JGZ-4 Versturen partijnummers

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.9 Transacties.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Transactie Versturen partijnummers

Doel

Het versturen van de op dat moment geldige partijnummers van Praeventis naar het DDJGZ. Dit gebeurt elke dag.

Actoren
 • Voorraadcoordinator
 • Partijnummersontvanger
Interacties
 • Versturen Geldige Partijnummers
 • Ontvangstbevestiging

De inhoud en technische realisatie van de berichten is te vinden via deze link onder Rijksvaccinatieprogramma.

Usecase versturen partijnummers

Precondities:

 • De partijnummers staan in het systeem, klaar voor verzending.

Trigger:

 • Een instelling in Praeventis, elke nacht op een bepaalde tijd.

Basic flow:

 1. Praeventis verstuurt de geldige partijnummers (interactie verstuurPartijnummers) naar het DD JGZ;
 2. Het DD JGZ ontvangt de partijnummers en stuurt een ontvangstbevestiging terug;
 3. Praeventis ontvangt de ontvangstbevestiging;
 4. Het DD JGZ overschrijft de ontvangen partijnummers met de huidig bekende partijnummers, zodat de meest actuele verzending partijnummers gebruikt wordt bij de registratie van toegediende vaccinaties.

Alternatieve flows:

 • Het bericht komt niet aan, er komt een foutmelding terug, ontvangstbevestiging komt niet aan, of het bericht kan niet verstuurd worden door een bepaalde oorzaak.
  • Praeventis probeert het nog maximaal 3 keer met een interval van 10 minuten. Dit patroon wordt na een uur nog een keer herhaald. Als om 7:00 nog geen bericht met succes is verstuurd, wordt er door Praeventis automatisch een melding gestuurd naar de beheerder. De beheerder van Praeventis stelt de contactpersoon van de JGZ-organisatie op de hoogte.
 • Het DD-JGZ heeft om 7:00 nog geen geldige partijnummers binnen gekregen.
  • Het DD JGZ geeft aan dat er geen partijnummers zijn binnengekomen. De contactpersoon van JGZ neemt contact op met de beheerder van Praeventis.

Postcondities:

 • De geldige partijnummers zijn ontvangen en verwerkt door het DD JGZ. Een ontvangstbevestiging is ontvangen door Praeventis.