Beheer van zibs - Terminologie experts

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Pool van terminologie experts

Contactpersoon: Pim Volkert (volkert@nictiz.nl)

Naam Contactgegevens (evt. organisatie)
Elze de Groot (lid terminologieteam Nictiz) Nictiz
Feikje Hielkema (lid terminologieteam Nictiz) Nictiz
Natasha Krul (lid terminologieteam Nictiz) Nictiz
Pim Volkert (coördinator terminologieteam Nictiz) Nictiz

Regels en afspraken voor (leden van) de pool van terminologie experts

  • Een terminologie expert zit vanuit de invalshoek van. Hij/zij heeft kennis van en/of ervaring met terminologie stelsels zoals SNOMED CT en LOINC, maar ook van classificaties zoals ICD-10.
  • Een terminologie expert kan geconsulteerd worden door de functioneel beheerder over een wijzigingsvoorstel. Dat kan ook de vorm krijgen dat de functioneel beheerder de terminologie expert uitnodigt om in een ad hoc werkgroep over zo’n wijzigingsvoorstel zitting te nemen. Het tijdsbeslag dat dit vraagt van de expert kan liggen tussen 5 minuten voor een relatief simpele consultatie tot een aantal uren/dagen per consultatie. In het laatste geval (substantiële tijdsbeslag) moeten van tevoren afspraken over gemaakt worden.
  • Een terminologie expert moet in staat zijn om zijn/haar achterban (collega-terminologie experts meestal) (in)formeel te consulteren over een wijzigingsverzoek.

N.B. Bovenstaande beschrijft de invulling van de terminologie expert rollen, zoals die per mei 2017 is gerealiseerd. Op verschillende expert gebieden is aanvulling noodzakelijk. Dit zal de komende tijd, in overleg met de leden van de Autorisatieraad verder vorm gegeven worden.