vpk:V4.0 Kwalificatie Touchstone

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Introductie Touchstone

Om FHIR-implementaties van een informatiestandaard te beproeven en te kwalificeren is de Touchstone-simulatieomgeving beschikbaar. Dit is een online platform waarmee leveranciers zelf tests kunnen uitvoeren en validatieresultaten kunnen inzien. Nictiz stelt de hiervoor benodigde testscripts beschikbaar. Deze komen overeen met de functionele testscripts bij een informatiestandaard.

Algemene opmerkingen over het gebruik van de simulator:

 • De simulator is niet bedoeld voor loadtesten, maar voor inhoudelijke controles tegen informatiestandaarden;
 • Nictiz vraagt verantwoord gebruik van deze simulator, neem bij twijfel over gebruik contact op.

Testopzet client

Bij testen waar de FHIR-client het testobject is ziet de testopstelling er als volgt uit:

Touchstone client.jpg

De opzet is hier als volgt:

 • De client is het testobject van de leverancier.
 • Touchstone staat in het midden en stelt testen/testscripts, logging, validatie en overzicht beschikbaar.
 • Daarachter staat een FHIR-server (WildFHIR) met de FHIR-profielen en testberichten passend bij de testscripts.

Testopzet server

Bij testen waar de FHIR-server het testobject is ziet de testopstelling er als volgt uit:

Touchstone server.jpg

De opzet is hier als volgt:

 • Touchstone stelt testen/testscripts, logging, validatie en overzicht beschikbaar. Daarnaast is Touchstone ook een FHIR-client die interacties kan versturen volgens de testscripts.
 • De server is het testobject van de leverancier.


Touchstone-account

Account aanmaken

Leveranciers hebben een eigen bedrijfsaccount nodig voor hun organisatie op Touchstone. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar, waaronder een gratis abonnement. Deze optie (Open) biedt die alle mogelijkheden om te kunnen testen en kwalificeren, maar kent wel limieten, onder meer het aantal tests dat per dag kan worden uitgevoerd.

Voor het aanmaken van een organisatie op Touchstone kunnen de stappen op https://touchstone.aegis.net/touchstone/userguide/html/registration/index.html gevolgd worden. Let er op dat de "Name" van de organisatie het liefst herkenbaar moet zijn voor Nictiz en dat er niet bijvoorbeeld de naam van een onderontwikkelaar wordt ingevuld. Dit vereenvoudigt het aanmeldproces.

Let erop dat Touchstone standaard e-mailadressen en de organisatie van geregistreerde gebruikers toont. Individuele gebruikers kunnen dit in de instellingen van hun account aanpassen.

Join Org Group

Het bedrijfsaccount moet vervolgens toegang krijgen tot de Nictiz-materialen. Dit gaat door lid te worden van de relevant "Org Group(s)". De Touchstone-handleiding beschrijft hoe een verzoek hiervoor kan worden ingediend. Nictiz zal vervolgens het verzoek voor toetreding goedkeuren. Merk op dat hierbij goedkeuring van één van onze medewerkers nodig is en er dus korte tijd overheen kan gaan. Nadat goedkeuring is verleend dient de gebruiker, als deze nog is ingelogd, uit te loggen en opnieuw in te loggen.

 • Om toegang te krijgen tot pre-kwalificatietesten moet de Org Group "Nictiz-Testing" worden geselecteerd.
 • Om toegang te krijgen tot kwalificatietesten moet de Org Group "Nictiz-Certify" worden geselecteerd.

Bij het aanmaken dienen de volgende instellingen gebruikt te worden:

 • Specification: FHIR 3.0.2
 • Niet aanvinken: requires OAuth2. Voor testen en kwalificaties wordt er een fixed token gebruikt.
 • Can be viewed by: My organization groups
 • Can be executed against by: My organization groups
 • Supported profiles: maak de keuze tussen FHIR-server voor het verzendende XIS of FHIR-client voor het ontvangende XIS.

NB: als beide ondersteund wordt, is het aan te raden om daar twee losse Test Systems voor op te zetten.

De testmaterialen zijn te via de "Test Definitions"-link, in de map

 • FHIRSandbox
  • Nictiz
   • FHIR3-0-2-eOverdracht4.0
    • Test voor de pre-kwalificatiematerialen (indien toegankelijk). Op het moment is alleen scenario 1.1 beschikbaar.
    • Cert voor de kwalificatiematerialen (indien toegankelijk). Deze materialen zijn op het moment nog niet beschikbaar.

Binnen deze mappen zijn submappen met tests voor respectievelijk verzendende en ontvangende XIS'en. De bestanden in deze submappen komen overeen met de scenario's in de functionele testscripts.

Bij het testen van een verzendend XIS moet de volgende informatie worden gebruikt tijdens het starten van een test:

 • Origin: Het eigen Test System.
 • Destination: Kies hierbij voor "Nictiz – Nictiz WildFHIR V202001 - FHIR 3.0.2" (voor HTTP-verkeer) of "Nictiz – Nictiz WildFHIR MedMij V202001-TLS - FHIR 3.0.2" (voor HTTPS/TLS-verkeer).

NB: voor HTTPS/TLS wordt er gebruik gemaakt van Let's Encrypt certificaten.

Bij het testen van een ontvangend XIS moet de volgende informatie worden opgegeven:

 • Origin: AEGIS.net, Inc - TouchstoneFHIR.
 • Destination: Het eigen Test System.

Aandachtspunten

USER_KEY en ORG_KEY weghalen in tickets

Bij het aanmaken van een ticket over Touchstone is het vaak zinvol om een deel van de (request)code mee te sturen ter verheldering van het probleem. Als deze vraag op een openbaar platform wordt gesteld (bv. een openbaar BITS/Jira-project) is het van belang dat de USER_KEYs en ORG_KEYs in deze transactie worden verwijderd (voor het opslaan van de tekst!). Deze keys zijn namelijk gebruiker/organisatie-specifiek en mogen niet voor derden zichtbaar zijn. Mocht dit toch gebeuren, laat het ons dan direct weten in het ticket. Het ticket zal dan worden verwijderd, met evt. een nieuwe clone waar de keys niet instaan zodat de vraag wel behandeld kan worden.

Volgorde van tests

Het kwalificatiescript vraagt om een vaste volgorde voor het sturen van requests, waar de informatiestandaard mogelijk meer ruimte laat om dit ook in een andere volgorde te doorlopen. Het is daarom van belang om bij het uitvoeren van testen op de kwalificatiesimulator de interacties uit te voeren in dezelfde volgorde waarin ze worden gevraagd in de testscripts.

Ophalen van references

Antwoorden uit de kwalificatiesimulator bevatten soms references naar extra informatie. Een voorbeeld uit de BGZ: <reference value="Practitioner/medmij-bgz-practitioner-ts-02"/>

Deze references zijn los op te halen bij de kwalificatiesimulator, maar omdat er een bepaalde volgorde van interacties wordt gevraagd, kan het tussendoor ophalen van references ervoor zorgen dat een test faalt. We raden in dat geval aan om: De references pas op te halen als de test op de kwalificatiesimulator is afgelopen. Het ophalen van references zal er dan niet meer voor zorgen dat testen falen.

Indien dat niet mogelijk is:

Testen 2 keer uit te voeren:

 • De test één keer uit te voeren zonder het ophalen van references. Het doel hierbij is om aan te tonen dat de applicatie de juiste interacties kan versturen die worden gevraagd in het testscript.
 • De test een tweede keer uit te voeren, maar dan zonder dat hiervoor een testexecutie is gestart op de kwalificatiesimulator. Tijdens deze test kunnen dan wel alle references tussendoor worden opgehaald. Het doel van deze test is om aan te tonen dat de applicatie goed om kan goed met de inhoud verstuurd tijdens de test, inclusief de los op te halen references.

Infrastructuur

Bij het gebruik van Touchstone willen we de volgende punten onder de aandacht brengen:

 • Touchstone maakt geen gebruik van tweezijdige TLS-authenticatie.

Vragen over uitvoer van testscript

Indien er vragen zijn over uitgevoerde testen is het voor ons van belang om gericht te kunnen terugvinden welke interacties er uitgewisseld zijn. Bij contact hierover vragen wij daarom om (indien mogelijk) een testexecutie uit te voeren op de kwalificatiesimulator. Stuur bij vragen daarover altijd de link mee naar de uitgevoerde testexecutie uit de History op Touchstone.

Een voorbeeld in schermprints:

Klikken naar History in Touchstone:

Touchstone history.png

Ophalen van de link van de testexecutie uit de History:

Touchstone_history_link.png

De link van de testexecutie ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: https://touchstone.aegis.net/touchstone/execution?exec=201904050520537715673006


Variabele T datum

Test- en kwalificatiescenario's werken vaak met relatieve datums, bijvorbeeld "de afgelopen zes weken". Om dit te vertalen naar concrete datums tijdens het uitvoeren van een test wordt er in de functionele en technische testscripts gewerkt met een zogenaamde T-datum, bijvoorbeeld "T-400D" ofwel 400 dagen vóór de T-datum.

De T-datum is altijd de maandag van de week waarin getest wordt.

Bijvoorbeeld in 2022 is de T-datum in week 3 gelijk aan 17 januari 2022. Deze T-datum is in verschillende situaties relevant:

 • Wanneer er tijdens het starten van een test gevraagd wordt om een "variabele T", is dit de datum die gebruikt dient te worden.
 • Leveranciers die testgegevens in hun eigen systeem invoeren, dienen deze referentiedatum aan te houden om de concrete datums te berekenen.
 • Wanneer er datums in requests gebruikt worden, dienen deze berekend te worden ten opzichte van de T-datum.

Elke maandag wordt de Nictiz WildFHIR-server geschoond en opnieuw gevuld met testgegevens op basis van deze T-datum.

Tijdzones

In de FHIR-datatypes dateTime (indien uren en minuten worden gebruikt) en instant is het verplicht om een tijdzone in te vullen. De tijdzone kan daarom niet worden weglaten uit de testgegevens. Touchstone heeft helaas de beperking dat de Nederlandse tijdzone niet berekend kan worden aan de hand van de T-datum. De tijdzone die nu in onze testgegevens staat is daarom de Nederlandse tijdzone bij de eerste keer invullen van dit scenario met concrete datums. Dit komt niet per definitie overeen met de geldende tijdzone in Nederland voor de (in een testexecutie gebruikte, uiteindelijke) datum. In productie moet gerekend worden op een juiste tijdzone en het is dan ook juist om deze tijdzone gewoon te interpreteren, dit betekent dat de gegevens mogelijk soms een uur later of vroeger zijn dan in het addendum staat. Dit is geen reden voor afkeuren tijdens kwalificatie.