Transactie Acute Zorg Verlenen SEH V1.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_Acute_Zorg.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Opvragen Professionele Samenvatting

Profielbeschrijving

Komt nog

Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

-Opvragen MKA-PS

Meldkamer

Huisarts

-Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts

R

-Opvragen AMB-PS

Ambulance

Huisarts

-Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts

R

-Opvragen SEH-PS

Spoedeisende hulp

Huisarts

-Het opvragen van een professionele samenvatting bij de huisarts

R

Procesflow

Nog tekstje?

Sequence diagram

Geven zelfzorgadvies

Profielbeschrijving

Komt nog

Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

-Sturen AMB-rapportage (EHTP)

Rapportage-ontvanger

AMB rapportage verzender

-Het versturen van een Ambulancerapportage die voor de huisarts bestemd is

R

-Sturen SEH-rapportage

Rapportage-ontvanger

SEH rapportage verzender

-Het versturen van een SEHrapportage die voor de huisarts bestemd is

R

-Sturen MKA-rapportage

Rapportage-ontvanger

MKA rapportage verzender

-Het versturen van een Meldkamerrapportage die voor de huisarts bestemd is

R

Procesflow

Nog tekst??

Sequence diagram

Eerste hulp ter plaatse

Profielbeschrijving

Komt nog

Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

-Sturen AMB-rapportage

Ambulance

Huisarts

-Het sturen van de rapportage naar de huisarts

R

Procesflow

Nog tekst??

Sequence diagram

Verlenen SEH

Profielbeschrijving

Komt nog

Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

-Sturen SEH-rapportage

Spoedeisende hulp

Huisarts

-Het sturen van de rapportage naar de huisarts

R

Procesflow

Nog tekst??

Sequence diagram

Transacties

Waarschuwing:Titelweergave "Transactie Acute Zorg Opvragen PS V1.0" overschrijft eerdere titelweergave "Ontwerp Huisarts Acute Zorg V1.0".


Transactie Acute Zorg Opvragen PS

Beschrijving

Op verschillende momenten kunnen de Meldkamer, spoedeisende hulp of ambulance meer informatie nodig hebben over de patiënt. Ze kunnen de professionele samenvatting opvragen als ze dat noodzakelijk achten.

Actoren

 1. Rapportage-ontvanger
 2. AMB rapportage verzender
 3. SEH rapportage verzender
 4. MKA rapportage verzender

Interacties

 1. Sturen AMB-rapportage
 2. Sturen SEH-rapportage
 3. Sturen MKA-rapportage

Usecase

Precondities:

 • Er is een melding op de meldkamer binnengekomen en geregistreerd. Dit kan een spoedmelding zijn van de huisarts of via de telefoon.
 • Indien noodzakelijk en mogelijk is de PS MKA opgevraagd bij de vaste huisarts.

Trigger: De meldkamer heeft (indirect) contact met een patiënt en triage wijst uit dat kan worden volstaan met een zelfzorgadvies, ambulancevervoer is niet noodzakelijk.

Basic flow:

 1. De meldkamer registreert het zelfzorgadvies in het meldkamersysteem.
 2. De meldkamer selecteert de huisarts uit het zorgadresboek (ZAB) of een lokale lijst.
 3. De meldkamer stuurt de meldkamerrapportage naar de vaste huisarts.
 4. De huisarts ontvangt de meldkamerrapportage.

Alternatieve flow:

 • De huisarts van de patiënt is niet bekend: de rapportage kan niet verstuurd worden naar de huisarts.

Postcondities:

 • Het systeem van de huisarts heeft de meldkamerrapportage ontvangen en getoond op het scherm.

Waarschuwing:Titelweergave "Transactie Acute Zorg Geven Zelfzorgadvies V1.0" overschrijft eerdere titelweergave "Transactie Acute Zorg Opvragen PS V1.0".


Transactie Acute Zorg Geven Zelfzorgadvies

Beschrijving

Deze use-case ondersteunt het geven van een zelfzorgadvies door de Meldkamer op de MKA. Het zelfzorgadvies wordt (indien mogelijk) gerapporteerd aan de vaste huisarts van de patiënt. De Meldkamer kan de rapportage aanmelden op een index, dit is optioneel. Als het aangemeld wordt dan is het ook opvraagbaar.

Actoren

 1. Meldkamer
 2. Huisarts
 3. Ambulance
 4. Spoedeisende hulp

Interacties

 1. Opvragen MKA-PS
 2. Opvragen AMB-PS
 3. Opvragen SEH-PS

Usecase

Precondities:

 • De PS is aangemeld op een index.

Trigger: De betreffende zorgverlener heeft behoefte aan medische gegevens van een patiënt.

Basic flow:

 1. De meldkamer vraagt de professionele samenvatting voor de MKA op bij de huisarts indien noodzakelijk voor het geven van zelfzorgadvies aan de patiënt.
 2. Het systeem van de huisarts levert de gevraagde informatie op.
 3. De ambulance vraagt de professionele samenvatting voor de ambulance op bij de huisarts indien noodzakelijk voor het geven van EHTP aan de patiënt.
 4. Het systeem van de huisarts levert de gevraagde informatie op.
 5. De spoedeisende hulp vraagt de professionele samenvatting voor de spoedeisende hulp op bij de huisarts indien noodzakelijk voor het verlenen van zorg aan de patiënt.
 6. De huisarts levert de gevraagde informatie op.

Alternatieve flow:

 • geen?

Postcondities:

 • De meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp beschikt over de gevraagde informatie.

Waarschuwing:Titelweergave "Transactie Acute Zorg EHTP V1.0" overschrijft eerdere titelweergave "Transactie Acute Zorg Geven Zelfzorgadvies V1.0".


Transactie Acute Zorg EHTP

Beschrijving

Indien de ambulance besluit om de patiënt niet naar de SEH te vervoeren maar op locatie te behandelen, informeert de ambulance de vaste huisarts over de situatie/gegeven behandeling. (De vaste huisarts kan dit overnemen in zijn dossier en/of contact opnemen met de patiënt naar aanleiding van dit incident.). De ambulance kan de rapportage aanmelden op een index, dit is optioneel.Als het aangemeld wordt dan is het ook opvraagbaar.

Actoren

 1. Huisarts
 2. Ambulance

Interacties

 1. Sturen AMB-rapportage

Usecase

Precondities:

 • De ambulance heeft een ritopdracht ontvangen van de meldkamer.
 • Indien mogelijk en/of noodzakelijk heeft de ambulance de PS AMB opgevraagd bij de vaste huisarts.

Trigger: Bij aankomst van ambulance op de locatie van de patiënt blijkt vervoer naar SEH niet noodzakelijk.

Basic flow:

 1. De ambulance registreert de geboden EHTP.
 2. De ambulance selecteert de patiënt.
 3. De ambulance selecteert de vaste huisarts van de patiënt.
 4. Het systeem stuurt de ambulancerapportage (met daarin verwerkt het EHTP rapport) naar de huisarts.

Alternatieve flow:

 • Huisarts van de patiënt is niet bekend: de rapportage kan niet verstuurd worden.

Postcondities:

 • De huisarts heeft de ambulancerapportage ontvangen.

Waarschuwing:Titelweergave "Transactie Acute Zorg Verlenen SEH V1.0" overschrijft eerdere titelweergave "Transactie Acute Zorg EHTP V1.0".


Transactie Acute Zorg Verlenen SEH

Beschrijving

Na doorverwijzing door de huisarts meldt de patiënt zich op de SEH, of nadat de ambulance de patiënt heeft overgedragen aan de SEH neemt de SEH de hulpverlening over. Na behandeling op de SEH wordt de vaste huisarts op de hoogte gesteld van het incident en de behandeling door de SEH. Indien bij overdracht vanuit de ambulance het BSN van de patiënt nog niet bekend was, wordt dit aan de ambulance gerapporteerd.

Actoren

 1. Huisarts
 2. Spoedeisende hulp

Interacties

 1. Sturen SEH-rapportage

Usecase

Precondities:

 • Indien mogelijk en/of noodzakelijk is de PS SEH opgevraagd.

Trigger: De patiënt wordt binnengebracht of komt zelfstandig bij de SEH.

Basic flow:

 1. De SEH registreert gegevens m.b.t. de behandeling.
 2. De SEH selecteert de vaste huisarts van patiënt in de ZAB of een lokale lijst.
 3. De SEH verstuurt de rapportage naar de vaste huisarts.
 4. De vaste huisarts ontvangt de SEH rapportage.

Alternatieve flow:

 • Huisarts van patiënt is niet bekend: rapportage kan niet verstuurd worden.

Postcondities:

 • Indien de huisarts bekend is, is deze op de hoogte van de behandeling van de patiënt door de SEH.