - - K70 Infectieziekte Hartvaatstelsel Endocarditis profylaxe ivm mitralis insufficiëntie
T - 200 dgn - T-160 T-160 R96 Astma Astma X ContactMMK
T - 120 dgn T-120 T-10 L86.01 HNP (thoracaal/lumbaal) Rughernia - Contact04, Contact05, Contact14, Contact15, Contact16, Contact17
T – 100 dgn T - 95 T-95 T-95 D02 Maagpijn Maagpijn X Contact07
T - 175 dgn T - 169 T-175 T-175 S04 Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis Zwelling bij kaak re - Contact08
T - 170 dgn - T-170 T-170 S74.01 Tinea Pedis Tinea Pedis - Contact09
T - 150 dgn - T-150 T-10 R21.01 Keelpijn Keelpijn - Contact06, Contact10, Contact11, Contact12, Contact13

Addendum 5. Journaal (contact, SOEP regels, resultaten van bepalingen, actuele medicatie)

Contact13 – T-10d – SE (R21.01)

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 10 dgn
Einddatum T - 10 dgn
Identificatie Contact13
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Geen keelpijn meer, maar wel even uitleg geven. Bleek ontsteking achter in de keel te zijn. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1

Contact17 – T-15d – SOE (L86.01) P

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 15 dgn
Einddatum T - 15 dgn
Identificatie Contact17
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Voelt zich beter, maar het is nog erg stijf UZI 1
O Cesar heeft positieve uitwerking. UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Nogmaals verwijzing Cesar UZI 1

Contact12 – T-50d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 50 dgn
Einddatum T - 50 dgn
Identificatie Contact12
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Meer dan een maand geleden ook geweest ivm keelpijn, echter vergeten te bellen over de uitslag. Nu toch weer pijn UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. Uitslag telling geen afwijking. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Bezoek brengen aan de tandarts, wellicht zit er daar iets. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 50 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,4 Cel

Contact16 – T-55d – OE (L86.01) P – M

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 55 dgn
Einddatum T - 55 dgn
Identificatie Contact16
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
O Op de CT scan duidelijke uitstulping van L02 UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Patiënt geïnformeerd, ziet het nog even aan. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 55 dgn 2283 CT-onderrug/lumbale wervelkolom Duidelijke uitstulping L02.

Contact15 – T-60d – SOE (L86.01) P

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 60 dgn
Einddatum T - 60 dgn
Identificatie Contact15
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Is inmiddels al bijna 3 maanden bezig en het wordt niet beter. Heeft nu ook last van uitstraling. UZI 1
O De klachten zijn helder, scherpe pijn, branderig gevoel in li been UZI 1
E HNP L86.01 UZI 1
P Scan laten maken, afspraak gepland. UZI 1

Contact14 – T-80d – SE (L03) P – V

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 80 dgn
Einddatum T - 80 dgn
Identificatie Contact14
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Nog steeds last. UZI 1
E Lage rugpijn L03 UZI 1
P Cesar of Mensendieck. Verwijzing aangemaakt UZI 1

Labresultaten

Test DatumTijd Naam Test-code Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatievlaggen Zorgverlener
T – 80 dgn Glucose nuchter, art/cap 3208 5,4 mmol/l 3,5 mmol/l 5,6 mmol/l N UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9803 T – 80 dgn 14 d PRK: 80349 KETOCONAZOL SHAMPOO 2W (2 maal per week) Cutaan UZI 1

Contact11 – T-90d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 90 dgn
Einddatum T - 90 dgn
Identificatie Contact11
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Weer terug de keelpijn, nu wel ziek en lichte verhoging UZI 1
O Geen koorts, Keel: lichte aanslag UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Kweek van aanslag keel UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 90 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,7 Cel

Labresultaten

Test DatumTijd Naam TestCode Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatie vlaggen Zorgverlener
T – 90 dgn Kweek keel 1334 Positief UZI 1

Contact07 – T-95d – SOE (D02) – V

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 95 dgn
Einddatum T - 95 dgn
Identificatie Contact07
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S In eerste instantie na warme eten enige uren pijn in bovenbuik. Niet misselijk, opboeren soms, opgeblazen gevoel. UZI 1
O Maagstreek gevoelig. Overig gb. UZI 1
E Maag/duodenum problemen? D02 UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9801 T – 95 dgn 5 d PRK: 43044
GPK: 96938
PANTOPRAZOL 40MG TABLET MSR 2D1T (2 maal daags 1 tablet, 1 uur voor de maaltijd) Oraal UZI 1

Contact05 – T-100d – SE (L03) P

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 100 dgn
Einddatum T - 100 dgn
Identificatie Contact05
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Nog steeds last. UZI 1
E Lage rugpijn L03 UZI 1
P Cesar of Mensendieck. UZI 1

Contact10 – T-115d – SOE (R21.01) P – M

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 115 dgn
Einddatum T - 115 dgn
Identificatie Contact10
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Ruim een maand geleden ook al, ging toen vanzelf weg. Had de afgelopen dagen wel lichte verhoging, iets boven de 38. UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Afwachten, zn. Medicatie is nog beschikbaar UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 115 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,3 Cel

Contact04 – T-120d – SE (L03) – V

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 120 dgn
Einddatum T - 120 dgn
Identificatie Contact04
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Pijn onderrug re, geen uitstraling of hoofdpijn. UZI 1
E lage rugpijn L03 UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
9795 T – 120 dgn PRK: 27278
GPK: 51004
IBUPROFEN 400MG TABLET 3D1T zn
(3 maal daags, 1 tablet, zo nodig)
Oraal UZI 1

Contact06 – T-150d – SOE (R21.01) P – M – V2

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 150 dgn
Einddatum T - 150 dgn
Identificatie Contact06
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Keelpijn, morgen feest. UZI 1
O Geen koorts, niet ziek. Keel:gb. UZI 1
E Keelpijn eci. R21.01 UZI 1
P Afwachten, zn. Pcm, tijdens feest paracod. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 150 dgn Temperatuur (oraal gemeten) (1915) 37,4 Cel

Medicatieafspraken

MBH-id Ingangs-datum Duur gebruik Code Medicijn Doseer-instructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
4234 T – 150 dgn 5 d HPK: 768901 PARACETAMOL TEVA TABLET 500MG 6D1T zn (6 maal daags, 1 tablet, zo nodig) Oraal UZI 1
2226 T – 150 dgn ZI: 13908138 PARACETAMOL/CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 500/10MG 6D1T zn (6 maal daags, 1 tablet, zo nodig) Oraal UZI 1

Contact MMK – T-160d – S (R02) OE (R96) P – V

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 160 dagen
Einddatum -
Identificatie ContactMMK
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Benauwd en hoesten tijdens en na sporten. Gebruikt reeds ICS. R02 UZI 1
O Pulm gb UZI 1
E astma R96 UZI 1
P Salbutamol half uur voor het sporten. UZI 1

Medicatieafspraken

MBH-id Ingangsdatum Duur gebruik Code Medicijn Doseerinstructie Toedienings-weg Voorschrijf-reden Voorschrijver
7776 T – 160 dgn GPK:
PRK: 43281
SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO AUTOH 2 inhalaties half uur voor het sporten Oraal UZI 1

Contact09 – T-170d – SOE (S74.01) P

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 170 dgn
Einddatum T - 170 dgn
Identificatie Contact09
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Jeuk tussen tenen, uitslag. UZI 1
O Rood, smettend. UZI 1
E Mycose. S74.01 UZI 1
P Heeft nog canesten via drogist; 2x daags gebruiken. UZI 1

Contact08 – T-175d – SOP

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 175 dgn
Einddatum T - 175 dgn
Identificatie Contact08
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Zwelling onder kaak re. bemerkt. UZI 1
O Onder mandibula re. glad weinig mobile zwelling, lijkt speekselkl. UZI 1
P Echo. UZI 1

Contact03 – T-360d – SP – M3

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 360 dgn
Einddatum T – 360 dgn
Identificatie Contact03
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC - S Geen klachten gehad. UZI 1
P Over paar weken RR thuis. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 360 dgn Systolische bloeddruk (1744) 188 mm[Hg]
T – 360 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 96 mm[Hg]
T – 360 dgn Polsfrequentie (1875) 104 p/min

Contact02 – T-380d – P – M3

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T – 380 dgn
Einddatum T – 380 dgn
Identificatie Contact02
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
P Na vakantie nogmaals. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T – 380 dgn Systolische bloeddruk (1744) 172 mm[Hg]
T – 380 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 87 mm[Hg]
T – 380 dgn Polsfrequentie (1875) 84 p/min

Contact01 – T-400d – SE (K78) P – M5

Algemene contactgegevens

Soort contact Consult
Startdatum T - 400 dgn
Einddatum T - 400 dgn
Identificatie Contact01
Identificatie inhoudsverantwoordelijke UZI 1
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1

Journaalregels

Type Tekst ICPC Zorgverlener
S Wakker geworden, maar vannacht hartkloppingen. Geen beklemdheid. Verder geen klachten UZI 1
E Ritmestoornis. K78 UZI 1
P Naar SEH. UZI 1

Metingen

Datum Omschrijving (Code) Uitslag (waarde, eenheid)
T - 400 dgn Systolische bloeddruk (1744) 184 mm[Hg]
T - 400 dgn Diastolische bloeddruk (1740) 93 mm[Hg]
T - 400 dgn Polsfrequentie (1875) 120 p/min
T - 400 dgn Polsritme (2102) irregulair (202)
T - 400 dgn Pols opmerkingen (2126) linker pols

Addendum 6. Medicatie-overgevoeligheid

Allergie intolerantie
Naam inhoudsverantwoordelijke Vaste Huisarts 1
VeroorzakendeStof PREDNISOLON CAPSULE 65MG FNA MR (code = '1112821' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
AllergieCategorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus Achterhaald (code = 'obsolete' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd T - 50 dagen
MateVanKritiekZijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Geldt alleen voor dit merk.
Reactie
Symptoom Toxische epidermale necrolyse (code = '23067006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof Prednisolon (code = '4170' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
ReactieBeschrijving Blaren op grote delen van de huid
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 50 dagen om 17:45:00 uur

Inhoudelijke gegevens [HUISARTSENGEGEVENS RAADPLEGEN]

Scenario 1.1

Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Cevat
Voornaam Jacqueline
Voorletter(s) J
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999 XX, Stitswerd
Geboortedatum 25-07-1964
Telefoonnummer +31190531770
NummerSoort Telefoonnummer thuis
EmailAdres j_cevat950@HUISARTS.nl
EmailSoort Privé e-mailadres

Scenario 1.2

In scenario 1.2 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.