Lab:V2.0.2 Ontwerp Laboverdacht

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Labuitwisseling. Het proces voor het uitwisselen van labgegevens is in onderstaande afbeelding gevisualiseerd.

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

Figuur: Uitwisseling Labgegevens Proces

In dit proces maken verschillende bedrijfsrollen gebruik van informatiesystemen voor het ontvangen of versturen van labgegevens. Zo ontvangt een zorgverlener met de bedrijfsrol ‘Huisarts’  in zijn Huisartseninformatiesysteem (HIS) de labgegevens vanuit het laboratoriuminformatiesysteem (LIS).

Labonderzoek is essentieel in het zorgproces. Het wordt uitgevoerd voor verschillende doelen, zoals het vaststellen van ziekten en het bepalen van de juiste medicatiedosering. Om de laboratoriumresultaten snel en veilig bij de patiënt te krijgen moeten zorgverleners, laboratoria en onderzoekers eenduidig en op dezelfde wijze labgegevens registeren en uitwisselen. De informatiestandaard Labuitwisseling zorgt ervoor dat:

 • laboratoria onderling opdrachten en labresultaten kunnen uitwisselen (Lab2Lab);
 • onderzoekscentra direct labgegevens kunnen ontvangen van laboratoria (Lab2Publichealth);
 • apothekers en huisartsen direct elektronische de labresultaten van hun patiënt kunnen inzien (Lab2Zorg);
 • patiënten hun eigen labresultaten kunnen inzien (Lab2Patiënt).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, zorgorganisaties, laboratoria en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.
 • Patiënten

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn Uitwisseling laboratoriumgegevens beschrijft de processen en informatie uitwisseling in het laboratoriumdomein.

Het gaat hierbij om alle processen van het laboratoriumdomein opgesplitst in 4 onderdelen:

Lab2Zorg

 • Aanvraag van een zorgverlener en terugkoppeling van de resultaten
 • Het actief doorsturen van laboratoriumresultaten van de aanvrager naar een andere zorgverlener
 • Het beschikbaarstellen en raadplegen van laboratoriumresultaten

Lab2Lab

 • Uitbesteding van laboratoriumonderzoek van het ene lab naar het andere lab
 • Terugsturen van resultaten van uitbesteding van het ene lab naar het andere lab

Lab2PublicHealth

 • Het delen van specifieke laboratoriumresultaten voor surveillance en epidemiologisch onderzoek naar het RIVM.

Lab2Patiënt:

 • Het delen van laboratoriumgegevens middels een PGO tussen zorgverlener en patiënt.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

1.3.3 Eenheid van taal

Voor de eenheid van taal wordt de Nederlandse laboratorium codeset gebruikt. Deze is gebaseerd op Snomed CT, LOINC en UCUM voor eenduidige registratie en uitwisseling van labaanvragen en -resultaten. Met eenduidige laboratoriumgegevens begrijpen zorgverleners elkaar eerder en beter, waardoor patiënten sneller en veiliger de labresultaten krijgen. Het labcodeset wordt professioneel beheerd door Nictiz.

1.3.4 IHE-standaard

De informatieuitwisseling en workflow is gebaseerd op de Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) standaard.

1.3.5 HL7-standaard

De uitwisselenberichten zijn gebaseerd op de Health Level Seven (HL7) standaard.

1.4 Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Voor een beschrijving van het labuitwisselingsproces en de bedrijfsrollen behorende bij de use cases zie onderstaande links:

3 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
Gert Koelewijn Ontwerp laboverdracht 2.0.0 3 januari 2020 Informatiestandaard Labuitwisseling Nictiz
Gert Koelewijn Ontwerp laboverdracht 2.0.1 22 juli 2020 Informatiestandaard Labuitwisseling Nictiz
Sasja Beers Ontwerp laboverdracht 2.0.2 15 maart 2021 Informatiestandaard Labuitwisseling Nictiz

Referenties

4 Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
2.0.0 3 januari 2020 Het materiaal van Lab2lab is gewijzigd. Het materiaal van Lab2publichealth, Lab2patiënt en Lab2zorg is ongewijzigd.
2.0.1 22 juli 2020 Het functioneel ontwerp van Lab2zorg is gewijzigd. Het materiaal van Lab2publichealth, Lab2patiënt en Lab2lab is ongewijzigd.
2.0.2 15 maart 2021 Het functioneel ontwerp van Lab2patiënt is gewijzigd. Het materiaal van Lab2zorg, Lab2publichealth en Lab2lab is ongewijzigd.
2.0.2 8 december 2021 Link naar de richtlijn is gewijzigd van e-Lab naar Richtlijn uitwisseling laboratoriumgegevens (versie 2021).

Paginahistorie