Dossierwijzigingsverzoek 1.0.11 - kwalificatie MedMij - Ontvangen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de XIS-leverancier die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol 'Ontvangen Dossierwijzigingsverzoek'.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Informatie over de informatiestandaard kan je vinden op het functioneel ontwerp en technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij).

Stuur dit materiaal op in het aanleverformat (indien je hier nog niet over beschikt is dit te verkrijgen via kwalificatie@medmij.nl).

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen Ontvangen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak in het XIS de zorgaanbieder (en de zorgverlener) aan of gebruik de eigen gegevens, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens. Plaats de schermafdrukken in het aanleverformat.
 4. Start het sturen van de inhoudelijke gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 5. Ontvang en verwerk de berichten in het XIS.
 6. Maak schermafdrukken van de in het XIS ontvangen gegevens. Plaats de schermafdrukken in het aanleverformat.

4.2 Overzicht scenario’s

Voor alle onderstaande scenario's geldt dat er moet worden aangetoond dat het systeem technisch correcte FHIR-berichten genereert en kan verwerken.

Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 XIS ontvangt een wijzigingsverzoek van PGO. Aantonen dat het XIS een wijzigingsverzoek van een PGO kan ontvangen en een ontvangstbevestiging kan sturen naar de PGO.
 • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, (zorgaanbieder, zorgverlener) en wijzigingsverzoek 1.
 • Het systeem genereert een response met een ontvangstbevestiging richting de PGO.
Persoon 1, (Zorgaanbieder 1, Zorgverlener 1).
2 XIS ontvangt meerdere aparte wijzigingsverzoeken in één sessie (één bundle met meerdere wijzigingsverzoeken) van PGO. Aantonen dat het XIS meerdere wijzigingsverzoeken van een PGO in één bundle kan ontvangen en een ontvangstbevestiging kan sturen naar de PGO.
 • Schermafdruk van de gegevens van de patiënt, (zorgaanbieder, zorgverlener) en wijzigingsverzoeken 2 en 3.
 • Het systeem genereert een response met een ontvangstbevestiging richting de PGO.
Persoon 1, (Zorgaanbieder 1, Zorgverlener 1).

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

5.3 Organisatienamen

De beschreven organisatienaam van de zorgaanbieder is ter voorbeeld opgenomen. Het is voor leveranciers akkoord om organisatienamen aan te leveren die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van onderstaande organisatienaam.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 Persoonsgegevens

Het beschreven ziekenhuispatiëntnummer is ter voorbeeld opgenomen. Het is voor leveranciers akkoord om interne patiëntnummers aan te leveren die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van onderstaand nummer.

Persoon 1
Identificatienummer (BSN) 999911120
Identificatienummer (ziekenhuispatiëntnummer) 1285290
Voornamen Johan
Achternaam XXX_Helleman
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Man
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd

6.2 Zorgaanbieder

De beschreven organisatie is ter voorbeeld opgenomen. Het is voor leveranciers akkoord om een organisatienaan en zorgaanbiederidentificatienummer aan te leveren die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van onderstaande organisatienaam en zorgaanbiederidentificatienummer.

Zorgaanbieder 1
ZorgaanbiederIdentificatieNummer (URA) 12341234
Organisatienaam Test Medisch Centrum

6.3 Zorgverlener

Optioneel

Zorgverlener 1
ZorgverlenerIdentificatieNummer (UZI) 000001119
Naam G.Z.M. de Wit

6.4 Wijzigingsverzoeken

De inhoud van de Wijzigingsverzoeken is te vinden op de kwalificatiepagina voor Sturen Dossierwijzigingsverzoek.

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het functioneel ontwerp.