iaz:V1.2 Ambulancerapportage (AMB → HA)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Ambulancerapportage (AMB → HA)

Deze use case correspondeert met bericht 13 van het overzicht in paragraaf 1.1.

Systemen & Systeemrollen

De ambulance en de huisarts maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Ambulancesysteem (AMBS) en Huisartseninformatiesysteem (HIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ambulancerapportage mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het AMBS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Sturend [AZP-AMS] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ambulancerapportage Ontvangend [AZP-AMO] Systeem.
Systeemrollen Ambulancerapportage AMBS.jpg Systeemrollen Ambulancerapportage HIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Ambulancerapportage

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Ambulancerapportage.

Use Case - Ambulancerapportage.jpg

Afbeelding: Ambulancerapportage

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Ambulancerapportage (AMB → HA).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen Publicatie
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Sturen Ambulancerapportage AZP-AMS AMBS Ambulance Release 2.1.0
Ambulancerapportage (AMB → HA) Ambulancerapportage (PUSH) Ontvangen Ambulancerapportage AZP-AMO HIS Huisarts Release 2.1.0

Tabel Ambulancerapportage