Gebz:V2.3 transaction beschikbaarstellen gegevens zwangerschapskaart

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Addendum Beschikbaarstellen gegevens Zwangerschapskaart

beschikbaarstellen_gegevens_zwangerschapskaart

PWD 2.3 to FHIR
Type # Concept Card Profile Mapping Example Search URL
Container.png 4 Zorgverlening 1 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare example
TS.png 20290    Datum start zorgverantwoordelijkheid 1 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.start example
TS.png 20340    Datum einde zorgverantwoordelijkheid 0 .. * bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.period.end example
Container.png 1 Zorgverlener/Zorginstelling 1 .. * &scope= nl-core-practitioner@2.0.0 nl-core-organization Organization | Practitioner example
Container.png 10001    Zorgverlener 1 .. * nl-core-practitioner Practitioner example
 • GET [base]/Practitioner/[zorgverlenerid]
 • GET [base]/Practitioner?identifier=[lvrid]
II.png 10002       Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
II.png 10003       Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier example
ANY.png 10006       Naam zorgverlener 1 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name example
CD.png 10010       Zorgverlenertype 0 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty example
ST.png 10012       Telefoon waar zorgverlener is te bereiken 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.telecom example
Container.png 10020    Zorginstelling 1 .. * nl-core-organization Organization example
 • GET [base]/Organization/[zorginstellingid]
 • GET [base]/Organization?identifier=[lvrid]
II.png 10021       Zorginstelling OID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10022       Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10023       Zorginstelling LVR-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
II.png 10024       Zorginstelling URA 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier example
ANY.png 10026       Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
Container.png 10027       Adres zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address example
ST.png 10032          Straatnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10033          Huisnummer 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10034          Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10041          Postcode 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.postalCode example
ST.png 10036          Plaatsnaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.city example
ST.png 10037          Gemeentenaam 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.district example
ST.png 10038          Land 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.country example
CD.png 10039          Adrestype 0 .. 1 nl-core-organization Organization.address.extension:AddressType example
CD.png 10029       Type zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.type:organizationType example
CD.png 82019       Type zorginstelling (bij verwijzing) 0 .. 1 nl-core-organization Organization.type:organizationTypee example
Container.png 2 Vrouw 1 .. 1 bc-Woman Patient example
 • GET [base]/Patient/[vrouwid]
 • GET [base]/Patient?identifier=[bsn]
II.png 10031    Lokale persoonsidentificatie 0 .. 1 bc-Woman Patient.identifier example
Container.png 10035    Naamgegevens 1 .. 1 bc-Woman Patient.name example
ST.png 10042       Voornamen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82359       Initialen 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
ST.png 82360       Roepnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.given example
Container.png 82361       Achternaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
CD.png 82362          Soort naam 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 82363          Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
ST.png 10043          Achternaam 1 .. 1 bc-Woman Patient.name.family example
TS.png 10040    Geboortedatum 1 .. 1 bc-Woman Patient.birthdate example
Container.png 10300    Adres 0 .. 1 bc-Woman Patient.address example
ST.png 10301       Straatnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.streetName example
ST.png 10302       Huisnummer 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.HouseNumber example
ST.png 10303       Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.line.Extension.BuildingNumberSuffix example
ST.png 10304       Postcode 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.postalCode example
ST.png 10305       Plaatsnaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.city example
ST.png 10306       Gemeentenaam 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.district example
ST.png 10307       Land 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.country example
CD.png 10308       Adrestype 0 .. 1 bc-Woman Patient.address.type example
Container.png 82694    Contactgegevens 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom example
Container.png 82695       Telefoonnummers 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.value example
ST.png 82696          Telefoonnummer 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.value example
CD.png 82697          TelecomType 0 .. 1 bc-Woman example
CD.png 82698          NummerSoort 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.use example
Container.png 82699       EmailAdressen 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.value example
ST.png 82700          EmailAdres 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.value example
CD.png 82701          EmailSoort 0 .. 1 bc-Woman Patient.telecom.use example
Container.png 80649    Betrokken zorgverlener/zorginstelling 0 .. 1 nl-core-practitioner/nl-core-organization Practitioner/Organization
Container.png 82022       Huisarts 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner
II.png 82027          Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier:UZI example
II.png 82028          Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier:AGB example
ANY.png 82029          Naam zorgverlener 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.text example
Container.png 82023       Apotheek 0 .. 1 nl-core-organization Organization
II.png 82030          Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier:AGB example
ANY.png 82031          Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name.text example
Container.png 82024       Specialist 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner example
II.png 82039          Zorgverlener UZI-nummer 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier:UZI example
II.png 82032          Zorgverlener AGB-ID 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.identifier:AGB example
ANY.png 82033          Naam zorgverlener 0 .. 1 nl-core-practitioner Practitioner.name.text example
ST.png 82038          Type specialist 0 .. 1 nl-core-practitionerrole PractitionerRole.specialty.text example
Container.png 82035          Zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization
II.png 82036             Zorginstelling AGB-ID 0 .. 1 nl-core-organization Organization.identifier:AGB example
ANY.png 82037             Naam zorginstelling 0 .. 1 nl-core-organization Organization.name example
BL.png 10801    Medicatiegebruik? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
Container.png 80749    Medicatiegebruik 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement
ST.png 10802       Soort medicatie 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.medicationReference|Medication.code.text
TS.png 80751       Begindatum 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.effectivePeriod.start
TS.png 80752       Einddatum 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.effectivePeriod.end
ST.png 80750       Dosering medicatie 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.dosage.doseQuantity
ST.png 80753       Bijzonderheden 0 .. 1 zib-MedicationUse MedicationStatement.effectivePeriod.note
Container.png 80688    BMI 0 .. 1
TS.png 80689       Datum bepaling 0 .. 1
PQ.png 10806       BMI vrouw 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueQuantity example
BL.png 80675    Vrouwelijke genitale verminking? 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueBoolean example
CD.png 80676    Type vrouwelijke genitale verminking 0 .. 1 bc-MaternalObservation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 10807    Actuele bloeddruk 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation.valueQuantity example
PQ.png 10808       Actuele bloeddruk systolisch 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation.valueQuantity example
PQ.png 10809       Actuele bloeddruk diastolisch 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation.valueQuantity example
CD.png 10810    Bloedgroep vrouw 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=883-9{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
CD.png 10811    Rhesus D Factor vrouw 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=1305-2{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
CD.png 10816    Rhesus c Factor 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
 • GET [base]/Observation?code=1159-3{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
Container.png 80633    Partner 0 .. 1 nl-core-RelatedPerson RelatedPerson
Container.png 80638       Persoonsnaam 0 .. 1 nl-core-RelatedPerson RelatedPerson.name
ST.png 80639          Voornamen 0 .. 1 nl-core-RelatedPerson RelatedPerson.name.given
ST.png 80640          Voorvoegsel 0 .. 1 nl-core-RelatedPerson RelatedPerson.name.family
ST.png 80641          Achternamen 0 .. 1 nl-core-RelatedPerson RelatedPerson.name.family
CD.png 80636       Etniciteit 0 .. 1
Container.png 17 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap 0 .. 1 zib-Pregnancy Condition example
Container.png 18    Eerdere bevalling 0 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure.code example
Container.png 19       Vorige uitkomst (per kind) 0 .. 1 bc-Birth Procedure example
Container.png 80709          Vorige baring 0 .. 1 bc-Birth Procedure.code example
CD.png 80710             Werkelijke plaats baring (type locatie) 0 .. 1
Container.png 21             Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten 0 .. 1
CD.png 80624                Type partus 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCodeableConcept example
Container.png 3 Zwangerschap 1 .. * zib-pregnancy Condition.code example
 • GET [base]/Condition/[zwangerschapid]
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=active
 • GET [base]/Condition?clinicalstatus=inactive&_sort=_-id&_count=1
 • GET [base]/Condition?subject=[patientid]&_revinclude=Observation:focus
ANY.png 80664    Casemanager naam 1 .. 1 bc-MaternalRecord EpisodeOfCare.careManager.display example
INT.png 20010    Graviditeit 1 .. 1 zib-pregnancy-Gravidity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11996-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 20150    Pariteit (vóór deze zwangerschap) 1 .. 1 zib-pregnancy-Parity Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=11977-6{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
INT.png 80617    Aantal levende kinderen 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
INT.png 80678    Fetal Loss 0 .. 1
Container.png 20029    A terme datum (groep) 0 .. * zib-pregnancy-TermDate Observation.valueDateTime example
TS.png 20030       A terme datum 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=11778-8{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
TS.png 20040       Datum bepaling à terme datum 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.effectiveDateTime example
CD.png 20050       A terme datum o.b.v. 0 .. 1 zib-pregnancy-TermDate Observation.method example
TS.png 82160    Definitieve à terme datum 0 .. * bc-PregnancyObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=11778-8{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[zwangerschapid]}
CD.png 80819    Foliumzuur gebruik 0 .. 1
INT.png 20020    Hoeveelling 0 .. 1
CD.png 20130    Amnioniciteit 0 .. 1
CD.png 20140    Chorioniciteit 0 .. 1
Container.png 80732    Prenatale controle 0 .. * bc-Encounter Encounter example
TS.png 80737       Datum controle 1 .. 1 bc-Encounter Encounter.period.start example
ANY.png 80736       Naam zorgverlener 1 .. * bc-Encounter EpisodeOfCare.participant.individual.display | Practitioner.name
CD.png 82067       Zorgverlenertype 1 .. * bc-Encounter EpisodeOfCare.participant.individual.extension:practitionerRole.specialty | PractitionerRole.specialty
PQ.png 80738       Zwangerschapsduur 1 .. * zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
CD.png 80746       Leven voelen 1 .. * bc-PregnancyObservation Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80810       Rookgedrag 1 .. 1 zib-TobaccoUse Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 80747       Alcoholgebruik 1 .. 1 zib-AlcoholUse Observation.valueCodeableConcept example
BL.png 82102       Drugsgebruik? 1 .. 1 zib-DrugUse Observation.valueCodeableConcept example
CD.png 82103       Soort drugs 1 .. 1 zib-DrugUse Observation.component:DrugOrMedicationType.valueCodeableConcept example
Container.png 80832       Bloeddruk 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation
PQ.png 80833          Bloeddruk systolisch 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation.component:SystolicBP.valueQuantity
PQ.png 80834          Bloeddruk diastolisch 0 .. 1 zib-BloodPressure Observation.component:DiastolicBP.valueQuantity
PQ.png 20211       Gewicht (gemeten) 1 .. 1 zib-BodyWeight Observation.valueQuantity example
Container.png 80621       Uitwendig onderzoek 1 .. 1
Container.png 82105          Hartactie 1 .. 1
CD.png 82106             Regelmaat hartslag 1 .. 1 bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 82107             Frequentie hartslag 1 .. 1 bc-FetusObservation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80745          Hartactie op basis van 1 .. 1 bc-FetusObservation Observation.method
Container.png 82268    Diagnose 0 .. * bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
TS.png 82272       Datum 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.assertedDate example
PQ.png 82285       Zwangerschapsduur 0 .. 1 zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
CD.png 82269       Gynaecologische aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82270       Bloedverlies? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82286       Partiële mola? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82271       Cervixinsufficiëntie? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82273       Infectie 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82274       Hyperemesis gravidarum? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82275       Hypertensieve aandoening 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82276       Zwangerschapscholestase? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82277       Diabetes gravidarum met insuline? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82278       Afwijkende groei foetus 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82279       Dreigende partus immaturus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82280       Dreigende partus prematurus? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82289       Abruptio placentae? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 82452       Navelstrengprolaps? 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
CD.png 82380       Liggingsafwijking 0 .. 1 bc-DisorderOfPregnancy Condition.code example
BL.png 83405       Meerlingzwangerschap? 0 .. 1
BL.png 84193       Serotiniteit? 0 .. 1
Container.png 80613       Intra-uteriene vruchtdood 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation
BL.png 82435          Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueBoolean example
Container.png 82377    Interventie 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure example
CD.png 82376       Interventie 0 .. 1
CD.png 82230    Intra-uteriene behandeling 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 6 Bevalling 1 .. * bc-DeliveryProcedure Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=236973005{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&reasonReference=[zwangerschapid]}
II.png 20500    Partusnummer 1 .. 1 bc-DeliveryProcedure Procedure.identifier
Container.png 82291    Diagnose bevalling 1 .. * bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
TS.png 82381       Datum 1 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.assertedDate example
PQ.png 82382       Zwangerschapsduur 1 .. 1 zib-Pregnancy-PregnancyDuration Observation.valueQuantity
BL.png 82338       PPROM? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82290       PROM? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82292       Koorts? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82293       Niet vorderende ontsluiting? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82294       Niet vorderende uitdrijving? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82296       Verdenking foetale nood? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
Container.png 82443       Intra-uteriene vruchtdood 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82444          Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueBoolean example
BL.png 82295       Vastzittende placenta? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
BL.png 82398       Fluxus postpartum? 0 .. 1 bc-DisorderOfLaborAndDelivery Condition.code example
INT.png 20505    Aantal geboren kinderen 0 .. 1 bc-PregnancyObservation Observation.valueQuantity example
Container.png 20555    Interventies begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 20560       Interventie begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 20570       Indicatie interventie begin baring 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 20550    Wijze waarop de baring begon 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueCodeableConcept example
TS.png 20590    Tijdstip begin actieve ontsluiting 0 .. 1 bc-DeliveryObservation Observation.valueDateTime example
 • GET [base]/Observation?code=249120008{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[bevallingid]}
Container.png 7 Uitkomst (per kind) 0 .. *
Container.png 40002    Baring 0 .. 1 bc-Birth Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=3950001{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]&focus=[kindid]}
CD.png 40003       Werkelijke plaats baring (type locatie) 0 .. 1 bc-ChildBirthAssistance Encounter.class:werkelijkePlaatsBaring example
Container.png 40006       Demografische gegevens 0 .. 1 bc-Child Patient
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 40007          Identificaties kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
II.png 40010             BSN kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier:BSN example
II.png 40011             Lokale identificatie kind 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
ST.png 40015             Identificatie kind PRN formaat 0 .. 1 bc-Child Patient.identifier example
Container.png 82051          Naamgegevens kind 0 .. 1 bc-Child Patient.name example
ST.png 82353             Voornamen 0 .. 1 bc-Child Patient.name.given example
ST.png 82354             Initialen 0 .. 1 bc-Child Patient.name.given
ST.png 82052             Roepnaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.given
Container.png 82053             Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family example
ST.png 82054                Voorvoegsel 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannamePrefix example
ST.png 82055                Achternaam 0 .. 1 bc-Child Patient.name.family.humannameOwnName example
Container.png 82364          Contactgegevens 0 .. 1 bc-Child Patient.telecom
Container.png 82365             Telefoonnummers 0 .. 1 bc-Child Patient.telecom.value
CD.png 82366                Soort telefoonnummer 0 .. 1 bc-Child Patient.telecom.use
ST.png 82367                Telefoonnummer 0 .. 1 bc-Child Patient.telecom.value
Container.png 40032          Adres t.b.v. hielprik 0 .. 1
ST.png 82133             Straatnaam 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:streetName
ST.png 82134             Huisnummer 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:houseNumber
ST.png 82135             Huisletter/huisnummertoevoeging 0 .. 1 bc-Child Patient.address.line.extension:buildingNumbersuffix
ST.png 82136             Postcode 0 .. 1 bc-Child Patient.address.postalCode
ST.png 82137             Plaatsnaam 0 .. 1 bc-Child Patientaddress.city
ST.png 82138             Land 0 .. 1 bc-Child Patient.address.country
CD.png 82139             Adrestype 0 .. 1 bc-Child Patient.address.extension:AddressType
Container.png 40033          Adres 0 .. 1 bc-Child Patient.address
ST.png 40034             Postcode 0 .. 1 bc-Child Patient.address.postalCode
CD.png 40040          Geslacht (administratief) 0 .. 1
CD.png 40041          Geslacht (medische observatie) 0 .. 1 bc-Child Patient.gender.Extension example
TS.png 40050          Geboortedatum 0 .. 1 bc-Child Patient.birthdate & patient.birthtime (extension) example
 • GET [base]/Patient/[kindid]
Container.png 40004          Geboorteplaats 0 .. 1 bc-Child Patient.extension:birthPlace
ST.png 80629             Postcode 0 .. 1 bc-Child Patient.extension:birthPlace.postalCode
ST.png 80630             Plaatsnaam 0 .. 1 bc-Child Patient.extension:birthPlace.city
ST.png 80631             Gemeentenaam 0 .. 1 bc-Child Patient.extension:birthPlace.district
ST.png 80632             Land 0 .. 1 bc-Child Patient.extension.birthPlace.country
BL.png 82087          Meerlingindicatie 0 .. 1 bc-Child Patient.multipleBirthBoolean
INT.png 40025          Rangnummer kind 0 .. 1 bc-Child Patient.multipleBirthInteger example
Container.png 71       Kindspecifieke maternale gegevens 0 .. 1
BL.png 20616          Bijstimulatie toegediend? 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
Container.png 20579          Amniotomie (groep) 0 .. 1
BL.png 20580             Amniotomie? 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code
CD.png 80794          Indicatie episiotomie 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 30055          Locatie episiotomie 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.bodySite.extension example
BL.png 82090          Pijnbestrijding? 0 .. 1 bc-PainRelief MedicationAdministration.category
Container.png 82091          Pijnbestrijding 0 .. * bc-PainRelief MedicationAdministration.category
TS.png 82394             Datum/tijd 0 .. 1 bc-PainRelief MedicationAdministration.effectiveDateTime
Container.png 82093             Methode 1 .. 1 bc-PainRelief MedicationAdministration.dosage.method
CD.png 82092                Methode 1 .. 1 bc-PainRelief MedicationAdministration.dosage.method
Container.png 82094                Overig middel 0 .. * bc-PainRelief MedicationAdministration.dosage.route
CD.png 82095                   Middel 0 .. 1 bc-PainRelief MedicationAdministration.medicationCodeableConcept
Container.png 72       Kindspecifieke uitkomstgegevens 0 .. 1
CD.png 80626          Type partus 0 .. 1 bc-BirthObservation Observation.valueCode example
 • GET [base]/Observation?code=364336006{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&focus=[geboorteid]}
Container.png 40189          Vaginale kunstverlossing (groep) 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 40190             Vaginale kunstverlossing 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
 • GET [base]/Procedure?code=3311000146109{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]&partof=[bevallingid,uitdrijvingsfaseid]}
CD.png 40210             Indicatie vaginale kunstverlossing 0 .. 1
Container.png 40219          Sectio caesarea (group) 0 .. 1 bc-ObstetricProcedure Procedure.code example
CD.png 82546             Indicatie primaire sectio 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
CD.png 82547             Indicatie secundaire sectio 0 .. * bc-ObstetricProcedure Procedure.reasonCode example
Container.png 80766          Lichamelijk onderzoek kind 0 .. 1 bc-PhysicalExamination DiagnosticReport
INT.png 40070             Apgarscore na 1 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity
INT.png 40071             Apgarscore na 5 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=9274-2{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
INT.png 80757             Apgarscore na 10 min. 0 .. 1 zib-ApgarScore Observation.valueQuantity
PQ.png 40060             Geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=8339-4{&subject=[kindid]&context=[dossierid]}
CD.png 80670             Percentiel van het geboortegewicht 0 .. 1 bc-ChildObservation Observation.interpretation.extension:percentile example
PQ.png 80759             Lengte 0 .. 1 zib-BodyHeight Observation.valueQuantity
PQ.png 80760             Schedelomtrek 0 .. 1 zib-HeadCircumference Observation.valueQuantity
Container.png 14 Medisch onderzoek 0 .. * bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport example
TS.png 50020    Datum onderzoek 1 .. 1 bc-PregnancyUltraSound DiagnosticReport.effectiveDateTime example
Container.png 142    Maternale onderzoeksgegevens 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80959       Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
Container.png 80949          PSIE 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport DiagnosticReport example
CD.png 80952             Bloedgroep vrouw 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80953             Rhesus D Factor vrouw 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80954             Rhesus c Factor vrouw 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80955             HBsAg 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80956             HIV 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
CD.png 80957             Lues 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept
BL.png 10812             Irregulaire antistoffen? 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueBoolean example
CD.png 10813             Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig. 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example
PQ.png 10814          Hb 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity example
 • GET [base]/Observation?code=718-7{&subject=[vrouwid]&context=[dossierid]}
Container.png 80991          Anemie 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation
PQ.png 80951             MCV 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80992             Hb-pathie 1 .. 1 zib-Problem Condition.code
PQ.png 80993             Vit. B12 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80994             Actief-B12 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80995             Ferritine 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80996             Foliumzuur 1 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
Container.png 80963          Schildklier diagnostiek 0 .. 1
PQ.png 80962             TSH receptor antistoffen 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80964             Vrij T4 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80965             TSH 0 .. 1 zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
Container.png 80966          TORCH 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80967             Toxoplasmose IgG 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80968             Toxoplasmose IgM 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80969             Rubella IgG 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
PQ.png 80970             Rubella IgM 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80971             CMV IgG 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80972             CMV IgM 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80973             Herpes IgG 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80974             Herpes IgM 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80975             Parvovirus IgG 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 80976             Parvovirus IgM 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueQuantity
CD.png 40051          Rhesus D Factor foetus 1 .. * zib-LaboratoryTestResult-Observation Observation.valueCodeableConcept example