iaz:V1.2 Ritopdracht (MKA → AMB)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Ritopdracht (MKA → AMB)

Deze use case correspondeert met bericht 6 van het overzicht in paragraaf 1.1. Omdat de gegevensuitwisseling tussen de MKA en de AMB reeds door het veld zelf is georganiseerd en gestandaardiseerd, wordt deze niet verder uitgewerkt als scenario en transactie.

Systemen & Systeemrollen

De meldkamer en de ambulance maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Meldkamersysteem (MKAS) en Ambulancesysteem (AMBS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de ritopdracht mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het MKAS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ritopdracht Sturend [AZP-RIS] Systeem.

Het AMBS vervult de systeemrol:

  • Acute Zorg Proces - Ritopdracht Ontvangend [AZP-RIO] Systeem.
Systeemrollen Ritopdracht MKAS.jpg Systeemrollen Ritopdracht AMB.jpg

Afbeelding: Systeemrollen bij Ritopdracht

Transacties & Transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Ritopdracht.

Use Case - Ritopdracht.jpg

Afbeelding: Use Case Ritopdracht

In de bovenstaande afbeelding is zichtbaar dat sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg hebben. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen, die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in het scenario Ritopdracht (MKA → AMB).

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen Publicatie
Ritopdracht (MKA → AMB) Ritopdracht (PUSH) Sturen Ritopdracht AZP-RIS MKAS Meldkamer Niet in informatiestandaard. Bericht zit in domein van de ambulancezorg.
Ritopdracht (MKA → AMB) Ritopdracht (PUSH) Ontvangen Ritopdracht AZP-RIO AMBS Ambulance Niet in informatiestandaard. Bericht zit in domein van de ambulancezorg.

Tabel Ritopdracht