Addenda voor inhoudelijke gegevens Raadplegen medicatieoverzicht MP9.0.7

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoekenNaar nictiz.nl

MEDICATIEOVERZICHT RAADPLEGEND SYSTEEM

1 Inleiding

Dit document bevat de addenda met inhoudelijke gegevens voor de systeemrol:

  • Medicatieoverzicht raadplegend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. Het document '19. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht' verwijst naar dit document.

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

1.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

1.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

1.3 Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als Medicatiegegevens raadplegend systeem

1.4 OID's

De identificaties hebben de volgende root OID’s

Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1

1.5 Gegevens medicatieoverzicht

Het onderdeel ‘Gegevens medicatieoverzicht’ bevat de bouwstenen die binnen de diverse medicamenteuze behandelingen behoren te vallen en de overige elementen die voor het medicatieoverzicht van toepassing zijn. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

Om medicatieproces goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel ontwerp inderdaad onontbeerlijk. Net als natuurlijk de MedMij invulling daarvan, functioneel en technisch.

De MedMij use case voor medicatieoverzicht is dat een PGO een medicatieoverzicht opvraagt bij een XIS. Dit XIS (bij kwalificatie ingevuld door een simulator, zoals ART-DECOR of Touchstone) heeft al afleidingsregels toegepast voor de laatste relevante bouwsteen instantiaties. Het gaat er voor een PGO vervolgens om dat alle functioneel relevante informatie in samenhang getoond wordt. Samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

1.5.1 Hoe te tonen

Hoe de schermen van een PGO er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop PGO's moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een PGO hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwsteen instantiaties.

Een mogelijke invulling hiervan is ook te vinden in het functioneel ontwerp, maar een echt PGO - met oog voor wat eindgebruikers nodig hebben - kan dit waarschijnlijk veel beter. Het ligt voor voorschrijvers bijvoorbeeld voor de hand om altijd vanuit de actuele medicatieafspraak (MA) te redeneren (dat zie je ook terug in het eerdergenoemde voorbeeld in het functioneel ontwerp), overigens geven apothekers vaak aan dat dit ook voor hen de voorkeur heeft. Voor patiënten ligt dit veel minder voor de hand, omdat de geneesmiddelen in medicatieafspraken vaak nog namen hebben die voor patiënten een stuk minder herkenbaar zijn dan het merk (handelsproduct) dat ze mee hebben gekregen bij de apotheek en dat dus in de toedieningsafspraak (TA) staat. Het is ook voorstelbaar dat medicatiegebruik (MGB) - zoals door de patiënt zélf geregistreerd - in een PGO 'voorrang' krijgt boven MA of TA.

Over het algemeen lijkt het wel logisch om bij het presenteren van een medicatieoverzicht uit te gaan van 1 ingangsregel per medicamenteuze behandeling en bij 'doorklikken' de onderliggende bouwstenen (MA, TA, MGB) en de detail informatie daarvan (waar je de ingangsregel dus op baseert) te tonen. Eventueel kan zo'n ingangsregel bijvoorbeeld gemarkeerd worden door een rood ! of iets dergelijks als onderliggende informatie onderling conflicteert (dit soort dingen worden vaker genoemd in gesprekken met zorgverleners). Bijvoorbeeld als de dokter zegt 100 mg gebruiken, maar de patiënt neemt maar 50 mg. Het is in ieder geval wél van belang het onderscheid te kunnen zien in MA (door voorschrijver bepaald), TA (door apotheker bepaald) en MGB (bewering geregistreerd door patiënt/zorgverlener/mantelzorger et cetera).

1.5.2 Kopie-indicator

De MA, TA en MGB een zogenaamde kopie-indicator. De kwalificatie-eis "Zowel de eigen als een kopie van (bij de verzender bekende) bouwstenen van andere bronnen gaan mee in het medicatieoverzicht." is vooral bedoeld om te zeggen dat kopie-bouwstenen óók getoond moeten worden. Voor een raadpleger zijn álle bouwstenen van een beschikbaarstellend systeem (XIS/PGO) eigenlijk op het moment van ontvangen een kopie. Of ze al een kopie waren bij het beschikbaarstellende systeem is voor een gebruiker niet zo belangrijk en kan afgeleid worden door andere gegevens uit die bouwsteen (zoals auteur van de bouwsteen). Het is dus niet zo belangrijk dat een gebruiker kan zien dat dit 'als kopie' is opgeleverd en vermoedelijk alleen maar verwarrend.

Voor leveranciers is dit gegeven echter wél belangrijk, bijvoorbeeld omdat zij soms met de gegevens willen rekenen en het dan veiliger is om het gegeven bij de échte bron op te halen. Het ligt daarom voor de hand om in je systeem wél bij te houden of je het gegeven van de échte bron hebt ontvangen.

Het is niet verplicht / nodig om bij ontvangst van kopie-bouwstenen ook het origineel op te halen. Wel toegestaan.

1.5.3 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100 betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

2 Scenarios voor raadplegen en tonen medicatieoverzicht

2.1 Scenario 1.1 - Patiënt zonder medicatie gegevens voor Medicatieoverzicht

2.1.1 Persoonsgegevens

MedMij:Vprepub-2020.01/V1.0 AddendaInhoudelijkeGegevens

2.1.2 Specifieke gegevens

Scenario Medicamenteuze behandeling (MBH)
1.1 Geen medicatie.

2.1.3 Gegevens medicatieoverzicht

Patiënt en Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Patiënt Naamgegevens R. XXX_Ruys
Patiënt Geboortedatum 01-08-1964
Patiënt Geslacht M
Patiënt Telefoonnummers +31612341234
Patiënt Patiëntidentificatienummer 999911351
Patiënt Adresgegevens Knolweg 1000, 9999XA, Stitswerd
Auteur Zorgaanbieder Organisatienaam Apotheek de Gulle Gaper
Auteur Zorgaanbieder Adresgegevens Straat 5, 1598 FG Utrecht
Auteur Zorgaanbieder Telefoonnummers +31703655424
Auteur Zorgaanbieder Emailadressen info@apotheekgullegaper.com
Documentdatum T
Verificatie patiënt Nee
Verificatie zorgverlener Nee
Medicatie
Geen medicatie

2.2 Scenario 1.2 - Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen

2.2.1 Persoonsgegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens I. XXX_Jangi
Adresgegevens Knolweg 1002 9999ZZ Stitswerd 3 Woon-/verblijfadres
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612345678
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911727 [BSN]
Identificatienummer 10009 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 2 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

2.2.2 Specifieke gegevens

Scenario Medicamenteuze behandeling (MBH)
1.2 Patiënt met meerdere medicamenteuze behandelingen, elk met één of meerdere bouwstenen.

2.2.3 Gegevens medicatieoverzicht

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens I. XXX_Jangi
Adresgegevens Knolweg 1002 9999ZZ Stitswerd 3 Woon-/verblijfadres
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612345678
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911727 [BSN]
Identificatienummer 10009 met root OID '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.19829.1'
Geboortedatum 2 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

2.2.3.1 Documentgegevens XXX_Jangi

Documentgegevens
Gegevenselement Waarde
Document datum T
Auteur - zorgaanbieder
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Adresgegevens Zalfstraat 6 1235BB Ons Dorp 5 Werkadres
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31703655424
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres info@apotheekgullegaper.com
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Verificatie patient Nee
Verificatie zorgverlener Nee


2.2.3.2 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_1

Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_1_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T, om 10:57
Gebruik indicator Ja
Gebruiksperiode Vanaf T- 3 dagen, gedurende 3 dagen
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ibuprofen
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 3 dagen, gedurende 3 dagen, 4 maal per dag 1 tablet, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 4 maal per dag 1 stuk
Auteur Patiënt
Kopie indicator Ja
Toelichting Pijn
MBH identificatie MBH_MO_123_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.3 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_2

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_2_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 6 dagen, om 11:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 6 dagen, tot nader order
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Geneesmiddel - primaire code Emovate zalf 0,5 mg/g (code = '400629' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code CLOBETASON ZALF 0,5MG/G (code = '65617' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code CLOBETASON ZALF 0,5MG/G (code = '115606' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 6 dagen, tot nader order, eerst 2 maal per dag zalf gedurende 7 dagen, daarna 1 maal per dag zalf gedurende 7 dagen, daarna 3 maal per week zalf gedurende 7 dagen, cutaan
Toedieningsweg cutaan (code = '53' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 eerst gedurende 7 dagen 2 maal per dag
Doseerinstructie 2 dan gedurende 7 dagen 1 maal per dag
Doseerinstructie 3 dan gedurende 7 dagen 3 maal per week
Toelichting Eczeem oogleden
MBH identificatie MBH_MO_123_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.4 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_3

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 15 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 15 dagen, gedurende 4 weken
Voorschrijver
Zorgverlener
Naamgegevens John de Vries
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code GLIMEPIRIDE TABLET 3MG (code = '44458' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code GLIMEPIRIDE TABLET 3MG (code = '98345' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 15 dagen, gedurende 4 weken, 1 maal per dag 2 tabletten, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Kopie indicator Ja
Toelichting Exact 4 weken
MBH identificatie MBH_MO_123_3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 14 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 14 dagen, tot en met T+ 13 dagen, om 23:59
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Geneesmiddel - primaire code Glimepiride activis tablet 3mg (code = '1753029' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code GLIMEPIRIDE TABLET 3MG (code = '44458' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code GLIMEPIRIDE TABLET 3MG (code = '98345' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 14 dagen, tot en met T+ 13 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 2 tabletten, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_3_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_3_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T, om 12:58
Gebruik indicator Ja
Gebruiksperiode Vanaf T- 10 dagen, tot en met T+ 1 dag, om 23:59
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Glimepiride
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 10 dagen, tot en met T+ 1 dag, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Auteur Patiënt
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.5 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_4

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_4_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 60 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 60 dagen, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Naamgegevens I. Ternist
Specialisme Medisch specialisten, inwendige geneeskunde (code = '0313' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001113 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Antonius
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code INSULINE GLARGINE INJVLST 100E/ML (code = '121312' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE GLARGINE INJVLST 100E/ML (code = '128651' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 60 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 10IE, SUBCUTAAN
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 10 internationale eenheid
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_4_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 60 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 60 dagen, tot nader order
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 13336578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel - primaire code LANTUS SOLOSTAR INJ 100E/ML PEN 3ML (code = '1859226' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE GLARGINE INJVLST 100E/ML (code = '121312' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE GLARGINE INJVLST 100E/ML (code = '128651' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 60 dagen, tot nader order, Elke dag om 9 uur 10IE, subcutaan
Toedieningsweg subcutaan (code = '21' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie elke dag om 10 internationale eenheid
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_4_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.6 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_5

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_5_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 36 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 36 dagen, gedurende 90 dagen
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 13336578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel - primaire code PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 8MG (code = '2105594' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 8MG (ERBUMINE) (code = '69523' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 8MG (ERBUMINE) (code = '117722' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 36 dagen, gedurende 90 dagen, 1 maal per dag 1 tablet, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_5_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 33 dagen, om 13:58
Gebruik indicator Nee
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 34 dagen, tot nader order
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Geneesmiddel - primaire code PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 8MG (code = '2105594' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 8MG (ERBUMINE) (code = '69523' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 8MG (ERBUMINE) (code = '117722' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 34 dagen, tot nader order, gestaakt
Gerelateerde afspraak : TA MBH_MO_123_5_TA_1
Auteur Patiënt
Reden wijzigen of stoppen gebruik Te sterk effect (code = '6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2')
Kopie indicator Ja
Toelichting Gestopt vanwege bijwerkingen
MBH identificatie MBH_MO_123_5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.7 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_6

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 728 dagen, om 09:13
Gebruiksperiode Vanaf T- 728 dagen, tot nader order
Voorschrijver
Zorgverlener
Naamgegevens John de Vries
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '67814' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '116580' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 728 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 tablet 's avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_TA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 323 dagen, om 15:55
Gebruiksperiode Vanaf T- 323 dagen, tot nader order
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 13336578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Poliapotheek Antonius
Geneesmiddel - primaire code SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '67814' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '116580' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 323 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 2 tabletten 's avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks 's avonds
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_6_MA_1
MBH identificatie MBH_MO_123_6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MGB_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 248 dagen, om 09:00
Gebruik indicator Ja
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 248 dagen, tot nader order
Geneesmiddel - primaire code SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '67814' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '116580' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 248 dagen, tot nader order, 1 maal per dag 1 tablet 's avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Auteur Zorgverlener  : I. Ternist - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde. Antonius
Kopie indicator Nee
Toelichting Patiënt gebruikt niet volgens voorschrift
MBH identificatie MBH_MO_123_6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Medicatie gebruik
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_6_MGB_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1)
Registratiedatum T- 172 dagen, om 15:37
Gebruik indicator Ja
Volgens afspraak indicator Nee
Gebruiksperiode Vanaf T- 248 dagen, tot en met T- 173 dagen, om 23:59
Geneesmiddel - primaire code SIMVASTATINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 10MG (code = '1537792' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '67814' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Simvastine tablet fo 20 mg (code = '116580' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 248 dagen, tot en met T- 173 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet 's avonds, oraal, gestopt
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's avonds
Gerelateerde afspraak : MA MBH_MO_123_6_MA_1
Auteur Patiënt
Toelichting Veel last van jeuk
MBH identificatie MBH_MO_123_6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.8 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_7

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_7_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T+ 3 dagen, om 09:27
Gebruiksperiode Vanaf T+ 3 dagen, tot en met T+ 17 dagen, om 23:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Naamgegevens John de Vries
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code Flucloxacilline capsule 500mg (code = '5274' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Flucloxacilline capsule 500mg (code = '15466' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T+ 3 dagen, tot en met T+ 17 dagen, om 23:59, Elke 8 uur 1 capsule, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_7 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.9 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_8

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_8_TA_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 28 dagen, om 11:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 29 dagen, om 23:59
Stoptype Onderbreking (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 13336578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Poliapotheek Antonius
Reden afspraak Beleidswijziging
Geneesmiddel - primaire code Atorvastatine ranbaxy tablet filmomhuld 40 mg (code = '2230879' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ATORVASTATINE TABLET 40MG (ALS CA-ZOUT-3-WATER) (code = '98620' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ATORVASTATINE TABLET 40MG (ALS CA-ZOUT-3-WATER) (code = '137219' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 29 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 2 tabletten 's avonds, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 2 stuks 's avonds
Kopie indicator Ja
Relatie naar medicatieafspraak MBH_MO_123_8_MA_3
MBH identificatie MBH_MO_123_8 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.10 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_9

Medicatieafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_9_MA_1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)
Afspraakdatum T- 45 dagen, om 11:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 31 dagen, om 23:59
Voorschrijver
Zorgverlener
Naamgegevens John de Vries
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Geneesmiddel - primaire code FLUCLOXACILLINE CAPSULE 500MG (code = '5274' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FLUCLOXACILLINE CAPSULE 500MG (code = '15466' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 45 dagen, tot en met T- 31 dagen, om 23:59, 1 keer per exact 8 uur 1 stuk, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie exact iedere 8 uur 1 stuk
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_9 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

2.2.3.11 Medicamenteuze behandeling MBH_MO_123_10

Toedieningsafspraak
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_MO_123_10_TA_2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Afspraakdatum T- 36 dagen, om 15:50
Gebruiksperiode Vanaf T- 56 dagen, tot en met T- 37 dagen, om 23:59
Stoptype Staking (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1')
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 13336578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Poliapotheek Antonius
Reden afspraak Geen of onvoldoende effect
Geneesmiddel - primaire code PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE GLENMARK TABLET 4MG (code = '2105586' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 4MG (ERBUMINE) (code = '29076' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code PERINDOPRIL TABLET 4MG (ERBUMINE) (code = '75434' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Gebruiksinstructie
Omschrijving Vanaf T- 56 dagen, tot en met T- 37 dagen, om 23:59, 1 maal per dag 1 tablet 's morgens, oraal
Toedieningsweg oraal (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)')
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 stuk 's ochtends
Kopie indicator Ja
MBH identificatie MBH_MO_123_10 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

3 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS