Transactie Adresseren berichten

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.3 Transacties.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Transactie Adresseren berichten

Usecase Adresseren van het bericht ‘versturen partijnummers’

Precondities:

 • Er is in het systeem een lokaal opgeslagen lijst van JGZ-organisaties en RIVM beschikbaar, die regelmatig geupdate wordt.

Trigger: Het bericht ‘versturen partijnummers’ is aangemaakt en moet verstuurd worden Basic flow:

 1. Het systeem selecteert alle JGZ-organisaties die vaccinaties uitvoeren (systeemrol vaccinatie-uitvoerend systeem) uit een lokaal opgeslagen lijst (op basis van systeemrol)
 2. Het systeem maakt een bericht voor elke JGZ-organisatie en adresseert deze met het adres van het systeem

Alternatieve flow:

 • Niet alle applicatie-ids staan niet in de lijst. Probeer eerst de lijst te updaten (zie scenario het updaten van de adressenlijst), als nog niet alle applicatie-ids in de lijst staan contact opnemen met systeembeheerder. De systeembeheerder kan contact opnemen met de beheerder van de lijst.

Postconditie:

 • Het bericht is geadresseerd aan de juiste organisaties

Usecase Adresseren van een pushbericht

Preconditie:

 • Er is in het systeem een lokaal opgeslagen lijst van JGZ-organisaties en RIVM beschikbaar, die regelmatig geupdate wordt.

Trigger: Er is een pushbericht aangemaakt, dat verstuurd moet worden Basic flow:

 1. De gebruiker selecteert de ontvanger uit een lijst met begrijpelijke organisatienamen
 2. Het systeem zoekt het adres van het systeem van de organisatie op in een lokaal opgeslagen lijst. Als de JGZ-organisatie meerdere systemen heeft, dan wordt het systeem dat gekwalificeerd is voor het betreffende berichttype geselecteerd.
 3. Het systeem adresseert het bericht met het adres van het systeem.

Alternatieve flow:

 • Applicatie-id staat niet in de lijst. Probeer eerst de lijst te updaten (zie scenario het updaten van de adressenlijst), als het applicatie-id er nog niet in staat contact opnemen met systeembeheerder. De systeembeheerder kan contact opnemen met de beheerder van de lijst.

Postconditie:

 • Het bericht is geadresseerd aan de juiste organisaties