Medicatieproces 9 versie 3.0.0 - testgegevens - Voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Terug naar alle testscenario's

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de volgende systeemrollen:

  • Voorstel Medicatieafspraak Ontvangend systeem (MP-VMO).

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

  1. De simulator verstuurt een ‘Voorstel medicatieafspraak’ bericht voor de patiënt genoemd bij inhoudelijke gegevens.
  2. Ontvang het ‘Voorstel medicatieafspraak’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.
  3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een ‘ontvangstbevestiging voorstel medicatieafspraak’ bericht.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als voorstel medicatieafspraak ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor voorstel medicatieafspraak.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenarioset: VMA andere voorschrijver

4.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
VMA andere voorschrijver Voorstel medicatieafspraak door andere voorschrijver MBH_300_chronisch MBH_300_chronisch_VMA

4.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

4.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_chronisch_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 08:00 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Marcha_van_Partners
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_chronisch
Toelichting verlaging dosis gewenst

4.2.2 Scenario - MBH_300_chronisch

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_chronisch
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, 1 maal per 2 dagen 1 stuk, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 stuk
MBH identificatie MBH_300_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

4.2.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Marcha_van_Partners
Zorgverlener identificatienummer 000001115 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Marcha van Partners
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder identificatienummer 00005111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Itis


5 Scenarioset: VMA lengte gewicht

5.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
VMA lengte gewicht Voorstel medicatieafspraak met lengte en gewicht MBH_300_start_eind MBH_300_start_eind_VMA

5.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

5.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_start_eind_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 07:10 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Marcha_van_Partners
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_start_eind
Toelichting verhoging dosis

5.2.2 Scenario - MBH_300_start_eind

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_start_eind
Gebruiksperiode Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen
Ingangsdatum T + 2 dagen
Einddatum T + 5 dagen
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 2 dagen, tot en met T + 5 dagen, 1 maal per 2 dagen 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 2 stuks
MBH identificatie MBH_300_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.2.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Marcha_van_Partners
Zorgverlener identificatienummer 000001115 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Marcha van Partners
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder Huisartsenpraktijk_Itis
Zorgaanbieder identificatienummer 00005111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Itis
Lichaamslengte
Lengte waarde 165 cm
Lengte datum tijd T om 07:05 uur
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 75 kg
Gewicht datum tijd T om 07:05 uur


6 Scenarioset: VMA nieuwe MBH

6.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
VMA nieuwe MBH Voorstel medicatieafspraak waarbij nieuwe MBH ontstaat Nieuw_voorstel_VMA

6.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

6.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie Nieuw_voorstel_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 08:45 uur
Auteur
Auteur is zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: Nieuw_voorstel
Toelichting voorstel om extra pijn medicatie te starten

6.2.2 Scenario -

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling Nieuw_voorstel
Gebruiksperiode Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 10 dagen
Ingangsdatum T + 1 dag
Einddatum T + 10 dagen
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 800MG TABLET MGA (code = '33154' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 800MG TABLET MGA (code = '85200' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 1 dag, tot en met T + 10 dagen, 1 maal per dag 1 à 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 à 2 stuks

6.2.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper


7 Scenarioset: VMA voorstel door apotheker

7.1 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id VMA id
VMA voorstel door apotheker Voorstel medicatieafspraak door apotheker MBH_300_start_duur MBH_300_start_duur_VMA

7.2 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

7.2.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_start_duur_VMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.2)
Voorstel datum T om 10:00 uur
Auteur
Auteur is zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_start_duur
Toelichting keerdosis 2 stuks wenselijk voor betere werking

7.2.2 Scenario - MBH_300_start_duur

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_start_duur
Gebruiksperiode Vanaf T + 1 dag, gedurende 2 weken
Ingangsdatum T + 1 dag
Gebruiksduur 2 weken
Geneesmiddel - primaire code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '26638' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code LISINOPRIL 10MG TABLET (code = '71587' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T + 1 dag, gedurende 2 weken, 1 maal per 2 dagen 1 à 2 stuks, Oraal
Toedieningsweg Oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen')
Doseerinstructie 1 maal per 2 dagen 1 à 2 stuks
MBH identificatie MBH_300_start_duur (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

7.2.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper


8 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2023-03-02 publicatie

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens voorstel medicatieafspraak addendum.