Elementen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_Toelichting_structuur_BDS_JGZ.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Elementen

De elementen zijn de gegevens die geregistreerd worden in een dossier. Voor elk van de elementen uit de BDS gelden de volgende bepalingen:

  • de datum waarop de waarde van het element geregistreerd is, moet worden vastgelegd;
  • de auteur van de registratie moet worden vastgelegd, zodat bekend is welke systeemgebruiker de gegevens heeft ingevoerd;
  • de bron van het gegeven moet geregistreerd worden op het niveau van de verantwoordelijke JGZ-organisatie (behorend bij de auteur);
  • de historie van elk element moet bewaard blijven. Voor de twee verschillende categoriën rubrieken gelden hier verschillende regels, zie paragraaf 2.1.10.

Alle elementen zijn required. Dat wil zeggen zeggen dat elk systeem ze moet ondersteunen, maar er niet per se een waarde hoeft te zijn. Dit betekent dat:

  • elk verzendend systeem in staat moet zijn om de volledige BDS te laten registreren (ook al hoeven bij verzending niet alle gegevens gevuld te zijn);
  • elk ontvangend systeem in staat moet zijn om de volledige BDS te verwerken in de eigen database (afhankelijk van wat de verzender gevuld heeft).