Transactie Acute Zorg Geven Zelfzorgadvies V1.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit materiaal is onderdeel van Acute zorg V1.0_Ontwerp_Huisarts_Acute_Zorg.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Transactie Acute Zorg Doorverwijzen

Beschrijving

De huisarts kan een patiënt doorverwijzen naar de SEH van een ziekenhuis indien spoedeisende hulp noodzakelijk is maar de patiënt zich zelfstandig of met hulp van derden naar de SEH kan begeven. De SEH kan de doorverwijzing accepteren of weigeren (indien bijvoorbeeld gesloten).

Actoren

 1. Huisarts
 2. Spoedeisende hulp

Interacties

 1. Verwijzing

Usecase

Precondities:

 • De patiënt is doorverwezen naar de SEH

Trigger: Huisarts ziet een patiënt die met ‘eigen vervoer’ naar SEH kan.

Basic flow:

 1. De huisarts selecteert de patiënt in zijn systeem.
 2. De huisarts stelt een verwijzing op.
 3. De huisarts selecteert de zorgaanbieder (SEH) in het Zorgaanbieder Adres Boek (ZAB) of een lokale lijst.
 4. De huisarts verstuurt verwijzing naar SEH.
 5. De SEH ontvangt de verwijzing.
 6. De SEH verstuurt een bevestiging van ontvangst met daarin de acceptatie of afwijzing.
 7. Huisarts ontvangt de bevestiging met daarin de acceptatie of afwijzing.

Alternatieve flow:

 • De huisarts ontvangt geen bevestiging van de SEH. De huisarts stuurt nogmaals de melding en/of neemt direct contact op met de SEH via een alternatief communicatiekanaal.

Postcondities:

 • De verwijzing is opgeslagen in het systeem van de huisarts.
 • De SEH is op de hoogte van de komst en de zorgvraag van de patiënt.