Zelfmetingen - kwalificatie - Beschikbaarstellen Metingen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Doelgroep

De XIS leverancier die zich wil kwalificeren op de systeemrol "Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies" binnen het MedMij afsprakenstelsel.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat Aanleverformat - Beschikbaarstellen Zelfmetingen

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen kwalificatie systeemrol Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak in het XIS de metingen voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
 5. Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 6. Metingen beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario. Indien er query parameters beschreven zijn in het scenario: zorg dat de gevraagde selectie is toegepast op de gegevens.

4.2 Overzicht scenario’s

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens.

Voor alle onderstaande scenario's gelden een paar algemene principes. Er moet worden aangetoond dat:

 • Meetwaarden worden geraadpleegd op basis van verschillende parameters: het systeem genereert technisch correcte berichten met de verschillende parameters.
 • Het systeem de meetwaarden uit het retourbericht ontvangt en toont.

Bijzonderheden beoordeling: Omdat bij beschikbaarstellen de selectie van gegevens op technisch niveau plaatsvindt en niet door de XIS gebruiker, zijn screenshots van filter opties (query parameters) in het XIS niet verplicht.

Nr. Scenario Doel van de test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1.1 Persoon 1 vraagt alle bloeddruk metingen op

Aantonen dat het XIS een bericht kan beschikbaarstellen dat uit meerdere metingen (van hetzelfde type) bestaat ||

 • Screenshots van de administratieve gegevens en bloeddruk metingen
 • Er geselecteerd op type; bericht bevat 2 bloeddruk metingen

Administratieve gegevens,
Bloeddruk

1.2 Persoon 1 vraagt de laatste lichaamsgewicht meting op

Aantonen dat het XIS een bericht kan beschikbaarstellen voor de laatste meting

 • Screenshots van de 2 lichaamsgewicht metingen in het XIS
 • Er geselecteerd op type én laatste observatie (lastN operation); bericht bevat 1 lichaamsgewicht meting

Lichaamsgewicht (laatste)

1.3 Persoon 1 vraagt alle bloedglucose metingen op

Aantonen dat het XIS een bericht kan beschikbaarstellen dat uit meerdere metingen (van hetzelfde type) bestaat

 • Screenshots van de 3 bloedglucose metingen in het XIS
 • Er geselecteerd op types1; bericht bevat 3 glucose metingen

Bloedglucose

1.4 Persoon 1 vraagt alle hartfrequentie metingen op

Aantonen dat het XIS een bericht kan beschikbaarstellen dat uit meerdere metingen (van hetzelfde type) bestaat

 • Screenshots van de 2 hartfrequentie metingen
 • Er geselecteerd op type; bericht bevat 2 hartfrequentie metingen

Hartfrequentie

1.5 Persoon 1 vraagt alle bloeddruk metingen op in een periode (‘T-100 t/m T-50’) waarin geen meetwaarden bekend zijn

Aantonen dat het XIS kan omgaan met een vraag waarvoor geen metingen in het systeem bekend zijn

 • Een bericht waarin géén meting is opgenomen (search levert geen resultaat op)
Bloeddruk (geen resultaat)
1.6 Persoon 1 vraagt alle meetwaarden op in een periode ('T-30 t/m T')

Aantonen dat het XIS kan omgaan met een vraag naar alle metingen in een bepaalde periode

 • Er geselecteerd op types en periode; bericht bevat 8 metingen totaal

Bloeddruk, Lichaamsgewicht, Bloedglucose,
Hartfrequentie

1.7 Persoon 1 vraagt alle meetwaarden op uit de categorie 'vital signs'

Aantonen dat het XIS kan omgaan met een vraag naar metingen van de categorie vitale functies

 • Er is geselecteerd op categorie; bericht bevat 6 metingen totaal

Bloeddruk, Lichaamsgewicht,
Hartfrequentie

1 Let op dat er meerdere LOINC codes voor bloedglucose zijn, query parameter komt binnen met 3 codes. Voor meer toelichting zie het overzicht van search parameters op het technisch ontwerp

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

T is een datum die we tijdens de kwalificatie afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Metingen

De kwalificatie richt zich vooralsnog op: bloeddruk, lichaamsgewicht, glucose en hartfrequentie. Deze dienen minimaal te worden ondersteund. De verwachting is dat leveranciers zoveel mogelijk metingen ondersteunen. Onderstaande tabellen met inhoudelijke gegevens bevatten de vooraf te registreren data. In enkele scenario's valt data uit deze tabellen buiten de gevraagde selectie (bijv. periode) voor beschikbaarstellen.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Administratieve gegevens

6.1.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Bourgonjee
Voornaam Paul
Voorletter(s) P
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Geboortedatum 01-08-1964
fBSN 999911302

6.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
UZI 111111111
AGB 01011234
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.

6.1.3 Zorgaanbieders

Zorgaanbieder 1
URA 22222222
AGB 01057645
Organisatienaam Huisartspraktijk A.F. Snijder

6.2 Bloeddruk metingen (van persoon 1)

Bloeddruk DatumTijd Systolische Bloeddruk Diastolische Bloeddruk Houding Manchet Type Meet Locatie Informatiebron
T-25 om 7:30 125 mmHg 75 mmHg Liggende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1
T-24 om 7:35 126 mmHg 80 mmHg Zittende positie Standaard Rechter bovenarm Zorgverlener 1

6.3 Lichaamsgewicht metingen (van persoon 1)

GewichtDatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting Informatiebron
T-25 80,5 kg Lichte kleding/ondergoed Zorgverlener 1
T-24 80 kg Lichte kleding/ondergoed Zorgverlener 1

6.4 Bloedglucose metingen (van persoon 1)

Metingnaam UitslagDatumTijd Tijd Extensie Uitslag waarde Resultaat Status Informatiebron
Glucose^na vasten [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14770-2’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 7:00 ACM (Code= ‘ACM’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,5 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose^2 uur na maaltijd [mol/volume] in capillair bloed
(Code = ‘14760-3’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-25 om 14:00 PCD (Code= ‘PCD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
7,2 mmol/l Definitief Zorgverlener 1
Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer
(Code = ‘14743-9’ in codeSystem ‘LOINC’)
T-24 om 12:35 ACD (Code= ‘ACD’ in CodeSystem
‘http://hl7.org/fhir/v3/TimingEvent’)
6,9 mmol/l Definitief Zorgverlener 1

6.5 Hartfrequentie metingen (van persoon 1)

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde HartslagMeetMethode Hartslag Regelmatigheid Toelichting Informatiebron
T-35 om 9:35 83/min Electrocardiografie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1
T-24 om 13:40 80/min Palpatie Hartslag regelmatig Zorgverlener 1

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het functioneel ontwerp Zelfmetingen.