Standaardteksten MedMij kwalificatiescripts

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Doelgroep

Handmatig aan te passen per script, zie Sjabloon_Kwalificatiescript

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Handmatig aanvullen per script, zie Sjabloon_Kwalificatiescript

Actuele informatie kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

  1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden. VUL handmatig per script aan om de link naar aanleverformat te geven, zie Sjabloon_Kwalificatiescript

4 Kwalificatiescript

Handmatig aan te passen per script, zie Sjabloon_Kwalificatiescript

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

T is een datum die we tijdens de kwalificatie afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

6 Inhoudelijke gegevens

Handmatig aan te passen per script, zie Sjabloon_Kwalificatiescript

7 Release notes

Handmatig aan te passen per script, zie Sjabloon_Kwalificatiescript