MP-9 datamodel naar MP-9 FHIR - beschikbaarstellen medicatiegegevens

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Naar Mapping architectuur

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe van de Medicatieproces (MP) versie 9 transactie: 'beschikbaarstellen medicatiegegevens' te converteren naar de MP-9 FHIR invulling hiervan. Het MP-9 datamodel is gebaseerd op de volgende zorginformatiebouwstenen (zibs): Patiënt, Medicatieafspraak, Verstrekkingsverzoek, Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking, Medicatiegebruik en Medicatietoediening. Het MP-9 datamodel voegt context toe aan zibs, zoals bijvoorbeeld de medicamenteuze behandeling.

MP-9 FHIR bevat alle zibs én de toegevoegde context van het MP-9 datamodel.

Mapping issues

FHIR heeft - internationaal gezien - soms andere keuzes gemaakt dan gedaan is in de Nederlandse zorginformatiebouwstenen. De voor MP-9 speciaal gemaakte FHIR-profielen voorzien hierin. Toch zijn er een aantal issues geconstateerd. Deze zijn opgesomd in onderstaande tabel.

# Informatie / Functionaliteit Omschrijving
1 Gebruiksinstructie/omschrijving De gebruiksinstructie/omschrijving (item 9581) is gemapt op Dosage/text in FHIR. Deze bevindt zich in FHIR echter op een ander niveau met een andere kardinaliteit dan in de zib. In de zib is er één overkoepelende tekst voor alle doseerinstructies en niet 1 per doseerinstructie. Met de huidige mapping moet de omschrijving herhaald worden bij iedere doseerinstructie.
2 Gebruiksinstructie/aanvullende instructie De gebruiksinstructie/aanvullende instructie (item 19944) is gemapt op Dosage/additionalInstruction in FHIR. Deze bevindt zich in FHIR echter op een ander niveau met een andere kardinaliteit dan in de zib. In de zib is er één overkoepelende (set van) aanvullende instructies voor alle doseerinstructies en niet 1 per doseerinstructie. Met de huidige mapping moeten de aanvullende instructies herhaald worden bij iedere doseerinstructie in FHIR.

Beschrijving mappings

De mappings van het MP-9 datamodel naar de FHIR-profielen zijn te vinden in de daarvoor bestemde 'mappings' sectie in de FHIR profielen zelf. Een goede ingang om de juiste FHIR-profielen te vinden is via de ontwerp pagina, zie ook de schermafdruk hieronder.

Link naar technische FHIR profielen