Inhoud Basisgegevens Langdurige Zorg op basis van zibs release 2017

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


BgLZ
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Toelichting

Deze pagina hoort bij het Functioneel Ontwerp Basisgegevens Langdurige Zorg.

De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaat uit gegevens die patiënten binnen de langdurige zorg zelf relevant vinden om via hun PGO in te zien, zoals bepaald tijdens een aantal veldverkenningen met zowel patiënten als zorgprofessionals. De Basisgegevens Langdurige Zorg komt voor een deel overeen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en eOverdracht, maar voor een deel ook niet: het gaat om drie aparte sets. Zo wordt voor medicatiegegevens (wel onderdeel van de BgZ) verwezen naar de reeds bestaande informatiestandaard Medicatieproces 9.0; deze vallen buiten de Basisgegevens Langdurige Zorg. Veel gegevens in zowel de BgZ en eOverdracht werden niet als relevant aangeduid voor uitwisseling met patiënten in de langdurige zorg en zijn dan ook weggelaten. Ook zijn er voor langdurige zorg relevante gegevens die in de BgZ missen (bijv. verpleegkundige interventies) maar wel in eOverdracht voorkomen.

Waar mogelijk (overlappende zibs) en passend binnen de langdurige zorg, is dezelfde indeling en inhoud van de BgZ overgenomen ter verdere ondersteuning van sector-overstijgende interoperabiliteit. Daarmee komen een aantal secties en onderdelen in onderstaande tabel direct overeen met de BgZ (zoals de sectie "Behandelrestricties"). Waar dit niet mogelijk en/of niet passend was, is een nieuwe indeling en inhoud voor de langdurige zorg bepaald gebaseerd op eOverdracht (zoals de nieuwe sectie "Verpleegkundig zorgplan") of de Basisgegevens GGZ (zoals de nieuwe sectie "Zorgsetting").

Bij een groot aantal van de zibs is de inhoud verder aangescherpt voor datgene wat relevant is om te tonen in het PGO, zoals de zib Patiënt waarbij overlijdensgegevens zijn weggelaten; voor precieze specificaties op ART-DECOR, zie Transacties & Transactiegroepen.

Inhoud

Sectie Onderdeel Inhoud Naam bijbehorende zib Versie zib Kardinaliteit zib
Demografie en identificatie Patiëntengegevens NAW gegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, contactgegevens van de patiënt; geen overlijdensgegevens Patiënt v3.1(2017NL) 1..1
Behandelrestricties Behandelaanwijzingen Bekende behandelaanwijzingen BehandelAanwijzing v3.1(2017NL) 0..*
Wilsverklaringen Bekende wilsverklaringen Wilsverklaring v3.1(2017NL) 0..*
Contactpersonen Contactpersoon Eerste relatie/contactpersoon; geen adresgegevens Contactpersoon v3.1(2017NL) 0..1
Klachten en diagnoses Problemen (incl. diagnoses) Bekende problemen van alle probleemtypen; geen verificatiestatus Probleem v4.1(2017NL) 0..*
Allergieën Allergie-intoleranties Bekende allergieën en intoleranties; selectie van gegevens (zie transactie specificaties) AllergieIntolerantie v3.2(2017NL) 0..*
Uitslagen Laboratoriumuitslagen Bekende klinische bepalingen, laatste uitslag; selectie van gegevens (zie transactie specificaties) LaboratoriumUitslag v4.1(2017NL) 0..*
Verrichtingen Verrichtingen Bekende verrichtingen Verrichting v4.1(2017NL) 0..*
Verpleegkundig zorgplan Doelen en interventies Verpleegkundige interventies behorend bij actuele problemen VerpleegkundigeInterventie v3.2(2018NL) 0..*
Behandeldoelen (gewenst zorgresultaat) behorend bij verpleegkundige interventies Behandeldoel v3.1(2017NL) 0..*
Medisch hulpmiddelen (bijv. verbandmiddelen) behorend bij verpleegkundige interventies; alleen producttype en anatomische locatie/lateraliteit MedischHulpmiddel v3.1(2017NL) 0..*
Uitkomsten Bekende uitkomsten (zorgresultaat) van zorg UitkomstVanZorg v3.1(2017NL) 0..1
Zorgsetting Huisarts De gegevens van de huisarts; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Hoofdbehandelaar De gegevens van de hoofdbehandelaar; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..1
Overige behandelaars De gegevens van de overige behandelaars; geen ID, adres/contactgegevens Zorgverlener v3.2(2017NL) 0..*
Zorgaanbieder De gegevens van waar de behandeling plaatsvindt; geen ID Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL) 0..*