Medicatieproces 9 versie 3.0.0 - testgegevens - Voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Terug naar alle testscenario's

1 Inleiding

Dit document biedt de mogelijkheid voor het testen van de volgende systeemrollen:

  • Voorstel Verstrekkingsverzoek Ontvangend systeem (MP-VVO).

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in de documenthistorie.

Feedback en bevindingen op het testmateriaal? : validatie@medicatieoverdracht.nl

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

  1. De simulator verstuurt een ‘Voorstel verstrekkingsverzoek’ bericht voor de patiënt genoemd bij inhoudelijke gegevens.
  2. Ontvang het ‘Voorstel verstrekkingsverzoek’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm.

3 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

  1. Scenario’s
  2. Inhoudelijke gegevens

3.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De kolom 'beschrijving' geeft aan wat de testcase is en kan tevens aanvullende informatie en instructies bevatten.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

3.2 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als voorstel verstrekkingsverzoek ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor voorstel verstrekkingsverzoek.

3.3 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

3.4 Datum T

T is de datum die voor het testen wordt gebruikt. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die datum.
Gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum: in het testmateriaal wordt uitgegaan van de gehele dag T. Dit komt neer op ingangsdatum {00:00:00} tot en met einddatum {23:59:59}.

4 Scenario 1: apotheker is auteur

Scenario Beschrijving MBH id VVV id
Apotheker is auteur Voorstel verstrekkingsverzoek door apotheker MBH_300_start_eind MBH_300_start_eind_VVV_apotheker


4.1 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

4.2 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_start_eind_VVV_apotheker (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.2)
Voorstel datum T om 13:24 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Victor_de_Verstrekker
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_start_eind
Toelichting Te weinig voorraad voor het komende weekend

4.3 Scenario - MBH_300_start_eind

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_start_eind
Te verstrekken hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaar HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Relatie medicatieafspraak MBH_300_start_eind_MA
MBH identificatie MBH_300_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)

4.4 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Victor_de_Verstrekker
Zorgverlener identificatienummer 000001116 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Victor de Verstrekker
Specialisme Apothekers (code = '0200' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

5 Scenario 2: patiënt is auteur

Scenario Beschrijving MBH id VVV id
Patiënt is auteur Voorstel verstrekkingsverzoek door patiënt MBH_300_start_eind MBH_300_Voorstelgegevens_patient_is_auteur_VVV

5.1 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

5.2 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_Voorstelgegevens_patient_is_auteur_VVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.2)
Voorstel datum T om 13:24 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_start_eind
Toelichting Veel last van misselijkheid en ik heb onvoldoende voorraad

5.3 Scenario -

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_start_eind
Te verstrekken hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Relatie medicatieafspraak MBH_300_start_eind_MA

5.4 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

6 Scenario 3: zorgverlener is auteur

Scenario Beschrijving MBH id VVV id
Zorgverlener is auteur Voorstel verstrekkingsverzoek door zorgverlener MBH_300_start_eind MBH_300_start_eind_VVV

6.1 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

6.2 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_300_start_eind_VVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.2)
Voorstel datum T om 13:24 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Johan_van_Vliet
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_300_start_eind
Toelichting Te weinig voorraad voor het komende weekend

6.3 Scenario - MBH_300_start_eind

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_300_start_eind
Te verstrekken hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaar HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Relatie medicatieafspraak MBH_300_start_eind_MA
MBH identificatie MBH_300_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)

6.4 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Johan_van_Vliet
Zorgverlener identificatienummer 987654321 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Johan van Vliet
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Thuiszorg_Samen_Uit
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Zorgaanbieder Thuiszorg_Samen_Uit
Zorgaanbieder identificatienummer 87654321 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Thuiszorg Samen Uit7 Documenthistorie

Datum Omschrijving
2023-03-02 publicatie

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': testgegevens voorstel verstrekkingsverzoek addendum.