iaz:V1.2 Bevestiging (MKA → HA/HAP)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Bevestiging (MKA → HA/HAP)

Deze use case correspondeert met berichten 2 en 22 van het overzicht in paragraaf 1.1.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts, huisartsenpost als de meldkamer maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) en Meldkamersysteem (MKAS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de bevestiging mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Bevestiging Sturend [AZP-BES] Systeem.

Het HIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem.

Het HAPIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Bevestiging Ontvangend [AZP-BEO] Systeem.
Systeemrollen Bevestiging MKAS.jpg Systeemrollen Bevestiging HIS.jpg Systeemrollen Bevestiging HAPIS.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Bevestiging

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Bevestiging.

Use Case - Bevestiging.jpg

Afbeelding: Use Case Bevestiging

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Bevestiging (MKA → HA/HAP).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen Publicatie
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Sturen Bevestiging AZP-BES MKAS Meldkamer Release 1.5.0
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Ontvangen Bevestiging AZP-BEO HAPIS Huisartsenpost Release 1.5.0
Bevestiging (MKA → HA/HAP) Bevestiging (PUSH) Ontvangen Bevestiging AZP-BEO HIS Huisarts Release 1.5.0

Tabel Bevestiging