jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ sturend 0 3

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

jgz:Vdraft JGZ_Dossieroverdrachtbericht_sturen_0_3

Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • JGZ beheeroverdracht systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. [waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties.]
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen


Op te leveren materialen

De op te leveren materialen zijn:

 1. schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's)

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

Doel en verwacht resultaat


Scenario's


Inhoudelijke gegevens


Gebruikersschermen