AllergieIntolerantie - kwalificatie - AllergieIntolerantie beschikbaarstellend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie aan de patiënt

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 3. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten.
 6. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de AllergieIntolerantie voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen allergie- en intolerantiegegevens.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. AllergieIntolerantie gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de allergie- en intolerantiegegevens juist getoond worden aan de PGO gebruiker. De inhoud van de allergie- en intolerantiegegevens is gespecificeerd in de inhoudelijke gegevens.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als AllergieIntolerantie beschikbaarstellend systeem.

Gegevens AllergieIntolerantie

Het onderdeel ‘Gegevens AllergieIntolerantie’ bevat de gegevens van de AllergieIntolerantie voor de betreffende personen. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

Algemeen

Om AllergieIntolerantie goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel en technisch ontwerp vereist.

Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder. Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van AllergieIntolerantie: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID).

Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem AllergieIntolerantie-gegevens kan beschikbaarstellen (alle scenario's) Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één AllergieIntolerantie-gegeven moet worden verstuurd (scenario 1.1) Het systeem stelt de AllergieIntolerantie-gegevens beschikbaar.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor de persoon waarvoor géén AllergieIntolerantie-gegevens bekend zijn (scenario 1.2) Het systeem maakt kenbaar dat er géén AllergieIntolerantie-gegevens aanwezig zijn voor de persoon.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle AllergieIntolerantie-gegevens van een persoon.
1.2 Een persoon zonder AllergieIntolerantie-gegevens.

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1 - Alle AllergieIntolerantie-gegevens van een persoon

Patient - met id: 'AI_Patient_01'

Patient - met id: 'AI_Patient_01'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Véronique
Initialen V.
Roepnaam Véronique
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX-TEST-D
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999 XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345678
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Tijdelijk telefoonnummer (code = 'TMP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres XXX-TEST-D@123mail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999990238 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 4 apr 1970
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_01 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof PREDNISOLON CAPSULE 65MG FNA MR (code = '1112821' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 50 dagen
Mate van kritiek zijn Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 50 dagen om 17:45:00 uur
Toelichting Geldt alleen voor dit merk.
Reactie
Symptoom Toxische epidermale necrolyse (code = '23067006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof Prednisolon (code = '4170' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Reactie beschrijving Blaren op grote delen van de huid
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 50 dagen om 17:45:00 uur

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_02 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof Prednisolon (code = '4170' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 100 dagen
Mate van kritiek zijn Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 100 dagen
Reactie
Symptoom Toxische epidermale necrolyse (code = '23067006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Blaren op grote delen van de huid
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wijze van blootstelling via de maag (code = '445768003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 100 dagen om 11:00:00 uur

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_03 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof Prednisolon oraal (code = '3158' in codeSystem 'G-Standaard SSK')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 150 dagen
Mate van kritiek zijn Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 150 dagen
Reactie
Symptoom Exantheem (code = '271807003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Vlekken en bultjes op de huid
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_04 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_03'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Datum tijd T - 120 dagen
Veroorzakende stof Corticosteroïden groep 1 (code = '74' in codeSystem 'G-Standaard TH122 Ongewenste groepen')
Allergie categorie Medicijn (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 200 dagen
Mate van kritiek zijn Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 200 dagen om 16:30:00 uur
Reactie
Symptoom Exantheem (code = '271807003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_05 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Betrokkene als bron
Contactpersoon Zie de contactpersoon met id: 'AI_Contactpersoon_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof Latex (code = '300916003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Stof of product (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 3500 dagen
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 265 dagen om 14:30:00 uur
Toelichting Dhr. werkt in de zorg en dient latexvrije handschoenen te dragen.
Reactie
Symptoom Jeuk (code = '418363000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ernst Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 265 dagen om 14:30:00 uur

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_06 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_02'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof Pinda (code = '91935009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Voeding (code = '418471000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Niet meer aanwezig (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 5000 dagen

Allergie intolerantie

Allergie intolerantie
Gegevenselement Waarde
Zibroot
Identificatienummer AI_01_07 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.26.1.1)
Informatiebron
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_01'
Auteur
Zorgverlener Zie de zorgverlener met id: 'AI_Zorgverlener_01'
Onderwerp
Patient Zie de patient met id: 'AI_Patient_01'
Veroorzakende stof Pollen (code = '256259004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Omgeving (code = '426232007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 500 dagen
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen (code = '490008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof Graspollen (code = '256277009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Veelvuldig niezen
Ernst Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_01' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 111111121 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen A.B.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Comenius
Geslachtsnaam partner
Voorvoegsels partner de
Achternaam partner Vries
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +3143321654
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres comenius@hpdetest.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie de zorgaanbieder met id: 'AI_Zorgaanbieder_01'
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_02' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_02' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 222222232 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Voornamen Ottobert
Initialen O.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Bekhoven
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245 HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-32165488
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres o.vanbekhoven@testmedischcentrum.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgverleners rol Behandelaar (code = 'ATND' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_03' - 1.1

Zorgverlener - met id: 'AI_Zorgverlener_03' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener identificatienummer 333333343 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens
Initialen M.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Boot
Specialisme Allergoloog (gesloten register) (code = '01.002' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens
Straat Kamerlingh Onnesstraat
Huisnummer 2
Huisnummertoevoeging huis
Postcode 2999 AZ
Woonplaats Leiderdorp
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 0800-654321
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres m.boot@deallergoloog.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgverleners rol Behandelaar (code = 'ATND' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

Zorgaanbieder - met id: 'AI_Zorgaanbieder_01' - 1.1

Zorgaanbieder - met id: 'AI_Zorgaanbieder_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder identificatienummer 01057999 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk 'de Test'
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 0800-987653
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres info@hpdetest.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Dorpstraat
Huisnummer 14
Postcode 9244 ZZ
Woonplaats Beetsterzwaag
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) (code = 'Z3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

Contactpersoon - met id: 'AI_Contactpersoon_01' - 1.1

Contactpersoon - met id: 'AI_Contactpersoon_01' - 1.1
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Abraham
Initialen B.M.H.
Roepnaam Bram
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Pasveer
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-12345670
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres brampasveer_123@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat Bolweg
Huisnummer 99
Huisnummerletter b
Postcode 9999 XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Vriend(in)/kennis (code = '20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Boezemvriend


Scenario 1.2 - Een persoon zonder AllergieIntolerantie-gegevens

Patient - met id: 'AI_Patient_02'

Patient - met id: 'AI_Patient_02'
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Voornamen Willem
Initialen W.
Roepnaam Wim
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX-TEST-F
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999 XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999990251 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

Documenthistorie

Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving
3 januari 2020 MM-717
 • Het kwalificatiescript en addendum (inhoudelijke gegevens) zitten in één document
 • Uitgebreid met meer data