CIO 1.0 datamodel naar CIO 1.0 FHIR - beschikbaarstellen allergie intolerantie vertaling

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Naar Mapping architectuur

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe van de Contra-indicaties en Overgevoeligheden(CIO) versie 1.09 transactie: 'beschikbaarstellen allergieIntolerantieVertaling' te converteren naar de FHIR invulling hiervan. Het CIO 1.0 datamodel is gebaseerd op de volgende zorginformatiebouwstenen (zibs): Patiënt, AllergieIntolerantie, Zorgverlener, Zorgaanbieder, Contactpersoon. Het CIO-datamodel voegt soms extra dataset concepten toe aan zibs, zoals bijvoorbeeld de omschrijving.

De corresponderende FHIR-profielen bevatten de informatie uit de zibs én de toegevoegde concepten van het CIO-datamodel. Het specifieke FHIR-profiel voor AllergieIntolerantie voor deze transactie is zo klein mogelijk gemaakt: het bevat alleen de velden die ook gevuld kúnnen worden vanuit de 6.12 standaard.

Mapping issues

FHIR heeft - internationaal gezien - soms andere keuzes gemaakt dan gedaan is in de Nederlandse zorginformatiebouwstenen. De voor CIO speciaal gemaakte FHIR-profielen voorzien hierin.

Beschrijving mappings

De mappings van het CIO-datamodel naar de FHIR-profielen zijn te vinden in de daarvoor bestemde 'mappings' sectie in de FHIR profielen zelf. Een goede ingang om de juiste FHIR-profielen te vinden is via de ontwerp pagina, zie ook de schermafdruk hieronder.

Link naar technische FHIR profielen