Medicatieproces 9 versie 3.0.0 - testgegevens - Antwoord voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Terug naar alle testscenario's

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de volgende systeemrollen:

  • Antwoord Voorstel Medicatieafspraak Ontvangend systeem (MP-VMS).

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

  1. De simulator verstuurt een ‘Voorstel medicatieafspraak’ bericht voor de patiënt genoemd bij inhoudelijke gegevens.
  2. Ontvang het ‘Antwoord Voorstel medicatieafspraak’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
  3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een ‘ontvangstbevestiging antwoord voorstel medicatieafspraak’ bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als antwoord voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor antwoord voorstel medicatieafspraak.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset: AVMA andere voorschrijver

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
AVMA andere voorschrijver Antwoord voorstel medicatieafspraak door andere voorschrijver MBH_300_chronisch MBH_300_chronisch_AVMA

4.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

4.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Antwoord
Identificatie MBH_300_chronisch_AVMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.3)
Antwoord datum T om 08:45 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver
Relatie voorstel gegevens
Identificatie MBH_300_chronisch_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Antwoord medicatieafspraak Nee, eerst afspraak (code = '103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.17')

4.2.2 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp


5 Scenarioset: AVMA n.a.v. VMA met lengte gewicht

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
AVMA lengte gewicht Antwoord voorstel medicatieafspraak MBH_300_start_eind MBH_300_start_eind_AVMA

5.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

5.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Antwoord
Identificatie MBH_300_start_eind_AVMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.3)
Antwoord datum T om 08:26 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver
Relatie voorstel gegevens
Identificatie MBH_300_start_eind_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Antwoord medicatieafspraak Ja, medicatieafspraak volgt (code = '101' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.17')

5.2.2 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp


6 Scenarioset: VMA nieuwe MBH

6.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
AVMA nieuwe MBH Antwoord voorstel medicatieafspraak voor nieuwe MBH Nieuw_voorstel_AVMA

6.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

6.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Antwoord
Identificatie Nieuw_voorstel_AVMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.3)
Antwoord datum T om 09:45 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver
Relatie voorstel gegevens
Identificatie Nieuw_voorstel_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Antwoord medicatieafspraak Nee, niet akkoord met voorstel (code = '102' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.17')

6.2.2 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp


7 Scenarioset: AVMA naar apotheker

7.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
AVMA voorstel door apotheker Antwoord voorstel medicatieafspraak naar apotheker MBH_300_start_duur MBH_300_start_duur_AVMA

7.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

7.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Antwoord
Identificatie MBH_300_start_duur_AVMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.3)
Antwoord datum T om 09:45 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Peter_van_Pulver
Relatie voorstel gegevens
Identificatie MBH_300_start_duur_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Antwoord medicatieafspraak Ja, medicatieafspraak volgt (code = '101' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.17')

7.2.2 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Peter_van_Pulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Pulver_en_Partners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp


8 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2023-03-02 publicatie

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens antwoord voorstel medicatieafspraak addendum.