Inhoud Basisgegevens GGZ op basis van zibs release 2017

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


GGZ
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Toelichting

Deze pagina hoort bij het Functioneel Ontwerp Basisgegevens GGZ.

De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van reeds bestaande zorginformatiebouwstenen (zibs; publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn. Deze lijst komt voor een deel overeen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ), voor een deel ook niet. Zo wordt voor medicatiegegevens verwezen naar de reeds bestaande informatiestandaard Medicatieproces 9.0. Ook zijn er voor GGZ relevante gegevens die in de BgZ missen (bijv. juridische status en vrijheidsbeperkende maatregelen).

Waar mogelijk (overlappende zibs) en passend binnen de GGZ sector, is dezelfde indeling en inhoud van de BgZ overgenomen ter verdere ondersteuning van sector-overstijgende interoperabiliteit. Daarmee komen een aantal secties en onderdelen in onderstaande tabel direct overeen met de BgZ (zoals de sectie "Demografie en identificatie", "Financiële informatie", "Klachten en diagnoses"). Waar dit niet mogelijk en/of niet passend was, is een nieuwe indeling en inhoud voor de GGZ bepaald (zoals de nieuwe sectie "Middelengebruik" of aanvullende onderdelen in secties "Behandelrestricties" en "Sociale anamnese").

Inhoud

Sectie Onderdeel Inhoud Naam bijbehorende zib Versie zib Kardinaliteit zib
Demografie en identificatie Patiëntengegevens NAW gegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, overlijdensinformatie, contactgegevens van de patiënt Patiënt v3.1(2017NL) 1..1
Burgerlijke staat Laatst bekende burgerlijke staat BurgerlijkeStaat v3.0(2017NL) 0..1
Financiële informatie Verzekeringsgegevens De verzekeringsgegevens van de patiënt Betaler v3.1(2017NL) 0..1
Behandelrestricties Behandelaanwijzingen Bekende behandelaanwijzingen BehandelAanwijzing v3.1(2017NL) 0..*
Wilsverklaringen Bekende wilsverklaringen Wilsverklaring v3.1(2017NL) 0..*
Juridische status Bekende juridische status en/of vertegenwoordiging JuridischeStatus (uit VrijheidsbeperkendeMaatregelen) v3.1(2017NL) 0..*
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Contactpersonen Contactpersoon Eerste relatie/contactpersoon Contactpersoon v3.1(2017NL) 0..1
Functionele status Functionele/mentale status Bekende functionele/mentale statussen FunctioneleOfMentaleStatus v3.1(2017NL) 0..*
Klachten en diagnoses Problemen (incl. diagnoses) Bekende problemen van alle probleemtypen Probleem v4.1(2017NL) 0..*
Middelengebruik Drugsgebruik Bekend drugsgebruik Drugsgebruik v3.2(2017NL) 0..*
Alcoholgebruik Bekend alcoholgebruik Alcoholgebruik v3.1(2017NL) 0..*
Tabakgebruik Bekend tabakgebruik Tabakgebruik v3.1(2017NL) 0..*
Sociale anamnese Woonsituatie Laatst bekende woonsituatie Woonsituatie v3.1(2017NL) 0..1
Gezinssituatie Bekende gezinssituaties Gezinssituatie v3.0(2017NL) 0..*
(zib afhankelijk van leeftijd)
GezinssituatieKind v1.1(2017NL) 0..*
Taalvaardigheid Bekende taalvaardigheden Taalvaardigheid v3.1(2017NL) 0..*
Participatie in maatschappij Bekende participatie in maatschappij ParticipatieInMaatschappij v3.1(2017NL) 0..*
Hulp van anderen Bekende hulp van anderen HulpVanAnderen v3.0(2017NL) 0..*
Uitslagen Laboratoriumuitslagen Bekende klinische bepalingen (incl. medicatiespiegels bijv. lithium), laatste uitslag LaboratoriumUitslag v4.1(2017NL) 0..*
Vragenlijsten Bekende vragenlijst uitslagen (bijv. HONOS, OQ-45, CQ index, 4DKL) AlgemeneMeting v3.0(2017NL) 0..*
Verrichtingen Bekende GGZ verrichtingen Verrichting v4.1(2017NL) 0..*
Verslagen Bekende verslagen bij GGZ verrichtingen Tekstuitslag v4.1(2017NL) 0..*
Zorgsetting Huisarts De gegevens van de huisarts Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Regiebehandelaar De gegevens van de regie/hoofdbehandelaar Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Overige behandelaars De gegevens van de overige behandelaars Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..*
Zorgaanbieder De gegevens van waar de behandeling plaatsvindt Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL) 0..*