Landingspagina BgZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Basisgegevensset zorg

De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

Zie ook: Basisgegevensset zorg

Zie ook: Informatiestandaarden BgZ

Op deze pagina staan verwijzingen naar de diverse standaarden rond de BgZ.

MedMij

Functioneel ontwerp BgZ

MedMij Functioneel Ontwerp BgZ

Technisch ontwerp BgZ

MedMij FHIR Implementation Guide BgZ

Medisch specialistische zorg

De informatiestandaard voor de uitwisseling tussen zorgverleners in de medisch specialistische zorg.

BgZ Medisch specialistische zorg