iaz:V1.2 Patiëntidentificatie (SEH → AMB)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Patiëntidentificatie (SEH → AMB)

Deze use case correspondeert met bericht 12 van het overzicht in paragraaf 1.1.

Systemen & Systeemrollen

De spoedeisende hulp (SEH) en de ambulance maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk SEH-systeem (ZIS) en Ambulancesysteem (AMBS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de patiëntidentificatie en de feedbackinformatie van de SEH naar de ambulancevoorziening mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het ZIS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Patiëntidentificatie Sturend [AZP-PAS] Systeem.

Het AMBS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Patiëntidentificatie Ontvangend [AZP-PAO] Systeem.
Systeemrollen Patientidentificatie ZIS.jpg Systeemrollen Patientidentificatie AMB.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Patiëntidentificatie

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Patiëntidentificatie.

Use Case - Patiëntidentificatie.jpg

Afbeelding: Use Case Patiëntidentificatie

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Patiëntidentificatie (SEH → AMB).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen Publicatie
Patiëntidentificatie (SEH → AMB) Patiëntidentificatie (PUSH) Sturen Patiëntidentificatie AZP-PAS ZIS SEH Release V2.4.0
Patiëntidentificatie (SEH → AMB) Patiëntidentificatie(PUSH) Ontvangen Patiëntidentificatie AZP-PAO AMBS Ambulance Release V2.4.0

Tabel Patiëntidentificatie