Functioneel Ontwerp Huisartsgegevens 1.2.2

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Icoon Nictiz Cirkel Informatie Grafiet.svg

Deze versie van de informatiestandaard is per 1-7-2022 uitgefaseerd. Zie de MedMij-overzichtspagina voor de actuele versies van de MedMij-informatiestandaarden.

This version of this information standard has been deprecated as of 1-7-2022. Consult the MedMij overview page for the current versions of MedMij information standards.Huisartsgegevens
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De basis voor de inhoud van dit ontwerp is de "Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt". Op basis van deze richtlijn wordt de patiënt in staat gesteld gegevens van zijn huisartsdossier online op te vragen.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen Huisartsgegevens door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Online inzage door de patiënt in het elektronisch patiëntendossier bij de huisarts (H-EPD) heeft als doel om de zorg beter te maken. De patiënt krijgt door online inzage meer overzicht en is beter geïnformeerd. Hierdoor heeft de patiënt meer begrip van en regie over de eigen gezondheid en het stimuleert zelfzorg. Ook kan het de kwaliteit van het dossier helpen verhogen.

2.1.2 Domein

Huisartsgegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een huisartsgegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De gegevens zoals deze door de huisarts worden aangeboden voor online inzage aan de patiënt bestaan uit 10 secties (zie bijlage 1 van de richtlijn). Een aantal daarvan overlappen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een aantal daarvan zijn uniek voor het huisartsdossier. De richtlijn baseert zich op het HIS referentiemodel. Die richtlijn heeft geen relatie met de Zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor een aantal secties is deze relatie wel te leggen en voor een aantal ook niet (goed). De discrepanties zullen in de toekomst, in het Nictiz/NHG project "Huisartsoverdrachten", nog verder onderzocht en geslecht worden. Dit ontwerp Huisartsgegevens loopt daarop vooruit, omdat alle FHIR-profielen zich baseren op de zibs. Dit ontwerp en de technische uitwerking zal worden bijgewerkt, zodra de geharmoniseerde zorginformatiebouwstenen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting niet vóór 2019 plaatsvinden.

In de MedMij FHIR implementatiegids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In onderstaand overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

2.1.4.1 Raadplegen huisartsgegevens

De vraag wordt gesteld aan de huisarts of huisartsenpraktijk. Er zijn geen verdere parameters bekend. Zie de richtlijn voor de verdere context van de vraag naar de huisartsgegevens.

Dit betreft de filtermogelijkheden (parameters) in de vraag om huisartsgegevens.

2.1.4.2 Beschikbaar stellen huisartsgegevens

Zie voor de Informatie-elementen in huisartsgegevens de richtlijn.

Dit betreft de inhoud van de transactie met huisartsgegevens.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil huisartsgegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt huisartsgegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen huisartsgegevens

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

Activiteitendiagram Raadplegen huisartsgegevens

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u in de casus Roos Dalstra.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van de huisartsgegevens een rol speelt.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt huisartsgegevens beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van huisartsgegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de huisartsgegevens inzien en de zorgaanbieder stelt deze ook beschikbaar. Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een huisartsgegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.

2.1.6.2.2 Processtappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om de beschikbare huisartsgegevens bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de huisartsgegevens op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de huisartsgegevens in te zien.
2.1.6.2.3 Postconditie

De patiënt kan de huisartsgegevens inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de huisartsgegevens van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO HuisartsgegevensRaadplegend MM-1.2.2-HGR-FHIR Raadplegen huisartsgegevens bij zorgaanbieder
XIS HuisartsgegevensBeschikbaarstellend MM-1.2.2-HGB-FHIR Beschikbaarstellen huisartsgegevens aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componentendiagram

Componentendiagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Huisartsgegevens (PULL) Raadplegen huisartsgegevens MM-1.2.2-HGR-FHIR PGO Patiënt Huisartsgegevens in FHIR
Beschikbaarstellen huisartsgegevens MM-1.2.2-HGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Huisartsgegevens

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt 2017 https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-h-epd-door-patient of de directe link (PDF) NHG / Patiëntenfederatie
- HIS referentiemodel Publieksversie (Utrecht 2016) 2016 https://referentiemodel.nhg.org/inhoud/themas/publieksversie/published NHG

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 - Juni 2022 1.2.2 MM-3099 De standaarden binnen MedMij-publicatie 2019.01 zijn, op Medicatieproces 9.0.7 na, uitgefaseerd. Dit wordt vermeld op de relevante pagina's. Kwalificatiematerialen voor deze standaarden zijn gearchiveerd.
2019.01 - Maart 2022 1.2.0 MM-2983 Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
2019.01 - Mei 2021 1.1.21 MM-2124 In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
2019.01 - Maart 2021 1.1.19 MM-1796 Added a remark to ValueSet NHGTable14v7-ContactType about leading zeros.
2019.01 - Februari 2021 1.1.18 MM-1681 Comment supplemented on element Medication.ingredient in the profile HCIM PharmaceuticalProduct to clarify its use.
2019.01 - Mei 2020 1.1.15 MM-1117 In the gp-JournalEntry profile, adjusted the discriminator for Observation.component (type to pattern, path to code and fixedCodeableConcepts to patternCodeableConcepts). Changed fixedCodeableConcepts to fixed values on coding.system in component.valueCodeableConcept.
MM-1097 Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.
2019.01 - Maart 2020 1.1.11 MM-940 In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
MM-926 In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
2019.01 - Januari 2020 1.1.9 MM-492 Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
MM-467 Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
2019.01 - November 1.1.8 MM-655 Cardinality of Observation.subject in the gp-journalEntry profile has been changed from 0..1 to 1..1. In addition, this profile is now based on the nl-core-observation profile to ensure consistency.
MM-618 Changed faulty 'include:' to 'include=' in Search URL on TO for GP Data #8.
2019.01 - Oktober 1.1.7 MM-601 Search parameters op codesysteem moeten eindigen op |.
MM-530 Duiding toegevoegd bij het opvragen van contactverslagen ten aanzien van de samenstelregels voor Composition resources
MM-528 Parameter periodofuse is a required parameter for MedicationAgreements. Removed This may or may not be populated. If it is not, the Medicationagreement is assumed to be current.
2019.01 - September 1.1.6 MM-436 Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation.
MM-422 Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
2019.01 1.1.5
MM-308 List of StructureDefinitions has been updated to reflect profiles that are currently implementable. As not the whole guideline is implementable at this point in time as reflected in the List of Invocations, this makes the List of StructureDefinitions smaller than it was. The Corresponce section is thus no longer present and this solves the dead link.
MM-307 Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
MM-258 HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
MM-255 Extensies DateLastEncounter, DateFirstEncounter en EpisodeOfCareTitle toegevoegd aan nl-core-episodeofcare profiel.
1.1.4 MM-269 Huisartsgegevens: Discrepantie Technisch ontwerp en Kwalificatie
1.1.3 MM-251 Fout in voorbeeld sectie Treatment van Huisartsgegevens
1.1.1 MM-206 Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
1.1.0 MM-144 Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij zib FarmaceutischProduct.
MM-100 Mapping CBV naar SNOMED codes.
2018.06 1.0.0 MM-66 Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
MM-64 Koppelen van meetinstrument aan relevante profielen.
MM-51 Extend query for AllergyIntolerance with parameter code. This parameter allows querying specifically medication intolerances.