Medicatieproces 9 2.0.0: Voorbeelden doseringen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

1 Voorbeelden doseringen

Deze paragraaf bevat uitgewerkte voorbeelden voor het concept "Gebruiksinstructie" uit de dataset van de Informatiestandaard Medicatieproces 9. Deze uitwerking is bedoeld als illustratie van de mogelijkheden die deze structuur biedt. De voorbeelden zijn ontleend aan zowel ambulante als instellingsmedicatie en dus niet allemaal voor iedereen direct relevant.

Iedere paragraaf start met een tabel die, met behulp van de structuur in de dataset, het voorbeeld functioneel beschrijft. Dit volgt met een (uitklapbaar) voorbeeld in zowel HL7v3 CDA als HL7 FHIR. De FHIR-voorbeelden hebben alleen de resource MedicationRequest omdat het hier gaat om de dosageInstruction(s). Eventueel gerefereerde resources vanuit MedicationRequest (denk aan Patient, PractitionerRole, Organization, Medication) zijn hierbij bewust niet opgenomen.


1.1 Vast en zo nodig

1.1.1 4 maal daags 1, zo nodig 2 maal daags 1 extra

1.1.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-11-MA-11-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, 4 maal per dag 1 stuk en zo nodig 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk en zo nodig 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-11

1.1.1.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.1.3 in XML HL7 FHIR

1.1.2 4 à 6 maal per dag

1.1.2.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-12-MA-12-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, 4 à 6 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 4 à 6 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-12

1.1.2.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.2.3 in XML HL7 FHIR

1.1.3 4 à 6 maal per dag 1 à 2 stuks, max 6 stuks

1.1.3.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-13-MA-13-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, 4 à 6 maal per dag 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 4 à 6 maal per dag 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag
MBH identificatie MBH-13

1.1.3.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.3.3 in XML HL7 FHIR

1.1.4 4 maal per dag 1 à 2 stuks, max 6 stuks

1.1.4.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-14-MA-14-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, 4 maal per dag 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 à 2 stuks , maximaal 6 stuks per dag
MBH identificatie MBH-14

1.1.4.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.4.3 in XML HL7 FHIR

1.1.5 oxycodon: 4 maal per dag 1st, zo nodig 's nachts bij pijn 1 extra

1.1.5.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-15-MA-15-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel OXYCODON TABLET 10MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 17 sep 2020, 4 maal per dag 1 stuk en bij pijn 1 stuk 's nachts, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk en bij pijn 1 stuk 's nachts
MBH identificatie MBH-15

1.1.5.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.5.3 in XML HL7 FHIR

1.1.6 zo nodig 1 à 2 maal daags

1.1.6.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-16-MA-16-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, zo nodig 1 à 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie zo nodig 1 à 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-16

1.1.6.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.6.3 in XML HL7 FHIR

1.1.7 zo nodig tijd niet flexibel

1.1.7.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-17-MA-17-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 30 nov 2022, gedurende 4 dagen, zo nodig elke dag om 22:00 1 stuk - let op, tijden exact aanhouden, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie zo nodig elke dag om 22:00 1 stuk - let op, tijden exact aanhouden
MBH identificatie MBH-17

1.1.7.2 in XML HL7v3 CDA

1.1.7.3 in XML HL7 FHIR

1.2 Op en afbouw schemas

1.2.1 Afbouwschema met één PRK (diazepam), met één MA

1.2.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-21-MA-21-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DIAZEPAM TABLET 10MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 4 dagen, eerst gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00, 18:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00, 18:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 4 dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-21

1.2.1.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.1.3 in XML HL7 FHIR

1.2.2 Afbouw: doxycycline, met 1 MA

1.2.2.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-23-MA-23-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DOXYCYCLINE TABLET 100MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 16 jul 2018, gedurende 5 dagen, eerst gedurende 1 dag 1 maal per dag 2 stuks, dan gedurende 4 dagen 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 1 dag 1 maal per dag 2 stuks
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 4 dagen 1 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-23

1.2.2.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.2.3 in XML HL7 FHIR

1.2.3 Op- of afbouw: Diazepam in één medicatieafspraak

1.2.3.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-25-MA-25-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DIAZEPAM TABLET 5MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 25 okt 2016, gedurende 5 dagen, eerst gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00, 18:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 2 dagen elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00, 18:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 2 dagen elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 4 dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-25

1.2.3.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.3.3 in XML HL7 FHIR

1.2.4 Afbouw: doxycycline, met parallelle en opeenvolgende MBH's

1.2.4.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-26-MA-26-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DIAZEPAM TABLET 10MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 1 dag, elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-26
Medicatieafspraak met id: MBH-26-2-MA-26-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DIAZEPAM TABLET 5MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 1 dag, eerst gedurende 1 dag elke dag om 12:00 en 18:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 2 dagen elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk, dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 1 dag elke dag om 12:00 en 18:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 1 dag elke dag om 08:00, 12:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 2 dagen elke dag om 08:00 en 22:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 4 dan gedurende 1 dag elke dag om 22:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-26-2

1.2.4.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.4.3 in XML HL7 FHIR

1.2.5 Afbouw vaste tijden

1.2.5.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-27-MA-27-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel FUROSEMIDE TABLET 20MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 17 jul 2018, eerst gedurende 4 dagen elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 1 stuk, dan 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 4 dagen elke dag om 08:00, 14:00 en 20:00 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-27

1.2.5.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.5.3 in XML HL7 FHIR

1.2.6 Opbouw verschillende sterktes prednisolon

1.2.6.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-28-1-MA-28-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PREDNISOLON CAPSULE 10MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, gedurende 5 dagen, elke dag om 08:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-28-1
Medicatieafspraak met id: MBH-28-2-MA-28-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PREDNISOLON CAPSULE 15MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 29 okt 2016, gedurende 5 dagen, elke dag om 08:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-28-2
Medicatieafspraak met id: MBH-28-3-MA-28-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PREDNISOLON CAPSULE 20MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 3 nov 2016, gedurende 5 dagen, elke dag om 08:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-28-3
Medicatieafspraak met id: MBH-28-4-MA-28-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PREDNISOLON CAPSULE 25MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 8 nov 2016, gedurende 5 dagen, elke dag om 08:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-28-4
Medicatieafspraak met id: MBH-28-5-MA-28-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PREDNISOLON CAPSULE 30MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 13 nov 2016, elke dag om 08:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie elke dag om 08:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-28-5

1.2.6.2 in XML HL7v3 CDA

1.2.6.3 in XML HL7 FHIR

1.3 Een of meermalig

1.3.1 Eenmalig

1.3.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-31-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel DIAZEPAM TABLET 10MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 24 okt 2016, 1 keer, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 1 keer
MBH identificatie MBH-31

1.3.1.2 in XML HL7v3 CDA

1.3.1.3 in XML HL7 FHIR

1.4 Cyclisch

1.4.1 Cyclisch (anticonceptiepil)

1.4.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-41-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 25 sep 2019, cyclus van 28 dagen: steeds gedurende 21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie gedurende 21 dagen 1 maal per dag 1 stuk
Herhaalperiode cyclisch schema 28
MBH identificatie MBH-41

1.4.1.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.1.3 in XML HL7 FHIR

1.4.2 2 dagen 1dd 1stuk, dan 1 dag rust

1.4.2.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-42-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 30 dagen, cyclus van 3 dagen: steeds gedurende 2 dagen 1 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie gedurende 2 dagen 1 maal per dag 1 stuk
Herhaalperiode cyclisch schema 3
MBH identificatie MBH-42

1.4.2.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.2.3 in XML HL7 FHIR

1.4.3 complex cyclisch schema

1.4.3.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-43-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 dec 2020, gedurende 30 dagen, cyclus van 10 dagen: steeds eerst gedurende 3 dagen 3 maal per dag 1 stuk, dan gedurende 4 dagen pauze, dan gedurende 2 dagen 3 maal per dag 1 stuk, dan gedurende 1 dag pauze, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 3 dagen 3 maal per dag 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 4 dagen pauze
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 2 dagen 3 maal per dag 1 stuk
Doseerinstructie met volgnummer: 4 dan gedurende 1 dag pauze
Herhaalperiode cyclisch schema 10
MBH identificatie MBH-43

1.4.3.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.3.3 in XML HL7 FHIR

1.4.4 cyclisch met variabele keerdosis

1.4.4.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-44-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel Doxycycline tablet 100mg
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 dec 2020, cyclus van 10 dagen: steeds eerst gedurende 3 dagen 2 maal per dag 1 à 2 stuks, dan gedurende 2 dagen pauze, dan gedurende 5 dagen 3 maal per dag 1 à 3 stuks, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 3 dagen 2 maal per dag 1 à 2 stuks
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 2 dagen pauze
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 5 dagen 3 maal per dag 1 à 3 stuks
Herhaalperiode cyclisch schema 10
MBH identificatie MBH-44

1.4.4.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.4.3 in XML HL7 FHIR

1.4.5 cyclisch met toedientijden

1.4.5.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-45-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel Doxycycline tablet 100mg
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 dec 2020, gedurende 35 dagen, cyclus van 7 dagen: steeds gedurende 2 dagen elke dag om 07:00 5 stuks, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie gedurende 2 dagen elke dag om 07:00 5 stuks
Herhaalperiode cyclisch schema 7
MBH identificatie MBH-45

1.4.5.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.5.3 in XML HL7 FHIR

1.4.6 cyclisch met verschillende toedientijden

1.4.6.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-46-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel Doxycycline tablet 100mg
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 dec 2020, gedurende 30 dagen, cyclus van 10 dagen: steeds eerst gedurende 3 dagen elke dag om 07:00 1 stuk en elke dag om 17:00 2 stuks, dan gedurende 2 dagen pauze, dan gedurende 5 dagen elke dag om 07:00 1 stuk en elke dag om 15:00 2 stuks en elke dag om 22:00 3 stuks, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie met volgnummer: 1 eerst gedurende 3 dagen elke dag om 07:00 1 stuk en elke dag om 17:00 2 stuks
Doseerinstructie met volgnummer: 2 dan gedurende 2 dagen pauze
Doseerinstructie met volgnummer: 3 dan gedurende 5 dagen elke dag om 07:00 1 stuk en elke dag om 15:00 2 stuks en elke dag om 22:00 3 stuks
Herhaalperiode cyclisch schema 10
MBH identificatie MBH-46

1.4.6.2 in XML HL7v3 CDA

1.4.6.3 in XML HL7 FHIR

1.5 Weekdagen

1.5.1 op maandag, woensdag, vrijdag

1.5.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-51-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 14 dagen, op maandag, woensdag en vrijdag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie op maandag, woensdag en vrijdag 1 stuk
MBH identificatie MBH-51

1.5.1.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.1.3 in XML HL7 FHIR

1.5.2 op donderdag en zondag 2 maal daags

1.5.2.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-52-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 14 dagen, op donderdag en zondag 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie op donderdag en zondag 2 maal per dag 1 stuk
MBH identificatie MBH-52

1.5.2.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.2.3 in XML HL7 FHIR

1.5.3 op dinsdag 1 maal per 2 weken

1.5.3.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-53-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 14 dagen, op dinsdag 1 maal per 2 weken 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie op dinsdag 1 maal per 2 weken 1 stuk
MBH identificatie MBH-53

1.5.3.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.3.3 in XML HL7 FHIR

1.5.4 op maandag, woensdag, vrijdag om 9:00 en 17:00 uur

1.5.4.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-54-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 14 dagen, op maandag, woensdag en vrijdag om 09:00 en 17:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie op maandag, woensdag en vrijdag om 09:00 en 17:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-54

1.5.4.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.4.3 in XML HL7 FHIR

1.5.5 op woensdag en zondag 2 maal daags, dan een week rust, dit iedere twee weken herhalen

1.5.5.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-55-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 10 weken, cyclus van 14 dagen: steeds gedurende 1 week op woensdag en zondag 2 maal per dag 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie gedurende 1 week op woensdag en zondag 2 maal per dag 1 stuk
Herhaalperiode cyclisch schema 14
MBH identificatie MBH-55

1.5.5.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.5.3 in XML HL7 FHIR

1.5.6 op dinsdag en vrijdag om 11:00 en 16:00 uur, dit iedere twee weken herhalen

1.5.6.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-56-MA-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf 20 sep 2020, gedurende 8 weken, op dinsdag en vrijdag 1 maal per 2 weken om 11:00 en 16:00 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie op dinsdag en vrijdag 1 maal per 2 weken om 11:00 en 16:00 1 stuk
MBH identificatie MBH-56

1.5.6.2 in XML HL7v3 CDA

1.5.6.3 in XML HL7 FHIR

1.6 Overig

1.6.1 Dagdelen met 2 verschillende keerdosis

1.6.1.1 Medicatieafspraken

Medicatieafspraak met id: MBH-61-MA-61-1
Gegevenselement Waarde
Geneesmiddel PARACETAMOL TABLET 500MG
Gebruiksinstructie
Omschrijving 2 stuks 's ochtends en 1 stuk 's avonds, oraal
Toedieningsweg oraal
Doseerinstructie 2 stuks 's ochtends en 1 stuk 's avonds
MBH identificatie MBH-61

1.6.1.2 in XML HL7v3 CDA